Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік icon

Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік
Скачати 268.17 Kb.
НазваПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік
Дата02.07.2012
Розмір268.17 Kb.
ТипПравила


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


до Національного університету фізичного виховання і спорту України

на 2012 рік


Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання і спорту України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки АГ № 508354 від 25.01.2011 р., термін дії ліцензії до 01.07.2016 р.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Національного університету фізичного виховання і спорту України відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

1.1. Національний університет фізичного виховання і спорту України (далі - НУФВСУ) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр», напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліценції в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

1.2. До НУФВСУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до НУФВСУ у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до НУФВСУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток надання місць гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

2.3. НУФВСУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 2).

2.4. НУФВСУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у НУФВСУ здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії НУФВСУ:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 9-00 до 17-00, обідня перерва з 13-00 до 14-00; субота з 9-00 до 13-00 без обідньої перерви, неділя – вихідний, окрім 5 серпня 2012 року – день оголошення другого рейтингового списку.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти (за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр») проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

^ Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва (заочна форма навчання)

Вступники на основі освіти

Повної загальної середньої

Повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 р.

02 липня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс та складати вступні екзамени

17 липня 2012 р.

17 липня 2012 р.

Строки проведення творчого конкурсу та вступних екзаменів

18-31 липня 2012 р.

18 - 31 липня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників

01, 05 та 08 серпня

2012 р. о 12-00

01, 05 та 08 серпня 2012 р. о 12-00

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням –

11 серпня 2012 р.;

За кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – 25 серпня 2012 р.

За державним замовленням –

11 серпня 2012 р.;

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – 25 серпня 2012 р.4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової або повної вищої освіти (за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр») проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

^ Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

(заочна форма навчання)

Вступники на основі освіти

Базова або повна вища

Базова або повна вища

Початок прийому заяв та документів

30 квітня 2012 р.

01 серпня 2012 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

21 травня 2012 р.

23 серпня 2012 р.

Строки проведення вступних екзаменів

22-28 травня 2012 р.

27-29 серпня 2012 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 травня 2012 р.

31 серпня 2012 р.

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням –

01 червня 2012 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) –

05 червня 2012 р.

За державним замовленням –

17 вересня 2012 р.

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – 21 вересня 2012 р.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до НУФВСУ, в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» вказують напрям і спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;

медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

5.4. До заяви поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальності), установленим законодавством, у строки визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією НУФВСУ, або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у НУФВСУ:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до НУФВСУ;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання;

особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУФВСУ за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НУФВСУ за їх вибором.

5.10. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, згідно з Правилам прийому до НУФВСУ та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

При поданні заяви в електронній формі обов’язковою умовою є проходження вступником медичного огляду у НУФВСУ, допуск його до участі у творчому конкурсі із фізичної підготовленості та отримання ним екзаменаційного листа особисто. При невиконанні цієї умови, заяви подані в електронній формі розглядатися не будуть, а вступник не буде допущений до складання творчого конкурсу із фізичної підготовленості.

5.11. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НУФВСУ наведеному в додатку 5.

5.12. Вступник може подати заяву в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронної базі з питань освіти автоматично.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів (124), не допускаються до участі у творчому конкурсі з фізичної підготовленості.

5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних поданих вступником для участі у конкурсному відборі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НУФВСУ.

5.16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.18. Під час подання документів, вступники зобов’язані до початку творчого конкурсу із фізичної підготовленості пройти та представити до приймальної комісії результати електрокардіографічного та флюорографічного обстеження (дата і №), мати карту профілактичного щеплення за формою 063-о або її копію;

5.19. При умові вступу за напрямом «Спорт» (спеціалізація – тренер з виду спорту, викладач фізичного виховання) вступники подають посвідчення заслуженого майстра спорту України, майстра спорту України міжнародного класу, майстра спорту України, класифікаційний квиток або залікову книжку спортсмена, спортивні відзнаки та нагороди, за особистим вибором оригінали або їх завірені копії.

5.20. Документи не приймаються при відсутності їх повного комплекту або при наявності помилок та виправлень у них, а також не приймаються додаткові матеріали (сертифікати, довідки і т.ін.) після закінчення терміну прийому документів.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НУФВСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії), з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету (творчого конкурсу із фізичної підготовленості).

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124, а результат творчого конкурсу із фізичної підготовленості складає не менше 140.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів і творчого конкурсу із фізичної підготовленості, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється

за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія НУФВСУ.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НУФВСУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, абітурієнти проходять творчий конкурс із фізичної підготовленості:

За напрямом «Спорт», спеціалізація тренер з виду спорту, викладач фізичного виховання – творчий конкурс із фізичної підготовленості.

За напрямом «Спорт», спеціалізація тренер-викладач, менеджер (управитель) у сфері фізкультурно-спортивної діяльності – творчий конкурс із фізичної підготовленості.

За напрямом «Фізичне виховання» - творчий конкурс із фізичної підготовленості.

За напрямом «Здоров’я людини» - творчий конкурс із фізичної підготовленості.

6.4. Результати вступних екзаменів та творчого конкурсу для вступників, які вступають до НУФВСУ, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Творчий конкурс із фізичної підготовленості проводиться за окремими програмами, які розроблені і затверджені НУФВСУ для кожного напряму підготовки не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Програма творчого конкурсу із фізичної підготовленості оприлюднюється на веб-сайті НУФВСУ. Творчий конкурс із фізичної підготовленості проводиться у формі змагань.

Оцінка, отримана на творчому конкурсі із фізичної підготовленості не нижче 140 балів (за 200-бальною шкалою) додається до оцінки, яка виставлена в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та біології. Після підрахунку суми цих оцінок, вступник допускається до участі у конкурсі.

Заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу, при умові вступу за напрямами «Фізичне виховання» та «Спорт» (спеціалізація – тренер з виду спорту, викладач фізичного виховання), звільняються від проходження творчого конкурсу із фізичної підготовленості. В екзаменаційних відомостях та екзаменаційному листі із фізичної підготовленості цим особам виставляється оцінка 200 балів (за 200-бальною шкалою).

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра обчислюється сума балів вступного екзамену зі спеціалізації і вступного екзамену з іноземної мови. Рейтинговий бал вступника підраховується за 12-бальною шкалою оцінювання. Вступник, який отримав на екзамені зі спеціалізації чи з іноземної мови оцінку від 1 до 3 балів до подальшої участі у конкурсі для зарахування за державним замовленням не допускається.

Порядок і строки прийому заяв і документів, порядок нарахування додаткових рейтингових балів встановлюється згідно «Положення про порядок підготовки магістрів у НУФВСУ», затвердженого 11.10.2011 р., протокол № 2 засідання Вченої ради НУФВСУ та регулюються відділом магістратури НУФВСУ.

6.7. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, використовується сума балів результатів творчого конкурсу із фізичної підготовленості і середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста». Право на зарахування поза конкурсом та право на першочергове зарахування при однаковій кількості набраних балів мають вступники, згідно розділів ІХ і Х цих Правил.

6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та проходження творчого конкурсу у визначений за розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи, до участі в наступних вступних екзаменах, творчому конкурсі та у конкурсному відборі не допускаються.

6.9. Апеляції на результати творчого конкурсу із фізичної підготовленості та вступних екзаменів, що проведені, розглядає апеляційна комісія НУФВСУ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора. Заяви подаються особисто вступниками не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Додаткове складання вступниками творчого конкурсу із фізичної підготовленості та вступних екзаменів при розгляді апеляцій не допускається.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, встановлено вступний екзамен з російської мови та літератури. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість сертифіката з української мови та літератури.


VII. Цільовий прийом до Національного університету фізичного виховання і спорту України


7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» при умові подання ними направлення та підтвердження його Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.2. Особи, які вступають до НУФВСУ на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також Міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до НУФВСУ вступники, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право (ст. 20, 21, п.26).

8.2. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією НУФВСУ з конкурсних предметів.


ІX. Зарахування поза конкурсом


9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008, № 6).


^ X. Право на першочергове зарахування


10.1. Право на першочергове зарахування до НУФВСУ вступників, які мають однаковий конкурсний бал, проводиться за рейтингом осіб:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

вступники, які отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із споріднених спеціальностей з відзнакою;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які виявили здібності й схильності до обраної спеціальності (які мають вищу спортивну підготовленість – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, кандидати в майстри спорту, першорозрядники), при умові вступу за напрямом «Спорт» (спеціалізація –тренер з виду спорту, викладач фізичного виховання).

На заочну форму навчання приймаються особи без обмеження віку. Право на першочергове зарахування мають:

абітурієнти зі стажем роботи в галузі фізичного виховання і спорту не менше 1 року;

особи, які мають спеціальну освіту в напрямі фізичного виховання і спорту;

колишні військовослужбовці, звільнені в запас протягом 3-х останніх років;

заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту, заслужені тренери прирівнюються до осіб, які мають досвід роботи з обраної спеціальності;

випускники медичних училищ (за умови вступу на напрям «Здоров’я людини» - фахівець з фізичної реабілітації).

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників


11.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

11.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами творчого конкурсу із фізичної підготовленості з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і яким надане таке право (ст. 20, 21, п.26);

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами творчого конкурсу із фізичної підготовленості з відміткою про результати творчого конкурсу із фізичної підготовленості;

наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НУФВСУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

^

XII. Надання рекомендацій для зарахування12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня складання творчого конкурсу із фізичної підготовленості та прийому вступних екзаменів (1, 5 і 8 серпня 2012 року).

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті НУФВСУ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного зв’язку приймальною комісією НУФВСУ, відповідно до попередньої письмової заяви вступника.
^

XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів до приймальної комісії НУФВСУ.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вище зазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.


^ XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія НУФВСУ здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії НУФВСУ;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії НУФВСУ;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією НУФВСУ, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.


^

XV. Наказ про зарахування15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НУФВСУ.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVІІІ цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

15.3. Зарахування абітурієнтів, які вступають до НУФВСУ для навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється після сплати за навчання.

15.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених НУФВСУ коштів.


^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах обсягів державного замовлення.

16.2. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до НУФВСУ за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому до НУФВСУ, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

16.3. Порядок і строки прийому заяв і документів, що подаються іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також порядок їх зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб, встановлюється згідно «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» від 05.08.98 № 1238 та регулюються міжнародним відділом НУФВСУ.

^

XVII. Додаткове зарахування до Національного університету фізичного виховання і спорту України та зберігання робіт вступників17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НУФВСУ.

На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводив НУФВСУ і не пройшли за конкурсом на навчання).

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому18.1. На засіданні приймальної комісії НУФВСУ мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Лист з приводу акредитації представників масової інформації надсилати за адресою приймальної комісії НУФВСУ.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія НУФВСУ зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія НУФВСУ зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Схожі:

Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2013 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПравила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2011 рік
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті фізичного виховання І спорту України здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПрограма вступних випробувань з фізичної підготовленості до Національного університету фізичного виховання І спорту України умови прийому
Згідно з Правилами прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України вступники складають вступні випробування...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПоложення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Національного університету фізичного...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconОБ’ява 25 січня 2013 р о 12 год. 30 хв
Д 26. 829. 02 Національного університету фізичного виховання і спорту України відбудеться захист дисертацій на здобуття наукового...
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПрограма вступних випробувань з фізичної підготовленості до Національного університету фізичного виховання І спорту України умови прийому
move to 0-16768359
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Правила прийому до Національного університету фізичного виховання І спорту України на 2012 рік iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей)
Додаток 1 до Правил прийому Національного університету фізичного виховання І спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи