Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності icon

Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
НазваН.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності
Сторінка6/39
Дата10.07.2012
Розмір3.09 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
^

2. Курсові різниці - поняття, порядок визначення і відображення в обліку


Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Курсові різниці визначаються тільки за монетарними статтями балансу.

^ Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться :

- на дату здійснення розрахунків;

- на дату балансу.

Залежно від виду діяльності, в ході якої виникають курсові різниці, вони підрозділяються на операційні й неопераційні:

^ Курсові різниці

Операційні

курсові різниці, що виникають внаслідок перерахунку статей балансу, відображення яких обумовлено здійсненням операційної діяльності


Неопераційні

курсові різниці, що виникають внаслідок перерахунку статей балансу, відображення яких обумовлено здійсненням інвестиційної і фінансової діяльності
Рис. 2.3. - Класифікація курсових різниць


^ Операційні курсові різниці відображають у складі інших операційних доходів (витрат) (субрахунок 714 "Дохід від операційної курсової різниці", 945 "Втрати від операційної курсової різниці") .

^ Неопераційні курсові різниці відображають у складі інших доходів (витрат) 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці", 974 "Втрати від неопераційної курсової різниці", за винятком курсових різниць, що виникають по фінансових інвестиціях в господарські одиниці за межами України. Ці різниці відображають у складі іншого додаткового капіталу (субрахунок 425 "Інший додатковий капітал"). Негативна сума курсової різниці віднімається із від суми іншого додаткового капіталу, залишок наводиться із знаком «—».

Курсову різницю розраховують за наступною формулою:


Рк = Смt — Кt—1), (2.1)


де См — сума монетарної статті в іноземній валюті;

Кt — валютний курс на дату оцінки монетарної статті;

Кt—1 — валютний курс на дату первинної оцінки монетарної статті.

Виходячи з поняття "курсова різниця", можна виділити чотири періоди, за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті для визначення курсових різниць. Це періоди між:

  • датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою фактичного здійснення розрахунків;

  • датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою складання бухгалтерської звітності за звітний період;

  • датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою фактичного здійснення розрахунку;

  • датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою складання бухгалтерського звіту за звітний період.
^

3. Особливості відображення курсових різниць в податковому облікуОперації за розрахунками в іноземній валюті віднесені до операцій особливого типу і порядок їх оподаткування регламентований п.7.3 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Відносно операцій за розрахунками в іноземній валюті норми п.7.3 встановлюють наступні правила:

1. Доходи, одержані (нараховані) в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються в гривни за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахунку у зв'язку із зміною курсу НБУ протягом такого звітного періоду.

Таким чином, в податковому обліку по першій із подій- отриманню валютної виручки або нарахуванню валютної дебіторської заборгованості- відбувається збільшення валових доходів підприємства. Відповідно валютна виручка відображається за курсом НБУ на дату першої із подій.

2. Витрати, понесені (нараховані) в іноземній валюті протягом звітного періоду у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат, визначаються в сумі, яка дорівнює балансовій вартості іноземної валюти, перерахованої за придбані товари (роботи, послуги) і не підлягають перерахунку в зв'язку із зміною обмінного курсу гривни впродовж такого звітного періоду.

3. Балансова вартість інвалюти визначається за такими правилами:

а) У момент отримання валюти її балансова вартість повинна визначатися залежно від способу її отримання:

- у випадку придбання валюти за гривни її балансова вартість рівна сумі гривень, сплачених платником податків у зв'язку з її придбанням (без урахування комісійних та інших витрат, пов'язаних з придбанням валюти) ;

- у випадку придбання іноземної валюти за іншу іноземну валюту балансова вартість купленої валюти рівна балансовій вартості валюти, що була продана ;

- у випадку отримання іноземної валюти у зв'язку з експортом товарів(робіт, послуг), балансова вартість валюти визначається за курсом НБУ на дату першої події, або відвантаження, або передплати .

б) При продажу валюти чи її переказі в оплату за товари (роботи, послуги) протягом звітного періоду балансову вартість проданої (перерахованої) інвалюти слід визначати за ідентифікованою або середньозваженою вартістю, тобто за середнім курсом валюти, що є в наявності у підприємства на момент її продажу (переказу).

Приклад: У результатіунаслідок,внаслідок здійснення експортних операцій підприємством одержаноотримано,набуто:

- 200 дол. за курсом 5,3 грн. за дол;

- 300 дол. за курсом 5,28 грн. за дол.;

- 500 дол. за курсом 5,4 грн. за дол.

При продажу підприємством валюти в розмірі 500 дол. до складу валових витрат буде включена балансова вартість валюти, визначена за середньозваженою вартістю:


(200х5,3+300х5,28+500х5,4)

500 х ------------------------------------- = 2672 грн.

1000

в) У випадку, якщоу разі , якщо,в случае валюта залишається ув,біля підприємства на кінець звітного періоду, її вартість підлягає перерахунку за курсом НБУ на кінець звітного періоду зіз віднесенням результатів перерахунку до складу валових доходів чи валових витрат.

4. До заборгованості, що підлягає перерахунку, відноситься:

  • основна сума фінансового кредиту, депозиту (внескувкладу);

  • сума відсотківпроцентів, нарахованих на суму фінансового кредиту, депозиту (внескувкладу), термін сплати яких на кінець звітного періоду минувминув,сплив;

  • вартість об'єкта фінансового лізингулізінгу;

  • платежі за фінансовим лізингомлізінгу, термін оплати яких на кінець звітного періоду минувминув,сплив;

  • балансова вартість ціннихкоштовних паперів, що засвідчуютьпосвідчують відношення боргуобов'язку, а також товарних або фондових деривативів.

Таким чином, перелік видів заборгованості, за якими треба визначати курсову різницю, доситьдосить специфічний. Така заборгованість перераховується не тількине лише на кінець звітного періоду, але й на дату її погашення. Крім того, перерахунку підлягає іноземна валюта, що обліковується на балансі.

При цьому слід підкреслити, що до переліку видів заборгованості, які підлягають перерахуванню, не включений найпоширеніший видвид заборгованості - заборгованість за товари, роботи і послуги. Отже, заборгованість за товари (роботи, послуги) у податковому обліку при зміні валютного курсу перерахунку не підлягає.

Контрольні запитання:

1. Що таке валютний курс?

2. Як відображаються операції в іноземній валюті при первинному визнанні?

3. Що таке монетарні й немонетарні статті?

4. Що таке курсові різниці, в яких випадках вони відображаються?

5. Які особливості відображення курсових різниць в податковому обліку?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМетодичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності icon«Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної форми навчання спец. 050100, 050100 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconХарківська національна академія міського господарства
«Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 та 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 03050901, 03050901 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни ««Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconМіністерство освіти І науки україни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Н.І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко облік зовнішньоекономічної діяльності iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи