В. о проректора з науково-педагогічної роботи icon

В. о проректора з науково-педагогічної роботи
Скачати 61.34 Kb.
НазваВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Дата02.07.2012
Розмір61.34 Kb.
ТипДокументи


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні ЦМК ___________2010 р.

(протокол № ____)

Голова ЦМК,

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

проф. Ахтемійчук Ю.Т.


МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ВИПУСКНОГО ІСПИТУ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110101

“ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”, НА 2009-2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.Перевірка типових задач діяльності та вмінь згідно переліку здійснюється членами ДЕК на базах кафедр хірургії та урології, загальної хірургії, анестезіології та реаніматології, травматології та нейрохірургії, біля ліжка хворого. Вона полягає у проведенні опитування хворого та перевірці навичок сенсомоторної, перцептивної та інструментально-розрахункової груп, обґрунтуванні попереднього діагнозу, складанні плану обстеження та лікування.

Студент отримує у секретаря ДЕК направлення, на якому вказано лікувальне відділення, палата, прізвище, ім’я та по-батькові хворого та направляється до відповідного відділення, проводить обстеження хворого і відповідає біля ліжка хворого державній екзаменаційній комісії, яка працює у відділенні. Здача першої частини практично орієнтованого іспиту включає оцінку вмінь кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворого, виставляти та обґрунтовувати попередній діагноз, уміння надавати невідкладну допомогу, складати плани обстеження та лікування. Результати виконання першої частини іспиту вносяться до “Протоколу роботи з хворим”. Члени екзаменаційної комісії та екзаменатори безпосередньо біля ліжка хворого оцінюють рівень підготовки випускника та при необхідності задають йому додаткові запитання.

Після складання першої частини іспиту, випускник допускається до другої частини – перевірки умінь та практичних навичок згідно ОКХ, що містить оцінювання виконання медичних маніпуляцій, зазначених у переліку, надання невідкладної допомоги (вирішення ситуаційних задач).

В залежності від характеру типових задач діяльності та вмінь, практичних навичок, іспит приймають відповідні фахівці-екзаменатори (хірургія, анестезіологія з реаніматологією, ортопедія з травматологією, онкологія, стоматологія, дитяча хірургія, урологія). В зв'язку з цим до складу Державної комісії повинні бути введені вiдповiднi завідувачі кафедрами та курсами. Іспит проводить державна екзаменаційна комісія у спеціально обладнаних навчальних класах з наочним приладдям (катетерами, рентгенограмами, муляжами тощо). Кожний студент отримує „Протокол демонстрації практичних навичок та вмінь”, де фіксуються результати їх складання.

Для підготовки до практично-орієнтованого державного іспиту випускникам надається не менше тижня.

Після завершення здачі практично-орієнтованого державного іспиту проводиться засідання ДЕК, на якому здійснюється обговорення результатів перевірки типових задач діяльності і вмінь та практичних навичок, з урахуванням результатів ліцензійного іспиту “Крок-2”, і голова державної екзаменаційної комісії оголошує оцінки.


^ Обговорено та схвалено на засіданні кафедри хірургії та урології

БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______та на засiданнi предметної методичної комiсiї з дисциплін хірургічного профілю БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______


Зав. кафедрою хірургії та урології

д.мед.н., професор А.Г. Іфтодій


Голова предметної методичної комісії

з дисциплін хірургічного профілю,

завідувач кафедри хірургії

Буковинського державного

медичного університету,

д.мед.н., професор І.Ю. Полянський

^ БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні ЦМК ___________2010 р.

(протокол № ____)

Голова ЦМК,

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

проф. Ахтемійчук Ю.Т.


^

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1 НА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВИПУСКНОМУ ІСПИТІ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110101

^

“ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

НА 2009-2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.Оцінка знань студентів з хірургічних хвороб проводиться диференційовано з ура­хуванням ступеня оволодіння студентами вміннями, практичними навичками та вирішення типових задач діяльності, з обов’язковим урахуванням результатів ліцензійного іспиту “Крок-2”.

Підсумки практично-орієнтованого державного іспиту відображаються за кожною дисципліною окремо і складаються із:

1) оцінки відповіді першого етапу іспиту:

Оцінка “відмінно” ставиться студенту, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження хворого, бездоганно провів обстеження хворого, відмінно володіє прийомами визначення симптомів різних захворювань внутрішніх органів хірургічного профілю, повністю обґрунтував попередній діагноз, правильно склав плани обстеження і лікування, знає об’єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних, рентгенологічних) методів дослідження.

Оцінка “добре” ставиться студенту, який глибоко оволодів методикою обстеження хворого, але допускає незначні 1-2 помилки в порядку обстеження та інтерпретації результатів лабораторно-інструментальних методів обстеження; попередній діагноз, плани обстеження та лікування не повністю враховують об’єм отриманої інформації.

Оцінка “задовільно” ставиться студенту, який оволодів методикою обстеження хворих, але обстеження хворого проведено поверхнево, з 3-5 помилками, допускає суттєві порушення в порядку та методиці обстеження хворих, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження; попередній діагноз, плани обстеження та лікування сформульовані в загальних рисах.

Оцінка “незадовільно” ставиться студенту, якщо обстеження хворого проведено хаотично, допущено більше 5 помилок, попередній діагноз поставлений невірно, плани обстеження та лікування не дають можливості встановити діагноз та вплинути на перебіг захворювання.

^ 2) оцінки здачі умінь та практичних навичок:

Оцінка “відмінно” ставиться студенту, який вміє без помилок виконувати від 90 до 100 % стандартних вмінь та практичних навичок, ситуаційні задачі вирішені правильно.

Оцінка “добре” ставиться студенту, який правильно виконує від 76 до 89 % стандартних вмінь та практичних навичок, припускається окремих неточностей, ситуаційні задачі вирішені з 1-2 помилками.

Оцінка “задовільно” ставиться студенту, який засвоїв від 60 до 75 % стандартних вмінь та практичних навичок, в інших допускає помилки, ситуаційні задачі вирішені з 3-4 помилками.

Оцінка “незадовільно” ставиться студенту, якщо він виконує менше 60 % стандартних вмінь та практичних навичок, ситуаційні задачі не вирішені.

Під час обговорення кінцевої оцінки враховується також підсумкова успішність з даної дисципліни протягом навчання.

Оцінка за теоретичну та практичну підготовку студентів на державному випускному практично-орієнтованому іспиті з хірургічних хвороб з дитячою хірургією передбачає обов’язкове врахування результату ліцензійного „Крок-2. Загальна лікарська підготовка” з хірургічного профілю.

Критерії оцінки теоретичної підготовки студентів 6 курсу медичного факультету № 1 за результатами медичного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" у 2009-2010 навчальному році.


Оцінка

Відсоток правильних відповідей

„Відмінно”

80,5-100,0 %

„Добре”

68,0-80,0 %

„Задовільно”

50,5-67,5 %

„Незадовільно”

менше 50,5 %


^ Обговорено та схвалено на засіданні кафедри хірургії та урології

БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______та на засiданнi предметної методичної комiсiї з дисциплін хірургічного профілю БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______


Зав. кафедрою хірургії та урології

д.мед.н., професор А.Г. Іфтодій


Голова предметної методичної комісії

з дисциплін хірургічного профілю,

завідувач кафедри хірургії

Буковинського державного

медичного університету,

д.мед.н., професор І.Ю. Полянський


Схожі:

В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconПоложення про Web -портал Херсонського державного університету. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, професора Співаковського О. В
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків,...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Розклад занять для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету спеціальність „Фармація
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМіНістерство освіти І науки україНи
Контроль за організацією та роботою координаційної ради покласти на проректора з науково-педагогічної, виховної І соціальної роботи...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМіНістерство освіти І науки україНи
Контроль за організацією та роботою координаційної ради покласти на проректора з науково-педагогічної, виховної І соціальної роботи...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи