В. о проректора з науково-педагогічної роботи icon

В. о проректора з науково-педагогічної роботи
Скачати 68.53 Kb.
НазваВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Дата02.07.2012
Розмір68.53 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні ЦМК ___________2010 р.

(протокол № ____)

Голова ЦМК,

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

проф. Ахтемійчук Ю.Т.

ПЕРЕЛІК

ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВИПУСКНИЙ ІСПИТ З ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110101 “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”

^

НА 2009-2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.ЗАГАЛЬНА ХIPУPГIЯ, ФАКУЛЬТЕТСЬКА ХIPУPГIЯ, ГОСПIТАЛЬHА ХIPУPГIЯ

 1. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

 2. Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань

 3. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

 4. Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

 5. Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях

 6. Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених хірургічних захворювань

 7. Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань

 8. Аналізувати обсяг і якість первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення

 9. Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого

 10. Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб

 11. Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на до госпітальному етапі

 12. Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань

 13. Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції

 14. Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії

 15. Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем

 16. Аналізувати результати лабораторних і інструментальних методів дослідження.

 17. Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб.

 18. Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань

 19. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії

 20. Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за хірургічним хворим, виконувати необхідні медичні маніпуляції

 21. Застосовувати основні принципи асептики, антисептики, знеболювання

 22. Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях

 23. Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань

 24. Планувати заходи і застосовувати методи лікувальної фізкультури в медичній реабілітації хворих на стаціонарному та поліклінічному етапах при захворюваннях, травмах, після хірургічних втручань

 25. Проводити опитування і фізикальне обстеження хірургічних хворих та аналізувати їх результати

 26. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань

 27. Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань

^ ОPТОПЕДIЯ ТА ТPАВМАТОЛОГIЯ

 1. Визначати етіологічні і патогенетичні фактори найбільш поширених нейрохірургічних захворювань

 2. Визначати тактику ведення нейрохірургічних хворих та аналізувати дані допоміжних обстежень

 3. Визначати тактику ведення пацієнтів з травмами та найбільш поширеними ортопедичними захворюваннями опорно-рухового апарату

 4. Демонструвати володіння методами відновного лікування нейрохірургічних хворих та принципами їх реабілітації і реадаптації

 5. Демонструвати володіння методами профілактики травматизму та ортопедичних захворювань

 6. Діагностувати невідкладні стани при травмах опорно-рухового апарату та надавати екстрену медичну допомогу

 7. Пояснювати принципи відновного лікування та реабілітації хворих з ураженням опорно-рухового апарату

 8. Представляти типову клінічну картину та ставити попередній діагноз основних нейрохірургічних захворювань

 9. Проводити диференційну діагностику травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату, встановлювати попередній діагноз при травмах та найбільш поширених ортопедичних захворюваннях

 10. Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу нейрохірургічним хворим при невідкладних станах

ОHКОЛОГIЯ

 1. Визначати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин і не пухлинних захворювань

 2. Визначати тактику ведення хворих на найбільш поширені онкологічні захворювання

 3. Визначати тактику обстеження і ведення пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлину

 4. Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці онкологічних хвороб

 5. Демонструвати володіння методами ранньої діагностики передракових та онкологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки

 6. Демонструвати володіння принципами онкологічної деонтології

 7. Діагностувати злоякісні пухлини, які відносяться до групи візуальних локалізацій (пальцеве обстеження прямої кишки, огляд і пальпація молочних та щитовидної залоз, периферійних лімфовузлів та пухлин шкіри)

^ АHЕСТЕЗIОЛОГIЯ ТА PЕАHIМАЦIЯ

 1. Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз невідкладного стану та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф

 2. Демонструвати володіння методами діагностики та надання допомоги при основних синдромах порушень життєво важливих функцій

 3. Діагностувати ознаки клінічної смерті та термінальних станів, проводити серцево-легеневу та церебральну реанімацію

 4. Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб

 5. Застосовувати загальні принципи та методи анестезіологічного забезпечення різних оперативних втручань

 6. Застосовувати основні алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів

 7. Планувати обстеження та лікування хворих з порушеннями життєво важливих функцій

 8. Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій

УPОЛОГIЯ

 1. Визначати етiологiчні та патогенетичні фактори основних захворювань органiв сечової і чоловічої статевої систем

 2. Визначати тактику ведення хворих на основні захворювання органiв сечової і чоловічої статевої систем, використовувати принципи профілактики цієї патології

 3. Діагностувати невідкладні стани при захворюваннях органiв сечової і чоловічої статевої систем та надавати екстрену медичну допомогу

 4. Ставити попередній діагноз і проводити диференційну діагностику захворювань органів сечової та чоловічої статевої систем

^ ДИТЯЧА ХIPУPГIЯ

 1. Визначати особливості захворювань новонароджених дітей і ставити попередній клінічний діагноз

 2. Визначати прояви можливої побічної дії ліків та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування

 3. Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання

 4. Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині

 5. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих хвороб

 6. Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попередній діагноз хірургічних захворювань та травм у дітей

^ ЩЕЛЕПHО-ЛИЦЕВА ХIPУPГIЯ

 1. Визначати зв’язок стоматологічних захворювань з соматичною патологією та значенням стоматологічної санації

 2. Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки та визначати тактику ведення цих хворих

 3. Виявляти та ідентифікувати прояви соматичних захворювань в порожнині рота

 4. Демонструвати володіння принципами та методами первинної профілактики стоматологічних захворювань

 5. Ставити діагноз та надавати екстрену медичну допомогу при найбільш поширених стоматологічних захворюваннях та травмах щелепно-лицевої ділянки.Обговорено та схвалено на засіданні кафедри хірургії та урології

БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______ та на засiданнi предметної методичної комiсiї з дисциплін хірургічного профілю БДМУ ”____” ________ 2010 р., протокол № _______


Зав. кафедрою хірургії та урології

д.мед.н., професор А.Г. Іфтодій


Голова предметної методичної комісії

з дисциплін хірургічного профілю,

завідувач кафедри хірургії

Буковинського державного

медичного університету,

д.мед.н., професор І.Ю. Полянський

Схожі:

В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconПоложення про Web -портал Херсонського державного університету. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків, професора Співаковського О. В
Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, інформаційних технологій, міжнародних зв’язків,...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconВ. о проректора з науково-педагогічної роботи
Розклад занять для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету спеціальність „Фармація
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМетодичні матеріали для куратора
За загальною редакцією проректора з науково-педагогічної роботи університету, професора Щедрової Г. П
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМіНістерство освіти І науки україНи
Контроль за організацією та роботою координаційної ради покласти на проректора з науково-педагогічної, виховної І соціальної роботи...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМіНістерство освіти І науки україНи
Контроль за організацією та роботою координаційної ради покласти на проректора з науково-педагогічної, виховної І соціальної роботи...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи iconМісто Харків " "
Ми, що нижче підписалися, з одного боку, Харківський національний економічний університет (надалі навчальний заклад), в особі проректора...
В. о проректора з науково-педагогічної роботи icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія – кафедра акушерства, гінекології та перинатології (розрахунок на одну академічну групу)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи