Всього icon

Всього
Скачати 191.46 Kb.
НазваВсього
Дата02.07.2012
Розмір191.46 Kb.
ТипДокументи


Міністерство охорони здоров'я України

Буковинський державний медичний університет

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі

Діагностика та лікування пухлин органів сечостатевої системи"


на кафедрі хірургії та урології


ЧЕРНІВЦІ, 2010


«ЗАТВЕРДЖУЮ» СХВАЛЕНО

В. о. проректора

з науково-педагогічної роботи Вченою Радою Буковинського

державного медичного університету

_____________ проф. Ю.Т. Ахтемійчук _______________2010 р.

« __» ______________ 2010 р Протокол №

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі Діагностика та лікування пухлин органів сечостатевої системи "

на 2010-2011 навчальний рікТема

Всього

Лекції

Семінар.

занять


Практ. занять

1

Класифікація пухлин нирок

4
2

2

2

Клініка та діагностика пухлин нирок

6
2

4

3

Лікування пухлин нирок

22

4

Оперативне лікування пухлин нирок

6

2

2

2

5

Класифікація пухлин сечового міхура

4
2

2

6

Діагностика пухлин сечового міхура

44

7

Тактика лікування пухлин сечового міхура

4

2

2
8

Місце ТУР при ПСМ.

2
2
9

Радикальні операції при пухлинах сечового міхура

6
2

4

10

БЦЖ терапія при раку сечового міхура

6

2

2

4

11

Класифікація пухлин передміхурової залози

44

12

Клініка та діагностика раку передміхурової залози

8

2

2

4

13

Консервативне лікування раку передміхурової залози

8

2

2

4

14

Оперативне лікування раку передміхурової залози

10

2

4

4

15

Діагностика та лікування пухлин зовнішніх статевих органів чоловіків

22

16

Іспит

2

Всього

78

12

24

42

Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М. Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі „ Діагностика та лікування пухлин органів сечостатевої системи "

на 2010-2011 навч.рікТема

Години

1

Оперативне лікування пухлин нирок

2

2

Тактика лікування пухлин сечового міхура

2

3

БЦЖ терапія при раку сечового міхура

2

4

Клініка та діагностика раку передміхурової залози

2

5

Консервативне лікування раку передміхурової залози.

2

6

Оперативне лікування раку передміхурової залози.

2
Всього

12


Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі

Діагностика та лікування пухлин органів сечостатевої системи "

на 2010-2011 навчальний рік

Тема

^ Обсяг у

годинахКласифікація пухлин нирок

2Клініка та діагностика пухлин нирок

4Лікування пухлин нирок

2Оперативне лікування пухлин нирок

2Класифікація пухлин сечового міхура

2Діагностика пухлин сечового міхура

4Радикальні операції при пухлинах сечового міхура

4БЦЖ терапія при раку сечового міхура.

4Класифікація пухлин передміхурової залози

4Клініка та діагностика раку передміхурової залози

4Консервативне лікування раку передміхурової залози

4Оперативне лікування раку передміхурової залози

4Діагностика та лікування пухлин зовнішніх статевих органів чоловіків

2

14

Іспит

2

15.

Всього

42


Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

тематичного удосконалення лікарів-урологів на циклі

Діагностика та лікування пухлин органів сечостатевої системи"

на 2010-2011 навчальний рік

Тема

Обсяг у

годинахКласифікація пухлин нирок

2Клініка та діагностика пухлин нирок

2Оперативне лікування пухлин нирок

2Класифікація пухлин сечового міхура

2Тактика лікування пухлин сечового міхура

2Місце ТУР при ПСМ.

2Радикальні операції при пухлинах сечового міхура

2

8.

Клініка та діагностика раку передміхурової залози

2

9.

Консервативне лікування раку передміхурової залози

2

10.

Оперативне лікування раку передміхурової залози

4

11.

Іспит

2

Всього 22

Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПРОМІЖНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ

Зі спеціальності "урологія"


Початковий контроль знань лікаря проводиться з самого початку навчання на циклі з співбесіди з викладачем, у ліжка хворого, маніпуляцій. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і включає перевірку практичних знань, вмінь та контролю володіння практичними навичками, котрі передбачені методичними розробками з відповідних тем.


Проміжний контроль проводиться на підсумкових заняттях наприкінці вивчення окремих розділів програми та відповідних циклів. Проміжний контроль передбачає перевірку практичної підготовки (в залежності від циклу комп'ютерне тестування за атестаційною програмою, співбесіду).


Підсумковий контроль (заключна атестація) здійснюється на піврічній та заключній атестації (на коротких циклах - після закінчення циклу), і включає в залежності від рівня слідуючи етапи:

 • комп'ютерний тестовий контроль за атестаційною комп'ютерною програмою;

 • перевірка практичної підготовки: робота з хворим (вміння зібрати анамнез, провести фізичне обстеження хворого, інтерпретувати результати додаткових методів обстеження, обґрунтування попереднього діагнозу, провести диференційний діагноз, сформулювати і обґрунтувати клінічний діагноз, визначити прогноз, скласти план лікування, реабілітації, виписати рецепти);

 • вміння провести інші інструментальні діагностичні та лікувальні маніпуляції (за вибором екзаменатора);

 • співбесіда за білетною програмою з обов'язковим вирішенням ситуаційних клінічних задач, інтерпретацією урограмм.

Контроль професійних вмінь і навиків здійснюється згідно переліку знань та вмінь у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста відповідного фаху. Екзаменаційна оцінка враховує результати всіх етапів атестації.


Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


МЕТОДИКА


проведення контролю знань лікарів із спеціальності "урологія"


Проведення контролю засвоєних знань у лікарів із спеціальності "урологія" складається з кількох етапів.

Перед атестацією кожен лікар відповідно графіку самостійно виконує показову операцію з переліку тих, які передбачені у практичних навичках, а також асистує на більш складних операціях. Отримані навички оцінюються членами екзаменаційної комісії, присутніми на операціях.

При заключному контролі знань лікарі показують практичні знання, набуті протягом всього періоду навчання: збирання анамнезу, вміння фізикального обстеження хворого, проведення дифдіагностики, призначення лікування.

У подальшому кожний лікар одержує білет, де вказані відповідні питання з кожного розділу, а також клінічну задачу та рентгенограму.

Для підготовки виділяється від 30 до 45 хвилин, після чого кожний лікар відповідає на всі запитання білету та додаткові питання членів комісії.

В кінці проведення контролю знань проводиться обговорення знань кожного лікаря і виставляється загальна оцінка. У сумнівних та дискутабельних випадках рішення голови комісії являється вирішальним.


Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС проведення контролю знань лікарів із спеціальності "урологія"

Оцінка знань лікарів з урології проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок-вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику урологічних захворювань, формулювати клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій, визначати прогноз, надати допомогу при невідкладних станах, здійснити диференційоване лікування, реабілітацію та профілактику, вміти вирішувати конкретні питання медико-соціальної експертизи.


1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВМІНЬ ТА ВОЛОДІННЯ ЛІКАРЯМИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ

А. Робота з хворим

Оцінка „відмінно" ставиться лікарю, який глибоко та досконало оволодів

методикою опитування та фізічного обстеження хворого, відміно володіє прийомами

визначення симптомів різних урологічних захворювань, вільно володіє

діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає

об'єм і правильно інтерпретує дані додаткових(лабораторних, інструментальних,

рентгенологічних) методів дослідження.

Оцінка „добре" ставиться лікарю, який глибоко оволодів методикою

обстеження хворого, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та

інтерпретації результатів лабораторних, інструментальних, рентгенологічних

методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних

маніпуляцій.

Оцінка „задовільно" ставиться лікарю, який оволодів методикою

обстеження хворого, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці

проведення фізичного та додаткових методів обстеження хворого, в інтерпретації

результатів лабораторних, інструментальних, рентгенологічних методів

дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних

маніпуляцій.

Оцінка „незадовільно" ставиться лікарю, який не засвоїв практичних

навичок або неповністю їх опанував.


^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНОПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

«ВІДМІННО»

виставляється лікарю, який глибоко і досконало засвоїв програмний матеріал; повно, послідовно і логічно його викладає; у його відповідях тісно пов'язується теорія з практикою; при цьому інтерн не відчуває труднощів з відповідями на видозмінені завдання; вільно справляється із завданнями, питаннями та спеціальними методами дослідження в урології, показує знання монографічної літератури, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різноманітними навичками і способами виконання маніпуляцій та операцій.

Оцінка «ДОБРЕ»

виставляється лікарю, який добре знає програмний матеріал по урології; грамотно і по суті викладає його, який не допускає суттевіх помилок у відповідях на запитання, правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних питань і завдань, володіє необхідними навичками та прийомами їх виконання.

Оцінка «ЗАДОВІЛЬНО»

виставляється лікарю, який має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає помилки при відповіді, непослідовно викладає програмний матеріал і відчуває труднощі у виконанні практичних навичок, обстеженні хворого і інші.


Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО»

виставляється лікарю, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, із труднощами виконує практичні завдання з урології.

Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.Пашковський


Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної лimepamypu:


 1. Сесь Т. П., Динамика содержания трансформирующего ростового фактора – бета 1 и фактора некроза опухолей – альфа в сыворотке крови при экспериментальной хронической почечной недостаточности // Медицинская иммунология. – 2003. – Т.5, №1. – С. 133-136.

 2. Глазун Л. О., Митьков В. А., Полухина Е. И. и др. Допплерографическая оценка нарушений внутрипочечной гемодинамики у больных с хронической почечной недостаточностью // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2003. – №4. – С. 21-27.

 3. Глазун Л. О., Митьков В. А., Митькова М. В. Ультразвуковая оценка нарушений внутрипочечной гемодинамики у больных с острой почечной недостаточностью // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2003. – №3. – С. 10-19.

 4. Возіанов О. Ф., Федорук О. С., Гоженко А. І. Гостра ниркова недостатність. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т., 2003. – 376 с.

 5. Мартов А. Г., Корниенко С. И., Гущин Б. Л., Ергаков Д. В., Сазонов О. А. Интраоперационные урологические осложнения при трансуретральных оперативных вмешательствах по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Урология. – 2005. – № 4. – С. 3-9.

 6. Хворостов И. Н., Зоркин С. Н., Смирнов И. Е. Обструктивная уропатия // Урология. – 2005. – № 4. – С. 73-77.

 7. Аль-Шукри С. Х., Амдий Р. Э. Диагностика инфравезикальной обструкции у больных аденомой предстательной железы // Урология. – 2006. – № 2. – С. 41-45.

 8. Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Амосов А. В., Цариченко Д. Г., Локшин К. Л., Харчилава Р. Р. Трансуретральная электрорезекция аденомы простаты под трансректальным ультразвуковым контролем // Урология. – 2006. – № 3. – С. 8-12.

 9. Мартов А. Г., Меринов Д. С., Борисенко Е. А. Трансуретральная плазмакинетическая резекция и вапоризация – новый метод лечения предстательной железы // Урология. – 2006. – № 3. – С. 12-17.

 10. Tauzin-Fin P., Sanz L. Prostate transurethral resection syndrome // Ann. Fr. Anesth. Reanim. – 1992. – V.11, N 2. – Р. 168-177.

 11. Thiruchelvam N, Ubhayakar G, Mostafid H. The management of hydronephrosis in patients undergoing TURBT // Int Urol Nephrol. 2006 Nov 18; – Р. 75-79.

 12. John H. Wasson, Domenic J. Reda, Reginald C. Bruskewitz at all. A Comparison of Transurethral Surgery with Watchful Waiting for Moderate Symptoms of Benign Prostatic Hyperplasia // The New Engl. J. of Med. – 1995. – V.332, N 2. – Р. 75-79.

 13. Ozden E., Turgut A. T., Gogus, C. at all. Effect of premicturitional bladder volume on the accuracy of postvoid residual urine volume measurement by transabdominal ultrasonography: rate of bladder fullness is of great importance for preventing false-positive residue diagnosis // J. Ultrasound Med. – 2006. – V.25. – Р. 831-834.

 14. Gannon, K., Glover, L., O'Neill, M., Emberton, M. (2004). Men and Chronic Illness: A Qualitative Study of LUTS // J. Health Psychol. – 2004. – N 9. – Р. 411-420.

 15. Shabbir M. Benign prostatic hyperplasia // The J. of the Royal Society for the Promotion of Health. – 2004. – V.124, N 5. – Р. 222-227.

 16. Schlitt HJ, Barkmann A, Bцker KH, at all. Replacement of calcineurin inhibitors with mycophenolate mofetil in liver-transplant patients with renal dysfunction: a randomised controlled study // The Lancet - Vol. 357, Issue 9256, 24 February 2001, Pages 587-591.

 17. Hales C.N. Suicide of the nephron // The Lancet - Vol. 357, Issue 9250, 13 January 2001, Pages 136-137.

 18. Mundy A. Metabolic complications of urinary diversion // The Lancet - Vol. 353, Issue 9167, 29 May 1999, Pages 1813-1814.

 19. Fitzpatrick J.M. Will laser replace TURP for the treatment of benign prostatic hyperplasia? // The Lancet - Vol. 356, Issue 9227, 29 July 2000, Pages 357-358.

 20. Stratta P., Soragna G., Morellini V., at all. The patient whose hypocalcaemia worsened after prompt intravenous calcium replacement therapy // The Lancet - Vol. 367, Issue 9506, 21 January 2006, Page 273.

 21. Mihir M. Desai, Inderbir S. Gill, Anup P. Ramani, at all. The impact of warm ischaemia on renal function after laparoscopic partial nephrectomy // BJU International. – Volume 95, Issue 3, Page 377-383, Feb 2005.

 22. Kossen M. T. Ho., Amy Z. L. Li, Ming K. Yiu, at all. Altered expression of aquaporin-2 in human explants with chronic renal allograft dysfunction // BJU International – Volume 95, Issue 7, Page 1104-1108, May 2005.

 23. Айвазян А.В.с соавт. Пороки развития почек и мочеточников".М.,1988.

 24. Бабуния Р.И.с соавт. Компьютерная томография в клинической диагностике. М., 1995

 25. Веденко Б.Г Гостра кровотеча в урології.,Вінниця, 1999

 26. Веденко Б.Г(під ред) Посібник з невідкладної урології для лікарів швидкої медичної допомоги., Вінниця, 1999.

 27. Гаспарян А.М. Очерки по истории отечественной урологии.М., 1997.

 28. Голигорский С.Д. Очерки урологической семиотики и діагностики Изд.ГУ,Кишинев., 1971.

 29. Демидов В.А с соав. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии. М., 1998.

 30. Дзюрак В.С. з спів. Статева функція у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози до і після простатектомії.-" Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.П.Л.П1упика";Вип.7, книга 2;К.,1998,с.39- 42.

 31. Дзюрак В.С. з спів. Оцінка копулятивної і репродуктивної функції хворих з гострим неспецифічним епідидимітом у видалені терміни після оперативного ліку­вання. -"Збірник наукових праць співробітни­ків КМАПО ім.П.Л.Шупика";Вип.7,книга 2;К., 1998,с.43-47.

 32. Дзюрак В.С.с соавт. Частота и особенности клинического течения острого гнойного пиелонефрита.- Збірник науко­вих праць співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупика. Вип. 11 ,кн.2,Київ,2002,с.606-609.

 33. Дзюрак В.С.з спіавт. "Тести з урології".Збірник питань та тестових завдань для лікарів-інтернів та курсантів циклу спеціалізації за фахом "Урологія".,Київ,2002.

 34. Жила В.В. с соавт. "Неотложньїе состояния в урологии." Скорая и неотложная медицинская помощь"., под ред. И.С.Зозули и И.С.Чекмана.К.,"Здоров"я" 2002, с.255-288.

 35. Краснопольский В.И. Генитальньїе свищи. М., "Медпресс", 2001.

 36. Лопаткин Н.А. Руководство по клинической урологии. Т. 1-3 М.,1998.

Схвалено на засіданні кафедри хірургії

та урології 16 березня 2010 р., протокол № 12

Зав. кафедри, проф. Іфтодій А.Г.

Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти

19.05. 2010 р., протокол № 4

Голова організаційно-методичної комісії В.М.ПашковськийСхожі:

Всього iconПро неперервну математичну підготовку студентів інженерно – педагогічних спеціальностей постановка проблеми
Ння всього нового з чим фахівцю доведеться зіткнутися у подальшій практичній діяльності. Вагомість математичної підготовки інженерів...
Всього iconТема Всього

Всього iconБакалавр 0501 інформатика та обчислювальна техніка всього

Всього icon2. Коваріація (covariance) доходностей цінних паперів: А) не впливає на величину очикуваємої доходності портфеля, але впливає на розрахунок стандартного відхилення всього портфеля
А не впливає на величину очикуваємої доходності портфеля, але впливає на розрахунок стандартного відхилення всього портфеля
Всього icon1) Фiлософiя (в перекладі) означає
С. визначає матерію першоначалом всього сутнього, а духовне – продуктом її розвитку
Всього iconВсього
Актуальні питання трансуретральної резекції пухлин сечового міхура та доброякісної гіперплазії простати
Всього iconОпубліковані монографії в Україні
Безгін К. С., Логачова Л. М., Ситник Л. С., Бервенова Т. М., Амоша О.І., Аптекар С. С. всього 100
Всього iconТести до теми 1
В економічно розвинених країнах у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає
Всього iconДодаток 1 №№ з/п
Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконують нддкр з врахуванням 2-ї половини дня / всього
Всього iconТести до теми 1
В економічно розвинених країнах жителів у містах у відсотках до всього населення в середньому проживає
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи