Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності icon

Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності
Скачати 401.76 Kb.
НазваЗміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності
Сторінка1/3
Дата02.07.2012
Розмір401.76 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


ЗМІСТ


стр


1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації

наукової діяльності . . . . . . . . 2


2 Розроблення та впровадження системи управління якістю виконання науково-дослідних робіт відповідно до вимог серії стандартів ISO 9001 . . . . . . . . 14


3 Створення та впровадження веб-сайту Науково-дослідної частини ІФНТУНГ . . . . . . . . 21


4 Забезпечення ефективного використання

енергетичних ресурсів . . . . . . . . 23


5 Приклади реалізації в університеті та

нафтогазовій галузі . . . . . . . . 27


1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності


Науково-технічний прогрес нафтогазового комплексу України вимагає забезпечення потреб галузі висококваліфікованими кадрами та створення передової конкурентноспроможної науково-технічної продукції. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі, на розробку, просування на ринок і реалізацію нових технологій, дослідних технічних зразків та інших наукових результатів.

Університет - потужний навчально-науково-виробничий комплекс в складі якого функціонують 8 науково-технічних інфраструктур, а саме:

- Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології

- ^ Технічний комітет зі стандартизації 146 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості”- є активним членом міжнародної організації стандартизації ISO/TC 67 “Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової, нафтохімічної та газової промисловості” (“Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries“)

- ^ Орган з сертифікації персоналу нафтогазової галузі, який пройшов експертизу та реєстрацію у Держстандарті як орган з добровільної сертифікації, і є повноправним членом міжнародної організації, IWCF (International Well Control Forum) і долучився до числа тих 35 країн світу, в яких створені та функціонують аналогічні тренажерні бурові центри, де здійснюється навчання та сертифікація буровиків.

- ^ Нафтогазовий науково-технологічний парк

- Відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій, Інноваційно-виставковий комплекс (ІВК)

- Науково-навчальний центр “^ Енергоефективні технології в системах видобування, транспорту та зберігання нафти і газу” (наказ МОНУ № 206 від 04.03. 2009 р.)

- Науково-дослідницький центр “Теоретичні та прикладні проблеми геології” (ІФНТУНГ – Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України, положення про центр затверджено в МОНУ 11.03.2009 р.)

- Науково-дослідницький центр “Технологічна безпека обладнання, споруд і трубопроводів у нафтогазовому комплексі (ІФНТУНГ – Фізико механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України, положення про центр затверджено в МОНУ 05.03.2009 р.)

Ефективне управління процесами в нафтогазовій галузі в умовах швидкої зміни кон’юнктури ринку можливе лише за умов постійного їх наукового моніторингу та супроводу. Саме тому науково-технічна діяльність університету спрямована на проведення широкого спектру фундаментальних та прикладних досліджень, які стосуються загальних проблем нафтогазової промисловості, охорони довкілля.

^ На базі досліджень науковців університету сформовано 16 наукових шкіл, 12 наукових відділів до яких входять 28 науково-дослідні лабораторії, одна з яких галузева, науково-дослідні сектори на факультетах і творчі групи на кафедрах; відділ комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та інформаційних технологій; ТК-146 ; студентське науково-технологічні бюро. Наукові досягнення шкіл є базою для підготовки спеціалістів високої кваліфікації.

Науковці шкіл виконують фундаментальні та прикладні дослідження на світовому науково-технічному рівні. Результатом виконання наукових досліджень є створення нових видів техніки, нових енергозаощаджуючих технологій, методів і методологій, нормативних документів, пропозицій та рекомендацій, що сприятиме виявленню нових нафтогазових покладів, збільшенню видобування вуглеводнів, безаварійної роботи газотранспортної системи, розробленню нових методів контролю технічного стану металевих конструкцій різних форм і призначення.

З метою забезпечення системності наукових досліджень, посилення методологічного впливу НАН України на організацію і проведення наукових досліджень, розробку і впровадження ефективних ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій для нафтогазового комплексу та забезпечення екологічної безпеки і збереження природних ресурсів, концентрацію і ефективне використання освітньо-наукового потенціалу, підвищення якості цільової підготовки інженерних і наукових кадрів університет заключив ряд угод про спільну науково-технічну діяльність з галузевими структурними та науковими установами НАН України і підприємствами, а саме:

1 Західний науковий центр НАН України

2.Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

3. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

4. Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

5. Інститут електродинаміки НАНУ

6. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

7. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

8. Інститут механіки ім.С.П.Тимошенко НАН України

9. Інститут геології і геохімії горючих копалень НАН України

10. Українська нафтогазова академія (УНГА)

11. «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект»

12. Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики

13. Інститут електродинаміки НАН України;

14. Інститут проблем машинобудування ім..А.М. Підгорного НАН України;

15. Рада по вивченню Продуктивних сил України НАН України


Пріоритетними є напрямки досліджень, які відповідають Державній політиці:


Пріоритетні напрямки досліджень

^ Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток


Енергозбереження та енергоефективність


Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агро-промисловому комплексі

^ Державні науково-технічні програми, цільові програми

Науковці університету приймають участь у наступних державних та галузевих науково-технічних програмах:

- Державна науково-технічна програма “Ресурс”

- Державна Програма стандартизації на 2006-2010 р.р.

- План дій Україна –ЄС

- Державна программа “Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною до 2010 року”

- Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі

- Програма моніторингу довкілля Івано-Франківської області до 2010 року.

Виконання всіх госпдоговірних, держбюджетних фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень і надання науково-технічних послуг зосереджено в науково-дослідній частині університету.

СТРУКТУРА

^ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ ІФНТУНГУ виконанні науково-дослідних робіт щорічно приймає участь 96 % чисельності науково-педагогічних працівників університету (бюджетна кафедральна тематика, госпдоговірна тематика, бюджетна тематика відомств). Зростає кількість науково-педагогічних працівників, що приймають участь у виконанні НДДКР. Протягом 2009 р.. у виконанні науково-дослідних робіт брало участь 658 науково-педагогічних працівників (2007р.- 656 чол., 2008 р.- 641 чол.), з них 55 доктори наук (2007р.- 54, 2008 р.- 49) і 302 кандидати наук (2007р.- 281, 2008 р. -293 ).

У 2009 р. працівниками університету захищено 13 кандидатських дисертацій та 5 докторських дисертацій (2007 р.- 3, 2008 р.-2).

Збільшився обсяг фінансування із загального фонду державного бюджету: 2009 р. – 1151,8 тис. грн., 2008 р.- 1131,9 тис.грн., 2007 р.- 931,1 тис. грн.

Збільшення фінансування за рахунок державного бюджету дало змогу розширити тематику фундаментальних та прикладних досліджень і залучити до їх виконання кваліфікованих фахівців та збільшити кількість студентів, що працюють на платній основі. Питома вага виконаних досліджень за рахунок фонду Державного бюджету в загальному обсязі НДДКР за 2008 р. складає 40%, що говорить про високу ефективність використання держбюджетних коштів.У зв’язку із зменшенням кількості науково-дослідних робіт, які фінансуються за кошти підприємств, що працюють в реальному секторі економіки у 2009 р. обсяг надходжень до спеціального фонду становив 1927,2 тис.грн. (2008 р.-2229,2 тис.грн., 2007 р.- 2136,1 тис.грн.).

Протягом року виконувалося 79 (2007р.-97 р., 2008- 96 р.) науково-дослідних робіт згідно договорів заключених між ІФНТУНГ та: Міністерством освіти і науки України, НАК “Нафтогаз України”, ДК “Укргазвидобування” та її структурними підрозділами, ДАТ “Чорноморнафтогаз”, ДК “Укртрансгаз”, ВАТ “Укртранснафта” тощо. Молодими науковцями університету отримано 2 гранти Державного фонду фундаментальних досліджень на виконання наукових досліджень в галузі технічних і природничих наук.На виконання ^ Державної Програми стандартизації на 2006-2010 р.р. науковцями університету виконані науково-дослідні роботи, що передбачають вирішення проблем, які пов’язані з необхідністю перегляду галузевих стандартів колишнього СРСР та розроблення нових нормативних документів, що використовуються в нафтогазовій галузі. Для ДК “УКртрансгаз” розроблено стандарт організації України (СОУ) “Методика оцінки фактичного технічного стану газопроводів та газотранспортних систем, що експлуатуються в потенційно-небезпечних умовах експлуатації (охоронні зони,переходи, зсувонебезпечні ділянки)”. Сфера застосування СОУ: магістральні газопроводи підприємств ДК “Укртрансгаз”. Завдяки застосуванню СОУ забезпечується експлуатаційна надійність газопроводів та газотранспортних ситем, що експлуатуються в потенційно-небезпечних умовах експлуатації, за рахунок моніторингу їх технічного стану.

Для Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центро проблем стандартизації, сертифікації та якості” виконана робота “Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими” трьох стандартів. Метою роботи було розроблення національних стандартів, ідентичних (модифікованих) стандартам ISO, IEC та EN (відповідно до вимог ДСТУ 1.7:2001).

Виконані роботи сприяють забезпеченню розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.

В рамках ^ Державної програми “Ресурс ” для МПЕ України виконана науково-дослідна робота ГМ-1 “Розроблення нових неруйнівних методів та технологій визначення міцнісних характеристик металоконструкцій ”. В результаті виконання робіти виготовлена експериментальна інформаційно-вимірювальної установка (ІВС-12) , розроблено проект нормативного документу НД (методики контролювання), який пройшов погодження та експертизу, розроблені пропозиції щодо постановки на виробництво ІВС та підготовлено техніко-економічне обґрунтування. Шляхом впровадження розробки є можливість попередити 1% (еквівалентно приблизно 5 НС) надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних із руйнуванням металоконструкцій.. Установка ІВС-12 пройшла промислові випробування в умовах Новопсковського ЛВУМГ УМГ “Донбастрансгаз” ДК “Укртрансгаз” (акт№1 від 20.05.2009 р.). Отримано патент на корисну модель UA № 42294 U, бюл. №12 від 25.06.2009 р.Установка може бути впроваджена на підприємствах МПЕ та НАК “Нафтогаз України”.

На замовлення Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області та в рамках виконання Програми моніторингу довкілля Івано-Франківської області до 2010 року виконана робота з розроблення “Програми охорони навколишнього природного середовища в межах нафтогазових промислів Богородчанського району на 2010-2015 р.р.”. Розроблена программа відповідає вимогам існуючої провової бази України та містить оптимальний перелік ефективних природоохоронних заходів, їх вартість та терміни виконання. Виконання програми дасть змогу покращити екологічну ситуацію на територіях нафтогазовидобутку, попереджувати та ліквідовувати негативні впливи техногенного та природного походження на довкілля.

Виконується робота в рамках ^ Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі. Проведено збір та аналіз наявного геолого-геофізичного матеріалу, уточнена геологічна будова осадового чохла о.Зміїний та прилеглої території.

У 2009 році університет отримав свідоцтво Національного Агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) №108 від 07.07.2009 р. на право проведення енергетичного аудиту промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства, а також бюджетних організацій та установ. Науковцями університету проведені обстеження пункту обліку тепла системи теплопостачання спорткомплексу та манежу ІФНТУНГ, зроблено аналіз теплових втрат по навчальному корпусу №3, проведено тепловізійне обстеження приміщення автотранспортного господарства Богородчанського ЛВУМГ, та обстеження підземної частини нафтопроводів на території нафтоперекачуючих станцій “Куровичі” і “Новини”.

Результатом виконання наукових досліджень є створення нових видів техніки, нових енергозаощаджуючих технологій, методів і методологій, нормативних документів, пропозицій та рекомендацій, що сприятиме виявленню нових нафтогазових покладів, збільшенню видобування вуглеводнів, безаварійної роботи газотранспортної системи, розробленню нових методів контролю технічного стану металевих конструкцій різних форм і призначення.

У 2009 році виконані і передані замовнику 35 науково-дослідних робіт. Результатом виконання стало створення: нормативних документів - 4 , технологій та технічних засобів - 4, методи та теорії - 6, природоохоронні заходи- 2, рекомендації , тощо -19

Створена науково-технічна продукція 100% відповідає світовому рівню. У 2009 році впроваджено у виробництво - 18 розробок (2008 р.-21, 2007 р.-18), впроваджено у навчальний процес - 28 розробок (2008 р.-23, 2009- 10).
Науковцями університету подано у 2009 році 41 заявка на винаходи і корисні моделі ( 2007р. -48; 2008 р. – 41). Отримано 52 охоронних документа (2007 р.-27, 2008 р.-32) з них патентів на винаходи – 23 (2008 р.-19).
^ Міністерство освіти і науки України


Міністерство палива та енергетикиДержавна геологічна службаНАК “Нафтогаз України”
Науково-дослідна діяльність

ІФНТУНГ

ДАТ “Чорноморнафтогаз”ВАТ “Укрнафта”


ДК “Укргазвидобування”


ВАТ “Укртранснафта”


^ ДК “Укртрансгаз”

Підсумком багаторічної роботи науковців університету стало нагородження Указом президента України Державною премією у галузі науки і техніки роботи:

^ Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)”, 1 лауреат.

Премію Президента України для молодих вчених 2009 року отримала робота “^ Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації”, 3 лауреата.

Науковці університету приймають участь у щорічному конкурсі щодо розпорядження ОДА від 23.10.2003 р. №977/361-р на здобуття премії голови ОДА та голови обласної ради у номінаціях «Науковці» і «Молоді вчені», метою якого є підняття престижу дослідницької роботи, а також належної оцінки здобутків науковців Прикарпаття. Враховуючи вагомі досягнення у галузі науки і освіти у 2009 році лауреатами премій стали: у номінації «Науковці» - 4 чол; у номінації «Молоді вчені» - 4 чол.

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1103-р Мінералогічна колекція геологічного музею університету віднесена до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

З метою пропагування та популяризації наукових розробок університету та залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції науковці університету у звітному 2009 році опублікували в різних видавництвах України, країн СНД та дальнього зарубіжжя 983 публікації (2008 р.-867, 2007р.-827), з них 324 статті у фахових виданнях України, та 62 публікації у зарубіжних виданнях (2007 р.-42, 2008 р.-76); 15 монографій (2008 р- 8, 2007 р.-9), 4 підручника (2008 р.-9, 2007 р.-4); 44 навчальних посібника (2008 р.-65, 2007 р.- 52).

В університеті видаються ^ 4 фахових журнали: “Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ”, “Науковий вісник”, “Методи і прилади контролю якості” і “Нафтогазова енергетика”. У 2009 році всі видання університету перереєстровані у ВАК України як фахові видання.

Участь університету у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках сприяє розвитку взаємовідносин між провідними вітчизняними, іноземними компаніями, експертами, фахівцями нафтогазової галузі та університетом.

Вчені та працівники нашого університету прийняли участь у 137 наукових заходах: 72 міжнародних наукових заходах, з них: 8 конференцій в країнах СНД та 13 конференцій дальнього зарубіжжя (Польща, Чехія, Болгарія, Нідерланди, Франція), 22 науково-технічні. Університет був організатором та співорганізатором 9 заходів, з них 7 проходили на базі нашого університету:


Університет був організатором 7 конференцій, а саме:


1. ВуНМК “Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних вищих навчальних закладів України” (27-29.04.2009) – проф. Галущак М.О.

2. 4-а МНПК “Розвідка та розробка родовищ нафти та газу” (13-15.05.2009) – проф. Кузьменко Е.Д.

3. МНК “Нафтогазова геофізика – стан та перспективи” (25-29.05.2009) - проф. Петровський О.П.

4. МНТК “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи” (20-23.10.2009) - проф. Костишин В.С.

5. ІV ВуНТК та виставка “Вимірювання витрати і кількості газу” (20-21.10.2009) - проф. Чеховський С.А.

6. ІІ НПК молодих учених та студентів “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання” (25-26.11.2009) – проф. Кісіль І.С.

7. НПК “Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем” (26-27.11.2009) - проф. Петренко В.П.

Університет був співорганізатором:


1. ХІV МНТК та виставка “Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів” "Леотест-2009" м. Славськ, Львівська обл. (16-21.02.2009).

2. 8-й Міжнародний симпозіум “Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій” м. Івано-Франківськ (5-8.10.2009 ).

Визначною подією року стало проведення Міжнародної науково-технічної конференції “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи” (19-23.10.2008). У роботі конференції взяло участь 171 фахівець із 14 організацій, підприємств та установ. Всього зроблено 8 пленарних,129 секційних і 4 стендових доповіді. В роботі конференції прийняли участь науковці з Алжиру, Австралії, Німеччини, Польщі, Норвегії, Канади, Великої Британії, Росії.

У рамках конференції 23.10.2009 р. було проведено виїздне засідання за участі Президії Західного наукового центру НАН України, провідних вчених і фахівців НАН України, ІФНТУНГ та НАК “Нафтогаз України”.

У Інноваційно-виставковому комплексі НАК “Нафтогаз України” працювала виставка нових енергоощадних технологій та технічних засобів компаній, фірм та підприємств України,. Росії.

Науково-дослідна робота студентів внесена в навчальні плани підготовки спеціалістів і виконується на 3 – 5 курсах: студентські наукові семінари, основи наукових досліджень, принципи інженерної творчості і т.п. Елементи наукових досліджень використовуються студентами при проведенні лабораторних і практичних занять, курсовому та дипломному проектуванні. Для покращання організації науково – дослідної роботи студентів в університеті нафти і газу активізувалося впровадження нових організаційних форм змагань серед студентської молоді, розроблена система заходів, щодо морального та матеріального заохочення студентів, стимулювання праці науково – педагогічних працівників, які займаються науково – дослідною роботою. Науково – дослідна робота студентів є складовою частиною загального процесу і призначена для поглиблення та зміцнення знань, отриманих на лекційних, лабораторних, практичних та семінарських заняттях при виконанні курсових робіт, дипломних проектів, а також виступає важливим засобом якісної підготовки та виховання кваліфікованих фахівців для нафтогазового комплексу України.


Останніми роками активізувалась творча діяльність і участь студентів у науково-дослідній роботі завдяки успішному втіленню програми взаємозв’язку науки та навчального процесу. Збільшується кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР: 2009р. – 3120; 2008-3300, 2007-3289. На платній основі працювало 19 студентів.
В університеті постійно проводяться вузівські, міжвузівські, олімпіади, конференції, конкурси. У лютому – березні 2009р. в університеті проведено 1 – ший вузівський тур Всеукраїнської олімпіади, в якій прийняло участь 990 студентів (2007 р.- 995, 2008 р. – 998 ).

Кращі 40 студентів приймали участь у 2-му міжвузівському турі Всеукраїнських олімпіад. Переможцями стали 30 студентів, зайнято три перших місця, шість других місць та п’ять третіх місць. Окрім цього, за результатами проведення олімпіад студентами нашого університету зайнято шість командних місць. Всього отримано 20 призових місць .
  1   2   3

Схожі:

Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconУзагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2010 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconАналітична довідка за останні чотири роки (2010-2013 рр.)); Відповідальний за виконання
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconМетодичні рекомендації щодо організації інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Суми 2012 зміст І
Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності та експериментальної роботи
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconРішення комісії нтр щодо звіту зав кафедри сауе проф. Д. Й. Родькіна з наукової діяльності за три роки Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати
Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати такою, що в цілому відповідає вимогам монумолодьспорту...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconРішення комісії нтр щодо звіту завідувачки кафедри фізичного виховання Кудряшової Т.І
Стан наукової діяльності кафедри фізичного виховання вважати таким, що в цілому відповідає вимогам монмолодьспорт України до організації...
Зміст стр 1 Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності iconДодаток 1 Графік подання звітів кафедр з наукової роботи для погодження показників наукової діяльності за 201 3 рік
Дата та час подання звітів у відділ організації наукових досліджень та маркетингу (кімн. 302А гол корп.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи