Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності icon

Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності
НазваГеолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності
Сторінка1/22
Дата02.07.2012
Розмір3.66 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ГЕОЛОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Показники наукової діяльності


Монографії – 2

Підручники – 3

Навчальні посібники – 1

Фахові видання – 38

Зарубіжні видання – 1

Міжнародні конференції – 55

Патенти – 1

Підготовка фахівців вищої кваліфікації –

1 кандидат наук (Здерка Т.В.)


Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

grn@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності надр України

Склад кафедри:

1 Маєвський Борис Йосипович, д.г-м.н., проф.

2 Орлов Олександр Олександрович, д.г-м.н., проф.

3 Чорний Михайло Іванович, к.г-м.н., доц., проф.

4 Дубей Наталія Володимирівна, к.г-м.н..доц.

5 Куровець Сергій Сергійович, к.г.н., доц.

6 Омельченко Валерій Григорович, к.г.н., доц. - декан

7 Лозинський Олег Євгенійович, доц.

8 Ляху Михайло Васильович, к.г-м.н., доц.

9 Манюк Михайло Іванович, к.г.н., доц.

10 Михайлів Ірина Романівна, к.г.н., доц.

11 Мончак Лев Савович, к.г.-м.н., доц.

12 Трубенко Олександр Миколайович, к.г.н., доц. - заст.декана

13 Хомин Володимир Романович, к.г.н., доц.

14 Здерко Тарас Васильович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)


1 Орлов А.А. Закономерность генетической связи аномальных пластовых давлений со складкообразовательными тектоническими процессами в осадочном чехле земной коры: монографія / Орлов А.А., Федоришин Д.Д., Лизун С.А.; Ивано-Франков. нац. техн. ун-т нефти и газа. - Ивано-Франковск: Факел, 2008. – 154с.


2 Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України / Крупський Б.Л., Гладун В.В., Євдощук М.І., Павлюк М.І., Маєвський Б.Й., Полухтович Б.М., Максимчук П.Я., Чепіль П.М., Довжок Т.Є., Цьоха О.Г.: монографія. – К.: ЕКМО, 2009. – 239 с.


3 Математичні методи в нафтогазовій геології: підручник / Лозинський О.Є, Лозинський В.О., Маєвський Б.Й., Гладун В.В., Чепіль П.М.; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, – Івано-Франківськ: 2008.– 275 с. (затв. МОНУ).


4 Колодій В.В., Колодій І.В., Маєвський Б.Й. Нафтогазова гідрогеологія: підручник. – Івано-Франківськ: 2009. – 184 с. (гриф МОНУ).


5 Мончак Л.С., Омельченко В.Г. та інші Горючі корисні копалини України / Під редакцією В.А. Михайлова.: підручник. – К.: КНУ, 2009. – 376 с. (гриф МОНУ).


6 Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ: підручник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 293 с. (затв.МОНУ).


7 Дослідження особливостей нафтонасичення олігоценових порід-колекторів Микуличинського нафтового родовища Передкарпатського прогину / Б.Й. Маєвський, Штурмак І.Т., Здерка Т.В., Горванко Г.Д., Куровець С.С. // Нафтова і газова промисловість, 2008. – № 1. – С.7-10.


8 Особливості ємнісно-фільтраційних властивостей олігоценових порід-колекторів Передкарпатського прогину та їх вплив на характер нафтонасиченості і розподіл запасів вуглеводнів / Маєвський Б.Й., Здерка Т.В., Штурмак І.Т., Ляху М.В. // Нафтова і газова промисловість, 2008. – № 2. – С. 11-13.


9 Макєєва Н.П., Маєвський Б.Й. Гідрогеологічні передумови нафтогазоносності середньокам’яновугільних відкладів північних окраїн Донбасу / Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. -  №1 (17). – С. 5-16.


10 Федів І .Я ., Штурмак І.Т., Маєвський Б.Й. Основні структурно-тектонічні особливості Внутрішньої зони Передкарпатського прогину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2008. - № 3 (28). – С. 70-77.


11 До питання розвитку літогенетичної тріщинуватості і нафтогазоносності глибокозанурених теригенних порід-колекторів Передкарпатського прогину і Дніпровсько-Донецької западини / Маєвський Б.Й., Бенько В.М., Здерка Т.В., Куровець С.С. // Геоінформатика, 2008. – № 4.– С. 21-24.


12 Вплив мікротріщинуватості на особливості нафтовилучення із олігоценових порід-колекторів південно-східної частини Передкарпатського прогину / Маєвський Б.Й., Здерка Т.В., Куровець С.С. // Нафтова і газова промисловість, 2008. – № 6. – С. 33-36.


13 Маєвський Б.Й. Особливості формування літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів нафтогазових об’єктів Передкарпатського прогину / Маєвський Б.Й., Здерка Т.В. // Геологія і геохімія горючих копалин, 2009. – №1. – С. 25-36.


14 Мельничук П.М., Маєвський Б.Й., Куровець С.С. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності континентального шельфу в районі острова Зміїний // Геологія і геохімія горючих копалин, 2009. – №1. – С. 46-54.


15 Маєвський Б.Й., Мельничук П.М., Куровець С.С. Ресурсна база вуглеводнів прилеглого шельфу о. Зміїний у зв’язку з делімітацією українсько-румунського кордону // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2009. – №2. – С. 35-41.


16 Орлов О.О., Крупський Б.Л., Гладун В.В., Бенько В.М. Теоретичні аспекти проблеми використання інформації про аномально високі пластові тиски при пошуках нафтогазових родовищ // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2009. - № 1 (30). – С. 100-102.


17 Хомин В.Р., Дригулич П.Г., Дригулич М.П., Здерка Т.В. Науково-практичні засади охорони атмосферного повітря у ході проведення бурових робіт // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2008. - №1 (19). – С. 32-36.


18 Здерка Т.В. Літогенетична тріщинуватість і нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2008. – №1 (19). – С. 51- 62.


19 Лозинський О.Є., Лозинський В.О., Жученко Г.О. Гідродинамічні моделі малопродуктивних нафтонасичених пластів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. - № 2 (27). – С. 47-50.


20 Маєвський Б.Й., Дригулич П.Г., Пукіш Т.В., Хомин В.Р., Пукіш А.В. Дослідження техногенного забруднення геологічного середовища в районі Гнідицівського ГПЗ // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2009. -  №3(21). – С. 144-152.


21 Маєвський Б.Й., Куровець С.С., Мельничук П.М., Здерка Т.В. Стрюков Є.Г. Порівняльна характеристика літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів Чорноморського шельфу і Передкарпатського прогину // Нафтова і газова промисловість, 2009. – № 4. – С. 6-9.


22 Орлов О.О. Методика кількісного визначення температурного впливу на енергетичні властивості покладів вуглеводнів / Орлов О.О., Омельченко В.Г., Трубенко О.М. Омельченко Т.В. // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2009. – 2(20). – С. 37-43.


23 Мікротріщинуватість олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району та методика її дослідження / Маєвський Б.Й., Здерка Т.В., Куровець С.С. // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2008”. – Том 23, Одесса, 15-25 декабря 2008 г. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 81-84.


24 Здерка Т.В., Куровець С.С Литогенетическая трещиноватость олигоценовых пород-коллекторов Предкарпатского прогиба и ее влияние на характер нефтенасыщения и распредиление запасов углеводородов // Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых “Проблемы геологии и освоение недр”, Томск, Россия, 14-18 апреля 2008г. - С. 542-544.


25 Омельченко В.Г., Карпенко А.Н.,Палийчук А.В., Озарко И.И. Новые взгляды на глубинное строение Самборского покрова Предкарпатского прогиба // Міжнародна науково-технічна конференція “Geopetrol 2008”, Краків, 15-18 вересня 2008р. - С. 382-384.

26 Орлов А.А., Локтев А.В., Локтев А.А. Прогнозирование нефтегазоносных пластов в разрезах скважин по коэффициентам набухания глин // Міжнародна науково-технічна конференція “Geopetrol 2008”, Краків,15-18 вересня 2008р. - С. 345-346.


27 Орлов А.А., Трубенко А.Н., Омельченко Т.В. Влияние тектонических движений на формирование аномальных пластовых давлений в природных резервуарах // Міжнародна науково-технічна конференція “Geopetrol 2008”, Краків, 15-18 вересня 2008 р.- С. 352-354.


28 Карпенко А.Н., Омельченко В.Г., Онищук О.М. Технологии диагностики тонкослоистых газоносных неогеновых отложений Предкарпатского прогиба // Міжнародна науково-технічна конференція “Geopetrol 2008”, Краків, 15-18 вересня 2008 р. - С. 482-488.


29 Маєвський Б.Й., Мельничук П.М., Стрюков Є.Г., Здерка Т.В. Щодо літогенетичної тріщинуватості майкопських порід-колекторів Чорноморської акваторії // Збірник наукових праць (том 28) за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції “Современные направления теоретических и прикладных исследований 2009”, Одесса 16-27 марта 2009. – Одесса: Черноморье, 2009. – С. 68-72.


30 Куровець С.С., Маєвський Б.Й., Здерка Т.В. Літогенетична тріщинуватість порід-колекторів – актуальне питання нафтогазової геології // Міжнародна науково-практична конференція “Нафтогазова геофізика – стан і перспективи”, Івано-Франківськ, 25-29 травня 2009 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 92-95.


31 Ляху М.В., Федоришин І.Д., Ляху Р.М. Взаємозв’язок фазового стану скупчень вуглеводнів з термобаричними умовами південного нафтогазового регіону геології // Міжнародна науково-практична конференція “Нафтогазова геофізика - стан та перспективи”, Івано-Франківськ, 25-29 травня 2009 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2009. – С.168-174.


32 Михайлів І.Р., Мазур А.П. Економічні критерії оцінки ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ геології // Міжнародна науково-практична конференція “Нафтогазова геофізика - стан та перспективи”, Івано-Франківськ, 25-29 травня 2009 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 189-193.


33 Мончак Л., Анікеєв С., Степанюк В., Жученко Г. До питання про геологічну будову піднасуву Буковинських Карпат геології // Міжнародна науково-практична конференція “Нафтогазова геофізика - стан та перспективи”, Івано-Франківськ, 25-29 травня 2009 р.: тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 193-195.


34 Куровець С.С., Здерка Т.В., Сабан В.З. Щодо питання впливу мікротріщинуватості на особливості нафтовилучення із олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району // Міжнародна конференція “Сучасні проблеми геологічних наук”, Київ, 6-8 квітня 2009 р. – С. 56-57.


35 Манюк М.І., Манюк О.Р. Вплив катагенетичних перетворень теригенних порід на колектори нафти і газу // Азово-Черноморський полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. Тезиси докладов Международной конференции “Крим-2009”, Симферополь. – 2009. – С. 74-75.


36 Маєвський Б.Й., Мельничук П.М., Здерка Т.В., Куровець С.С., Стрюков Є.Г., Клюка Б.Р. Особливості літогенетичної тріщинуватості майкопських відкладі шельфу Чорного моря // Азово-Черноморський полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. Тезиси докладов Международной конференции “Крим-2009”, Симферополь. – 2009. – С. 76-77.


37 Мончак Л.С., Анікеєв С.Г., Степанюк В.П., Жученко Г.О. Геологічна інтерпретація новітніх геолого-фізичних даних південно-східної частини Перед карпатського прогину // Азово-Черноморський полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. Тезиси докладов Международной конференции “Крим-2009”, Симферополь. – 2009. – С. 188-189.


^ Госпдоговірна тематика кафедри


Загальний обсяг фінансування за 2008-2009 р. складає 340 951,76 грн.


47/2008 Проведення підгрунтової газової зйомки навколо ліквідованої свердловини №12-Кл і на ділянці проектного будівництва групи житлових будинків в м. Калуші по вул. Малицької.

Замовник ТзОВ "Буденергоінвест"

Керівник теми Знак М.С.


90/2004 Оцінка сучасного стану загазованості приповерхневих відкладів навколо свердловин з міжколонними тисками та на площі Макунівського газового родовища ГПУ Львівгазвидобування

Замовник ГПУ “Львівгазвидобування”

Керівник теми Знак М.С.


130/2006 Виконати кущову газову зйомку у приустьових зонах свердловин Глібівського ПСГ в кінці циклу закачки 2006 року РК № 0106U011126

Замовник ДАТ “Чорноморнафтогаз”

Керівник теми Маєвський Б.Й.


337/2008 Проведення підгрунтової газової зйомки біля вікон класу №9 будинку №60 по вул. Довгій і вздовж газопроводу середнього тиску, що знаходиться на віддалі 4 м від фундаменту будинку

Замовник Івано-Франківський міський спортивно-технічний клуб ТСОУ Керівник теми Знак М.С.


ЗМ/319-2008 Уточнення геологічної будови та перспективи нафтогазоносності о. Зміїний та континентального шельфу РК № 0108U007561

Замовник МОН України

Керівник теми Маєвський Б.Й.


Ф25/126-2008 Розробка геологічної моделі формування флюїдовмісної системи в породах-колекторах РК № 0108U006621

Замовник МОН України

Керівник теми Маєвський Б.Й.


Ф28/253-2009 Механізми взаємозв'язку тектонічного і геофлюїдодинамічного режимів нафтогазоносних осадових басейнів РК № 0109U004939

Замовник МОН України

Керівник теми Орлов О.О.


^ Кафедра теоретичних основ геології

tog@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Вивчення геологічної будови та екзогенних процесів заповідних геологічних та нафтопромислових об'єктів Карпат та Криму

Склад кафедри:

1 Стельмах Орест Романович, к.г-м.н., доц.

2 Гоптарьова Наталія Вікторівна, к.г.н., доц.

3 Горванко Галина Денисівна, к.г-м.н., доц.

4 Жученко Галина Олексіївна, к.г-м.н., доц.

5 Поплюйко Анатолій Георгійович, к.г-м.н., доц.

6 Лопушняк Ярослав Іванович, ст.викладач

7 Азроян Галина Норайрівна, ас.

8 Броніцька Надія Володимирівна, ас

9 Знак Мирослав Степанович, ст.викладач


Публікації

(статті, тези, патенти)


1 Стельмах О.Р., Лопушняк Я.І., Гоптарьова Н.В., Палійчук О.В. Дослідження вмісту вуглеводневих газів навколо кратерів болотних вулканів “Старуні”. – Краків: вид.наукове Акапіт,2008. - 0,3с.


2 Стельмах О.Р., Пилипенко А.А. Зв”язок напруженого стану гірських порід та блоково-розломної тектоніки в межах “Старуні”. – Краків: вид.наукове Акапіт,2008. - 0,3с.


3 Стельмах О.Р., Гоптарьова Н.В., Палійчук О.В. Сучасна геодинаміка Старуні. – Краків: вид. наукове Акапіт,2008. - 4с.


4 Палійчук О.В. Експериментальні дослідження розчинення соляних уступів Домбровського кар’єру шляхом зрошування // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2008. - №1(17). – 7с.


5 ЛозинськийО.Є., Лозинський В.О., Жученко Г.О. Геодинамічні моделі малопродуктивних нафтонасичених пластів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2008 р. - №2(27). - 5с.


6 Палійчук О.В. Аналітичні дослідження процесу розчинення і дифузії солей в гірничих виробках // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2008. - № 12(18). – 5с.


7 Азроян Г.Н., Поплюйко Г.А., Пилипенко А.А. та ін. Про створення учбової загально-геологічної інформаційно-комп”ютерної системи // Галицька академія, 2008. - №4. - С. 37-41.


8 Карпенко А.М., Омельченко В.Г., Палийчук О.В. Новые взгляды на глубинное строение Самборского покрова Предкарпатского прогиба // Международная конференция “Геопетроль 2008”, Закопане (Польща), сентябрь 2008. – 7с.


9 Шкіца Л.Є., Палійчук О.В. Екологічна безпека калійних видобувних підприємств Прикарпаття на стадії завершення експлуатації // Бая-Маре (Румунія), вид-во ун-ту NORD, вересень 2008. – 4с.


10 Палійчук О.В. Утилізація твердих відходів на території ліквідованого гірничого комплексу // Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні наукові досягнення - 2008”, Миколаїв, 29-30 листопада 2008 р. – 4с.


11 Крижанівський Є.І., Шкіца Л.Є., Палійчук О.В. Утилізація відходів на території відпрацьованих калійних родовищ // Всеукраїнська науково-практиктична конференція “Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України”, Запоріжжя, 11-12 грудня 2008 р. – 4с.


12 Палійчук О.В. Електромагнітні дослідження Домбровського кар’єру і прилеглих територій // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2009. - №4(22). – 4 с.


13 Палійчук О.В. Дослідження напруженого стану гірських порід на території гірничопромислових комплексів // І Міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”, Львів, 28-29 травня 2009 р. - 1с.


14 Калиній Т.В. Нові дані про геологічну будову автохтонної поверхні у північно-західній частині українських Карпат // Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова енергетика: проблеми та перспективи”, Івано-Франківськ, 20-23 жовтня 2009 р. – 2с.


15 Азроян Г.Н., Думенко С.С., Крикливий Ю.М. Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- і шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та осадження їх на карбонатах // У зб. статей Всеукраїнської наукової конференції “Екологія міст та рекреаційних зон”, Одеса, 4-5 червня 2009 р. - С.172-176.


16 Мончак Л.С., Анікеєв С.Г. та ін. До питання про геологічну будову піднасуву Буковинських Карпат // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Нафтогазова геофізика – стан та перспективи”. - Івано-Франківськ, 2009.- С.193-195.


17 Мончак Л.С., Анікеєв С.Г., Степанюк В.П., Жученко Г.О. Геологічна інтерпретація новітніх геолого-геофізичних даних південно-східної частини Передкарпатського прогину // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. Тезисы докладов УШ Международная конференция “Крым-2009”, Симферополь, 2009. - С.188-189.


18 Борковський О.О., Знак М.С., Аронський Д.І., Лопушняк Я.І. Спосіб визначення інтенсивності витоку вуглеводневих газів із підгрунтових відкладів у атмосферу Бюлетень № 6 від 25.03.2008 р. 10 с.


19 Крижанівський Є.І., Шкіца Л.Є., Палійчук О.В. Спосіб утилізації твердих відходів. Патент на корисну модель, №34622 Бюлетень № 15 від 11.08.2008.


Кафедра геофізичних досліджень свердловин

geophys@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Вдосконалення технології проведення та інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин

Склад кафедри:

1 Федоришин Дмитро Дмитрович, д.г.н., проф.

2 Клібанець Святослав Васильович, к.т.н., -, доц.

3 Старостін Віктор Андрійович, к.г-м.н., доц.

4 Федорів Володимир Васильович, к.г-м.н., доц.

5 Гаранін Олександр Арсенійович, ас.

6 Коваль Ярослав Миколайович, ас.

7 Суятінов Володимир Миколайович, ас.

8 Федак Ігор Орестович, ас.

9 Федоришин Сергій Дмитрович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)


1 Орлов А.А., Федоришин Д.Д., Лизун С.А. Закономерность генетической связи аномальных пластовых давлений со складкообразовательными тектоническими процессами в осадочном чехле земной коры: монография. - Ивано-Франковск: Факел, 2008. – 154 с.


2 Орлов О.О., Федоришин Д.Д., Омельченко В.Г, Трубенко О.М., Чорний М.І. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ: підручник. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. - 293 с. (гриф МОНУ).


3 Вижва С.А., Федоришин С.Д. Оцінка впливу поліміктового складу матриці породи на її питомий електричний опір // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2008. - №4. - 6с.


4 Федоришин Д.Д., Гаранін О.А., Федоришин C.Д. До питання причин мінливості електричних параметрів порід-колекторів нафтогазових родовищ України // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2008. - №1 (26). – С.89-92.


5 Федоришин Д.Д., Серженьга О.В. Основні принципи і способи виділення газонасичених порід в теригенних відкладах // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2008. - №3 (28). – С.22-28.


6 Федак І.О. Оцінка літофаціальної неоднорідності продуктивних відкладів нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень свердловин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2008.  №4(29). - С.28-33.


7 Фем’як Я.М., Яремійчук Р.С., Возний В.Р., Якимечко Я.Я., Федорів В.В. Покращення процесу руйнування гірських порід за рахунок пульсуючих потоків // Нафтова і газова промисловість. – К., 2008. - №3. – С.17-19.


8 Федоришин С.Д., Чорний А.М., Саварин М.В. Экспериментальные научно-исследовательские работы на базе технопарков в процессе подготовки студентов-геофизиков для нефтяной отрясли // Международная научно-практическая конференция “Профессиональная подготовленность выпускников к рынку труда: Проблемы и пути решения”. – Тюмень: ТИИ им. Ленинского комсомола, 2008. - 5с.


9 Федоришин Д.Д., Коваль Я.М. Особливості застосування ІННК в умовах низької мінералізації пластових вод на прикладі сарматських відкладів Більче-Волицької зони // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2008. - №1(26). – С.30-36.


10 Федак І.О., Старостін В.А. Використання термоактиваційного каротажу під час контролю за обводненням низькодебітних нафтових пластів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2009.  №3(21). - 8с.


11 Федоришин С.Д. Геолого-геофізичні параметри складнопобудованих порід-колекторів неогенових відкладів нафтогазових родовищ Передкарпатського прогину // Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ, 2009. – №4. - 7с.


12 Коваль Я.М., Витвицька М.М. Особливості впливу неоднорідності мінералогічного складу матриці породи-колектора та типу цементу на однозначність визначення характеру насичення // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Нафтогазова геофізика – стан та перспективи”. - Івано-Франківськ, 2009. - 3с.


13 Федоришин Д.Д., Пятковська І.О. Застосування геофізичних ядерно-магнітних досліджень при розробці нафтогазових родовищ // тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Нафтогазова геофізика - стан та перспективи”. - Івано-Франківськ, 2009. - 3с.


14 Коваль Я.М., Федоришин Д.Д. Нові можливості визначення технічного стану експлуатаційних колон та НКТ методом МІД // Збірник тез доповідей 2-ої Науково-практичної конференції “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнаня”. - Івано-Франківськ, 2009. - 2с.


15 Федоришин С.Д., Коваль Я.М., Пятковська І.О., Вижва С.А. Контроль за динамікою зміни ГНК та ВНК на нафтогазових родовищах за даними ГДС. // тези доповіді 2-ої Науково-практичної конференції “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнаня”. - Івано-Франківськ, 2009. - 2с.

^ Кафедра польової нафтогазової геофізики

pngg@nung.edu.ua

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009-2010 рр
Додаток №4 до наказу ректора № н-561 від 07. 10. 2010 р. Показники наукової та науково-технічної діяльності Львівського національного...
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2010-2012 рр
Додаток 5 до наказу ректора від. 09. 2012 р. № Показники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та...
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconФорма показники наукової та науково-технічної діяльності за 2010-2013 рр
Чисельність працівників, які працювали за договорами цивільно-правового характеру, усього
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconДодаток 1 показники наукової діяльності інституту за 2011 рік
Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, премії та гранти Президента
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності Крну за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconПоказники наукової та науково-технічної діяльності внз ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ мон за 2009-2011 рр
Чисельність науково-педагогічних працівників нпп (за штатним розписом), усього осіб
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconЛабораторна робота №8 на тему: Дослідження впливу операційно-темпової напруженості на показники діяльності оператора з предмету: «Ергономіка» Варіант 5
Дослідження впливу операційно-темпової напруженості на показники діяльності оператора
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Геолорозвідувальний факультет показники наукової діяльності iconЗвіт до лабораторної роботи №8 «Дослідження впливу операційно-темпової напруженості на показники діяльності оператора»
«Дослідження впливу операційно-темпової напруженості на показники діяльності оператора»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи