Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 icon

Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
НазваІмені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
Сторінка3/6
Дата03.07.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...


Submitted by litnarovich on Sat, 06/11/2010 - 10:19.


1.2 .Результати наукового поєдинку


Майже пів року тривав науковий поєдинок і на основі проведених досліджень нами встановлено:

1. Вище названі професори, доктори технічних наук не змогли показати свої наукові школи науковій спільноті.

2. У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що у них взагалі відсутні наукові школи. Адже кожен професор повинен добре володіти пером і вміти на папері відобразити результати своєї роботи.

3. Відсутність наукових шкіл у докторів наук говорить про недієспроможність їх як вчених взагалі.

4. Вони не змогли своїми результатами подавити три наукові школи, представлені дисертантом.

5. Порівняємо інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальними потенціалами його опонентів як відношення кількості книг в електронному науковому архіві бібліотеки національного університету «Львівська політехніка».

Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» у

Літнаровича Руслана Миколайовича в науковому архіві знаходяться 45 (сорок п’ять) книг і 13 (тринадцять) книг знаходяться на рецензії, що в сумі складає 58 (п’ятдесят вісім) книг.

У Костецької Яромири Михайлівни в архіві є 2 (дві) книги. Тоді І П1=58/2=29 на користь дисертанта.

У Черняги Петра Гервазійовича в архіві є 4 (чотири) книги. Тоді

І П2=58/4=14,5 на користь дисертанта. В архіві взагалі відсутні повністю книги Борового Валентина Олександровича, Бурачека Всеволода Германовича і Парнякова Євгена Серафимовича.

6. Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» матеріали докторської дисертації Літнаровича Р.М. впроваджені у військах і в цілій низці народногосподарських об’єктів. І не допускати до захисту дану дисертацію вони не мали права.

7. Ми доказали, що диплом доктора наук, виданий ВАК, не забезпечує створення і функціонування наукової школи.

8. Лише реальна дисертація доктора наук повинна бути фундаментом наукової школи. І якщо немає наукової школи, то не може бути і реальної докторської дисертації.

9. Приймаючи до уваги, що Вища Атестаційна Комісія, яка видає дипломи докторів наук і не забезпечує контролю створення і функціонування наукових шкіл, вона є непотрібною. Адже ні в одній цивілізованій країні світу не існує такого осколку тоталітарного режиму як ВАК.

Більше того, ВАК плодить вищу б’юрократичну наукову ієрархію, яка знищує наукові школи, знищує наукові напрямки і призвела науку в Україні до того плачевного стану, в якому ми зараз знаходимося.

Р.М.Літнарович.»

Начало формы

Виклик на науковий поєдинок

15

23 weeks 3 days ago

by litnarovich

2 days 3 hours ago

by litnarovich


^ РОЗДІЛ 2. ВИКЛИК НА НАУКОВИЙ ПОЄДИНОК


2.1. Виклик на науковий поєдинок


І , як на рицарських турнірах далекого минулого:

Я, доцент, кандидат технічних наук Літнарович Руслан Миколайович, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючий значення своїх дій, не помиляючись щодо обставин , обумовлених нижче, викликаю на науковий поєдинок професорів, докторів технічних наук:

1. Костецьку Яромиру Михайлівну.

2. Чернягу Петра Гервазійовича.

3. Борового Олександра Валентиновича.

4. Бурачека Всеволода Германовича.

5. Парнякова Євгена Серафимовича.

Я представляю на розгляд наукової спільноти три створені мною наукові школи, з надією, що мої опоненти представлять свої, приймуть виклик і не будуть ухилятися від поєдинку.


^ 2.2. Наукова школа


УДК 373.62

ББК 74.058


Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект, здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації. Розвиває живий і діяльний спосіб мислення, дає можливість порівняно легко вирішувати самі складні проблеми. Придає віру в свої сили, розсудливість, витримку, проникливість і дипломатичність. Робота проходить під символом ПОНЯТЛИВОСТІ.

Молоді вчені розглядають існуючі ідеї, роздумують над ними, враховують і застосовують на практиці все те, що було поза увагою. Невдачі не лякають їх, тому що вони знають : Успіх приходить після проробки багатьох конкуруючих варіантів. Вони досягають мети і не піддаються сумнівам. Робота проходить під символом ДОСЯГНЕННЯ.

На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому.

Представляються наукові школи, створені автором в Чернігівському державному інституті економіки і управління , Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА».

Для студентів і аспірантів педагогічних вузів

© Літнарович Р.М..


^ 2.2.1. Концепція автора

Дослідження проведені в рамках Міжнародної комплексної наукової теми «Математико-статистичні моделі, їх інформаційно-системний аналіз та інформаційне забезпечення» , яка виконується кафедрою Математичного моделювання.

Молодим вченим можна вважати студента, що провів наукові дослідження і представив матеріали у вигляді монографії, яка буде в національних бібліотеках країни.

Більше 300 брошюр молодих вчених представляється в даній презентації і стверджується, що об’єднані загальною тематикою, вони представляють собою наукову математичну школу.

Якщо в нашому університеті, або в країні в цілому, існують наукові школи, ми готові вивчити їх матеріали для вдосконалення своєї роботи.

Опонуйте нам! Наші молоді вчені і їх керівник готовий відповісти і словом і ділом, а при необхідності різко відкорегувати свою роботу.

Руслан Миколайович Літнарович

33028,м.Рівне,вул..Котляревського,14,кв.48.

Тел. (8-0362) 23-00-96 Мобільний: 094-966-52-47

^ 2. Зміст і опис матеріалів

1. В папці «Перша наукова школа ЧДІЕіУ » приведена

докторська дисертація автора, яка започаткувала новийнапрямок в геодезії «Геодезичні мережі несуцільних спостережень», на теоретичній основі якої була створена

перша наукова школа.

2. В папці «Роботи Літнаровича в ЧДІЕіУ» приведені наукові і науково-методичні роботи, які забезпечили створення першої наукової школи.

3. В папках «Роботи молодих вчених ЧДІЕіУ 2003-2004 » і2004-2005 представлені наукові праці молодих вчених.

4. В папці «Друга наукова школа» представлені математичні курси , розроблені автором і які забезпечили створення другої наукової школи в МЕГУ. При цьому курси лекцій «Застосування способу найменших квадратів для обробки матеріалів психолого-педагогічних експериментів (Частина 1 і Частина 2) розроблені автором вперше.

5.Папкою «Третя наукова школа РІВМУРоЛ представлена наукова школа, створена автором у Міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

3. Список наукових і навчально-методичних праць доцента Літнаровича Р.М.,опублікованих під час роботи в Чернігівському державному інституті економіки і управління в 2000-2005 роках

1. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. До питання створення і дослідження геодезичної мережі методом несуцільних спостережень чотирикутників без діагоналей.

Інженерна геодезія. Вип. .44, Київ, КНУБА, 2000,-с.116-120.

2. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. Особливості зрівноваження лінійно-кутової мережі з недостатньою кількістю вимірів. Інженерна геодезія. Вип.. 45. Київ,КНУБА, 2001, - с.17-26.

3. Літнарович Р.М. Дослідження точності визначення площ за результатами геодезичних вимірів. Інженерна геодезія. Вип. 44, Київ, КНУБА, 2000,-с. 170-176.

4. Літнарович Р.М. Теоретичне обґрунтування точності геодезичних робіт при інвентаризації земель.Інженерна геодезія. Випуск 43. Київ, КНУБА, 2000,-с.102-109.

5. Літнарович Р.М. Теорія ряду парних ланок засічок, який прокладається між пунктами ,визначеними по системі GPS. Інженерна геодезія. Випуск 45. Київ, КНУБА, 2001,-с.141-148.

6. Літнарович Р., Кравцов М., Яроцький П. Попередній розрахунок точності в мережах несуцільних спостережень тріангуляції. Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб-ництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес,2002, - с.161-163.

7. Літнарович Р.М., Кравцов М.І., Яроцький П.П. Порівняльний аналіз точності елементів суцільних і несуцільних спостережень тріангуляції. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ,КНУБА, 2002,-с. 83-89.

8. Мовенко В.І., Літнарович Р.М. Моніторинг стану водосховищ з використанням ГІС-технологій. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ, КНУБА, 2002,-с.104-108.

9. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Дослідження точності визначення площ аналітичним способом. УІІ Міжнародний науково-технічний симпозіум .Геоінформаційний моніто-

ринг навколишнього середовища – GPS i GIS – технології (7-14 вересня 2002 р.). Алушта

(Крим). Львівське астрономо-геодезичне товариство, - с.123-128.

10. Літнарович Р.М. Проектування і дослідження трилатерації обласного міста методом статистичних випробувань Монте Карло. Інженерна геодезія. Випуск 48. Київ, КНУБА, 2002,-с.144-147.

11. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Перша енциклопедична геодезична праця в Україні. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвідомчий науково-технічний збірник.

Випуск 62. Львів, «Львівська політехніка», 2002,-с.131-132.

12. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Проектування і попередня оцінка точності геодезичної основи несуцільних спостережень тріангуляції обласного центру. Сучасні досягнення

геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес, 2003,-с.142-145.

13. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. До питання оцінки точності визначення координат пункту із GPS- спостережень.Інженерна геодезія. Випуск 50.Київ, КНУБА, 2004,-с.125-134.

14. Літнарович Р.М., Кравцов М.Г. Перехід від геодезичних координат загальноземного еліпсоїда до плоских конформних Гаусса-Крюгера.Міжнародна науково-практична кон-

ференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.44-49.

15. Літнарович Р.М., Шевель В.І. Гідравлічний розрахунок водоводів з перемичками за повною формулою гідравлічних втрат. Міжнародна науково-практична конференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.136-140.

16. Літнарович Р.М. Геодезичні мережі несуцільних спостережень.Монографія.ЧДІЕіУ, Чернігів,-423 с.

17. Литнарович Р.Н. Геодезические сети несплошных наблюдений. Монография. ЧГИЭиУ , Чернигов,-498 с.

18. Літнарович Р.М. Планові державні геодезичні мережі.Конспект лекцій. Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,-71 с.

19. Літнарович Р.М. Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель.Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина 1.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.

20. Літнарович Р.М. Проект і дослідження тріангуляції облас-ного центру для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.

21. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом несуцільних спостережень тріангуляції. . Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 15 с.

22. . Літнарович Р.М. Проект і дослідження трилатерації обласного центру методом статистичних випробувань Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 16 с.

23. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень статистичними випробуваннями Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина У.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.

24. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом парних ланок засічок Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.

25. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 34 с.

26. Літнарович Р.М. Створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 79 с.

27. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІХ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 45 с.

28. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина Х.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.

29. . Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 43 с.

30. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 65 с.

31. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної основи лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.

32. Літнарович Р.М. Попередня оцінка точності елементів геодезичних мереж несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.

33. Літнарович Р.М. Розробка технології створення геодезичної опори методом несу цільних спостережень чотирикутників без діагоналей. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 28 с.

34. Літнарович Р.М., Ратніков Р.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції і трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». .Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 35 с.

35. Літнарович Р.М. Польовий компаратор ЧДІЕіУ , Чернігів, 2002,-17 с.

36. Літнарович Р.М. Геодезична астрономія. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2000,-75с.

37. Літнарович Р.М.Основи космічної геодезії Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів,2002,- 90 с.

38. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Навчальний посібник. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-147 с.

39. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-90 с.

40. Літнарович Р.М., Парамонов А.В. Вища геодезія. Лабораторний практикум. Розраху-нок лабораторних робіт на Visual Basic під програму Microsoft Exsel. ЧДІЕіУ, Чернігів,

2003,-27 с.

41. Боровий В.О., Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій. ЧДІЕіУ,Чернігів, 2005, -223 с.

42. Літнарович Р.М., Мар дієва Л.П., Ярош Ю.В. та інші.Будова і робота світловіддалеміра СТ 5 .Навчальний практикум по курсу «Електронні геодезичні прилади».ЧДІЕіУ, Чернігів,, 2000,-38 с.

43. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Проект виконання геодезичних робіт при будівництві промислового об’єкту. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності « Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2001,-33 с.

44. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Розв’зування інженерних задач на місцевості геодези-чними методами. Методичні вказівки. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-25 с.

45. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студентів- заочників післядипломної освіти за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Частина 1. ЧДІЕіУ,

Чернігів, - 28 с.

46. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Частина 2. Конспект лекцій для студентів- заочників спеціальностей «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи і технології». ЧДІЕ іУ, Чернігів, 2005,-105 с.

4. Список монографій молодих вчених Чернігівського державного інституту економіки і управління за результатами роботи наукової школи по дослідженню і вдосконаленню державних геодезичних мереж, які надійшли у всі національні бібліотеки за списков ВАК

1. Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.

Модель №1.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

2. . Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №2.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

3. Велігорський В.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №3.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

4. Велігорський В.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №4.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

5. Кирильченко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №5.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

6. Кирильченко М.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №6.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

7. Гнип Т.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №7.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

8. Гнип Т.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №8.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

9.Міненко О.Ю. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №9.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

10.Міненко О.Ю..Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №10.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

11. Никипорець Т.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №11.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

12. Никипорець Т.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №12.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

13. Пінчук В.Ю.Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №13.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

14. Пінчук В.Ю. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №14.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

15. Соловей О.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №15.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

16. Соловей О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №16.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

17. Суховірський С.Б. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №17.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

18. Суховірський С.Б. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №18.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

19. Чеграхчи М.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №19.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 18 с.

20. Шурхал О.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №20.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

21. Шурхал О.Г. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №21.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

22. Губенко О.А, Яненко С.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №22.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

23. Губенко О.А., Яненко С.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №23.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

24. Замяткін С.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №24.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

25. Комар О.П Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для

забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №25.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

26. Комар О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №26.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

27. Семак Д.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №27.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

28.Семак Д.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для

забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №28.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

29. Таценко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №29.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

30.Таценко М.В. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №30.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

31. Тупік А.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №31.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

32. Тупік А.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №32.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

33. Телелейко Є.Д. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №33.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

34.Телелейко Є.Д . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №34.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

35.Федорина Ю.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №35.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

36.Федорина Ю.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №36.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

37. Аникієнко А.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №37.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

38.Аникієнко А.М.. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №38.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

39. Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №39.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

40.Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №40.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

41. Замяткін С.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №41.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

42. Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №42.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

43.Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №43.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

44. Котченко О.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №44.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

45.Котченко О.М. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №45.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

46. Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №46.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

47.Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №47.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

48. Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №48.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

49.Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №49.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

50. Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №50.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

51.Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №51.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

52. Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №52.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

53.Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №53.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

54. Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №54.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.

55.Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №55.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.

56. Чеграхчи М.Г. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №56.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

57.Школик С.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №57.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.

58.Школик С.П.. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №58.Науковий керівник доцент

Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconД. Б. Охота Методологія розробки сучасних криптографічних систем Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доцент,к т. н. Рівне – 2012 р. Удк 004. 353. 4
Вищий приватний навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconР. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                    імені академіка степана дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Лісневський М. М. Технології комп’ютерної безпеки. Монографія. Книга Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 100 с....
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
Удк 004. 422. 8 Карпік С. О. Сучасні системи візуалізації даних. Монографія. Мегу, Рівне, 2012. 84 с. Karpik S. O. Modern systems...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Факультет кібернетики
Застосування імітаційних методів моделювання при вивченні курсу «Математичне моделювання та системний підхід до вивчення складних...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconЮ. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8
А л е к с І й ч у к Ю. В. Середовище створення сайтів uCoz. Монографія. Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 66...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім акад. Степана Дем'янчука
Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язберігаючих технологій навчання учнів
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМетодичні рекомендації для викладачів І студентів усіх форм навчання Суми 2010 удк 378. 2: 001. 891](073) п 68
Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Української академії банківської справи Національного...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconЯкубенко Валерій Дем’янович удк 330. 342. 146
Науковий консультант: член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи