Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 icon

Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
НазваІмені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891
Сторінка4/6
Дата03.07.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
5. Список наукових і методичних праць доцента Р.М.Літнаровича, виданих в МЕГУ

1.Літнарович Р.М. Основи математики. Функції і графіки. Навч.посібн. Ч.1. МЕГУ, Рівне, 2006. – 15 с.

2.Літнарович Р.М. Основи математики.Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті.Навчальний посібник для студентів педагогічного факуль-тету.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,-27с.

3.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експерименту логарифмічною функцією.

Навчальний посібник.Частина 3.МЕГУ,Рівне,2006,-19с.

4.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту експоненціальною функцією.Навч. посібн.Частина 4.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.

5.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту степеневою функцією.Навч.посібн. Частина 5.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.

6.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого- педагогічного експерименту гіперболічною функцією.Навч.посібн. Частина 6.МЕГУ,Рівне,2006,18с.

7.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту поліноміальною функцією.Навч. посібн. Частина 7.МЕГУ,Рівне,2006,-20с.

8.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту дробово-лінійною функцією.Навч. посібн. Частина 8.МЕГУ,Рівне,2006,-23с.

9.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту інвертованою залежністю гіперболічного типу.Навч. посібн. Частина 9.МЕГУ,

Рівне,2006,-21с.

10.Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло. Частина 1. Побудова істинної моделі. МЕГУ, Рівне, 2006, -46 с.

11.Літнарович Р. М. Лінійна алгебра. Елементи теорії визначників. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2006, – 72с.

12.Літнарович Р. М. Алгебра матриць.Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2007,-112 с.

13. Літнарович Р.М. Спосіб найменших квадратів і його використання для обробки мате-ріалів психологічних і педагогічних експериментів.Ч1 Курс лекцій.МЕГУ, Рівне,2006,-75 с

14. Літнарович Р.М. Застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів

психологічних і педагогічних експериментів.Ч2.Курс лекцій.МЕГУ, Рівне, 2007,-110 с.

15. Літнарович Р.М. Математика. Довідник з виконання модульної контрольної роботи за другий семестр . МЕГУ, Рівне, 2009, -33с,

16. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей

ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.

17. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей

ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.

18.Літнарович Р.М.Теоретична механіка.Частина 1. Статика. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання факультету кібернетики спеціальності Прик-

ладна математика. МЕГУ, Рівне, 2006, -117 с.

19..Літнарович Р.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Частина 1.МЕГУ,Рівне,2006,-44 с.

20.Літнарович Р.М. Встановлення зв’язку між географічною і геомагнітною системами координат.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,

-47с.

21. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики.Курс лекцій. Рівне, 2007, -78 с.

22. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 1.

МЕГУ, Рівне, 2007,- 44 с.

23. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 2.

МЕГУ, Рівне, 2008,- 48 с.

24. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.

25. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.

26. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма по навчаль-ному коплексу «Освіта» для спеціальності «Географія і біологія», МЕГУ, Рівне, 2007,-8 с.

27. Літнарович Р.М. Вища освіта України і Болонський процес. Організація навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки спеціалістів. Робоча навчальна програ-ма.МЕГУ, Рівне, 2007, - 16 с.

28. Літнарович Р.М. Математичні методи у психології.Робоча навчальна програма для спеціальності «Практична психологія».МЕГУ, Рівне, 2008,- 16 с.

30. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. Проведення вимірів,вимірювальні шкали, порядкові виміри, інтервальні виміри, вимірювання відношень.Навчальний посібник для студентів педагогічного факультету.Частина 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 16 с.

31. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 2.Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання педагогічного факультету. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.

32. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 3.Навчальний посібник. МЕГУ, Рівне, 2006,- 49 с.

33. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Моменти статистич-ного розподілу.Асиметрія і ексцес. Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.

34. Літнарович Р.М. Практика по LOTUS ORGANIZER, МЕГУ, Рівне, 2007,- 69 с.

35. Літнарович Р.М.,Ясінський А.М.,Пилип'юк Н.М., Суховецький І.О.Практика по базам даних. МЕГУ,Рівне,2007,-104 с.

36. Літнарович Р.М. Практика по Excel. МЕГУ, Рівне, 2007, -116с.

37. Літнарович Р.М. Якість навчального процесу. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.34-40.

38. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі поліномом m-го порядку. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та

кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.41-51.

39. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Істинна модель.

Апроксимація поліномом першого степеня. МЕГУ, Рівне,2009,-32 с.

40. Літнарович Р.М., Грицик О.Б. Побудова і дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня.

МЕГУ, Рівне, 2009,- 58 с.

41. Літнарович Р.М.,Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. МЕГУ, Рівне, 2009,- 19 с.

42. Літнарович Р.М., Харченко О.Б. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання.Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2009,- 229 с.

6. Список комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи МЕГУ ,які поступили в бібліотеку Міжнародного економіко- гуманітарного університету ім.акад. С.Дем’янчука

1. Валецький О.О. Побудова і дослідження економіко-математич-ної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-5.МЕГУ,Рівне,2008,-32с.

2. Возняк А.В.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне,2008 ,- 32с.

3.Гнатик Ю.З. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-7.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.

4. Гожа М.Б. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по- питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.

5. Пасічник Г.М.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-12.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.

6. Ткачук І.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-16.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.

7. Чорний П.І. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-17.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.

8. Корнілова К.Ф., Драпко Д.О. Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло. Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППП 81-14.МЕГУ,Рівне, 2008,- 44 с. -2екз.

9. Процюк Л.А., Степанюк Т.О. Алгебра матриць. Модулі. МЕГУ, Рівне,2007,-32с.

10. Коренчук Л.П.,Мосійчук Т.М. Основи математичної статистики у психології.Модулі. МЕГУ, Рівне, -25 с.

11. Букеєв Б.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло. Модель ПГБ–61 №3, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

12. Бонь Н.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 72 №1, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.

13. Варга М.Ю. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №3’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

14. Вельбовець І.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 71 №4, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.

15. Вельбовець О.М.Дослідження точності апроксимації залежно-сті магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №5, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

16. Гайдур Є.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №7, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

17. Голянський Д.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №25, МЕГУ,Рівне,2006,-29 с.

18. Джек О.Й. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №32, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

19. Дулюк І.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №8, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

20. Коханевич С.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №5’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

21. Ковалевич А.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №13, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

22. Лембей Х.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №16, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

23. Маліончук О.А..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№17, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

24. Мединська Т.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №9, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

25. Микуланинець Ф.Ф.Дослідження точності апроксимації залеж-ності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№26,МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

26. Цюзь Н.Ф.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти ме-тодом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №22, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

27. Чайковська К.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №23, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

28. Шворак І.В.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №31, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.

29. Андрощук Л.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло.Модель ППС 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 29с. -3 екз.

30. Абрамович К.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики па-м’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

31. Алексін Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

32. Антонюк А.Д.Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

33. Артинюк М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

34. Бакун А.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

35. Баранчик І.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 23. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

36. Басик І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

37. Белеля О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

38.Беспалова А.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.

39. Білорус М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

40.Блищик О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

41. Бобик М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривож-ності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель ППП 052 – 30. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.

42. Бойчак В.Ф. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

43. Бондарчук В.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

44. Борщ Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

45. Бєлкова Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

46. Вайтенок Ю . Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

47. Вербицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

48. Вознюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

49. Вознюк Я.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.

50. Волоско Л.Б. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 43. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.

51. Волчкова І.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

52. Гадуп’як М.І. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 46. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29.с.

53. Гайович М.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

54. Гачкевич Р.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

55. Гіцій Е.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

56. Гнатюк Т.С. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель УПК (Б) 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.

57. Гордусік О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .

58. Грабань О.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

59. Гранюк О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

60. Грицай Г.Г. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

61. Дацюк Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

62. Дем’янчук Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

63. Джеломанова А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

64. Дика Т.Д. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 52 – 31. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.

65. Закусило І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 32. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

66. Захарчук Н.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 6’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

67. Зез В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

68. Зощук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

69. Іваніцька Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

70. Іванчук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

71. Ілюк В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

72. Калінішина Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

73. Карпюк Т.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

74. Кісіль М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

75. Клубук М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 07. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

76. Коваль О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 33. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26с.

77. Ковальчук І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

78. Ковалінська Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

79. Ковела О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

80. Козлова Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 48. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

81. Клевець О.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

82. Колабська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

83. Коломейчук Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

84. Костюченко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

85. Корнійчук А.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 061 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

86.Кравченко В.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

87. Криван М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

88. Кубинець М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

89. Кусик А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

90. Кушпіль І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

91. Лафета А.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

92. Левицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

93. Лінник Н. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

94. Лісовець Г.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

95. Лісовик В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

96. Лістурова В.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

97. Лисичук З. А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

98. Лозюк Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

99. Лопоха Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 49.. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

100. Луцов’ят К. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

101. Люшин Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

102. Макарець Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .

103. Макєєва Н.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

104. Малищук О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

105. Мамчур О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,-29с.

106. Марковська А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с .

107. Мартищук Д.В.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

108. Меркулова Г.У. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 054 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

109. Миронюк А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППБ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

110. Місюра Ю.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

111. Мірошниченко Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71–15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

112. Місечко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

113. Морквич І.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

114. Москалюк С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

115. Назарчук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

116. Наумович В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

117. Нестерук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 061–20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

118. Нитичук Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

119. Омельчук А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

120. Остап М.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 35. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

121.Ольшанська Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61– 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

122. Опанасюк Т.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

123. Охмак М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

124. Панасюк Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

125. Партола В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

126. Переходько Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

127. Перязєва І.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

128. Петрище Ю.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

129. Петровська І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

130. Пилипчук М.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

131. Пігаль Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 50. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

132. Плахіна Е.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

133. Поплавська О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

134. Попович С.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

135. Потапчук І.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

136. Правник В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31.

138. Преображенська І.І.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б)61–10.МЕГУ,Рівне,2007,-31с.

139. П’ятак О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

140. Рабунець А.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

141. Романова О І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

142. Романович Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

143. Рудюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

144. Савич І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

145. Сайчук В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

146. Саливонюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 –1 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

147. Самчук Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

148. Сахацька Я.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

149. Свідзінська Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

150. Свирида З.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

151. Семенюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

152. Семенюк О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

153. Семешкіна Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

154. Сікора О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 051 – 49. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

155. Скумін Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

156. Смирнова Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

157. Сміхура Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

158. Спекторук Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

159. Стафійчук І.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

160. Стельмах О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

161. Стрільчук Т. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

162. Суднік О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 71 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

163. Супрун Я.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 38. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

164. Сухан М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 39. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

165. Тацій Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

166. Тверда Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

167. Тимошенко Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

168. Ткачук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

169.Третяк І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

170. Трофімук О.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

171. Федорова Є.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

172. Фітель І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .

173. Фіцай М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 53. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

174. Фоменюк Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

175. Халецька Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 61 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .

176. Харій Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

177. Холодько Г.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 54. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

178. Хоменко Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(ППП 61) –26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

179. Хотюк В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

180. Цимбалюк О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

181. Шадурський А.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 –№22.МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

182. Шахрайчук О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

183. Шевчук В.Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

184. Шейна А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 29. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

185. Шкаралевич С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

186. Шелемех І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

187. Шульгіна Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

188. Юсенко І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

189. Юсюк І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

190. Яворська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППБ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.

191. Ягодка Н.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

192. Янушкевич Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

193. Ярмошик Г.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

194. Яро щук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

195. Ястребова І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.

196. Ящук В.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

197. Ящук Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconД. Б. Охота Методологія розробки сучасних криптографічних систем Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доцент,к т. н. Рівне – 2012 р. Удк 004. 353. 4
Вищий приватний навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconР. М. Літнарович, Ю. Г. Лотюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет                    імені академіка степана дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Лісневський М. М. Технології комп’ютерної безпеки. Монографія. Книга Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 100 с....
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
Удк 004. 422. 8 Карпік С. О. Сучасні системи візуалізації даних. Монографія. Мегу, Рівне, 2012. 84 с. Karpik S. O. Modern systems...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Факультет кібернетики
Застосування імітаційних методів моделювання при вивченні курсу «Математичне моделювання та системний підхід до вивчення складних...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconЮ. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8
А л е к с І й ч у к Ю. В. Середовище створення сайтів uCoz. Монографія. Науковий керівник Р. М. Літнарович. Мегу, Рівне, 2012. 66...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім акад. Степана Дем'янчука
Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язберігаючих технологій навчання учнів
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconМетодичні рекомендації для викладачів І студентів усіх форм навчання Суми 2010 удк 378. 2: 001. 891](073) п 68
Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Української академії банківської справи Національного...
Імені академіка степана дем’янчука р. М. Літнарович виклик на науковий поєдинок рівне, 2010 удк 001. 891 iconЯкубенко Валерій Дем’янович удк 330. 342. 146
Науковий консультант: член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи