Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання icon

Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
Скачати 57.08 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
Дата03.07.2012
Розмір57.08 Kb.
ТипРішення


Рішення Вченої ради СумДУ від 11 лютого 2010 року з питання

«Стан та перспективи розвитку системи інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету і його поза базових структур».


Заслухавши доповідь директора бібліотеки Слабко Т.В., Вчена рада зазначає, що пріоритетними напрямками розвитку бібліотеки є забезпечення інформаційних потреб користувачів на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності; формування інформаційного середовища, органічне поєднання традиційних та електронних інформаційних ресурсів; формування електронної бази видань університету; забезпечення доступу користувачів до повнотекстових баз даних, як власних, так і світового інформаційного простору; підтримка умов роботи з інформацією та її опрацювання в бібліотеках системи; забезпечення сервісу віддаленого доступу до інформації.

На сьогодні реалізований вільний доступ до 80 інформаційних баз, які забезпечують on-line доступ до 56 тисяч наукових журналів світу; патентів європейських держав та США з 1976 р. по теперішній час, відкритих архівів провідних університетів, а також наукових ресурсів України, власних електронних ресурсів університету та передплачених інформаційних ресурсів, серед яких:

-Власні електронні ресурси - повнотекстова база « Електронна бібліотека» (16тис. документів), в тому числі у відкритому доступі понад 2 тис. електронних копій видань університету; бібліографічна база «Праці науковців СумДУ» (13 тисяч описів); електронні версії періодичних видань університету («Вісник Сумського державного університету»- серії: Медицина, Економіка, Технічні науки; «Журнал нано- та електронної фізики», «Філологічні трактати», газета «Резонанс»); ресурси лабораторії дистанційного навчання;

-Наукові електронні ресурси України – бази: «Наукова періодика України» (1.2 тис.), «Періодика НАН України» (83 назви), «Електронні наукові фахові видання» (24 назви), «Електронна бібліотека авторефератів дисертацій України» (43 тис.), Інтелектуальна власність України (4 бази), відкриті Е-архіви України (10), «ELibUkr - Електронна бібліотека України»;

-Передплачені ресурси - Бібліотека дисертацій Росії (380 тис.), Бібліотека навчальної літератури CULOnline, Ліга-Закон, Леном – Стандарт, , інформаційні бази Української науково-освітньої мережі «УРАН», база HINARI (6,4 тис. журналів), 11баз фірми EBSCOhost, Російська е-бібліотека ВД «Гребенникова» (25 наукових журналів), електронні словники ABBYY Lingvo-12 (152 словники 11 мовами).

Бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації, асоціації «Інформатіо-Консорціум», учасником проекту «ELibUkr - Електронна бібліотека України», що надає можливості обміну інформацією, розширення доступу до світових інформаційних ресурсів. В межах діяльності асоціацій та проектів, науковцям університету надається можливість тестування комерційних всесвітньо відомих наукових електронних ресурсів, таких, як бази даних компаній Lexis-Nexis (4 бази),   ProQues Science Journals (3 бази), ProQues Dissertations & Thesest, Електронної енциклопедії Best-To-Biz, Ovid, Eighteenth Century Collections Online Emerald (111 наукових журналів), Ebrary's Academic Complete collection (123 тис. документів), World Scientific Publishing (134 журнали), реферативної бази наукової медичної інформації Global Health (3,5 тис. журналів), Emerald Journals (27 тематичних розділів) та інші, які активно використовуються науковою спільнотою університету.

Протягом останніх двох років реалізований принцип розподіленої бібліотеки завдяки потужній телекомунікаційній системі та WiFi покриттю, в тому числі у Центральній бібліотеці та філіалі бібліотеки в медінституті.

Нового етапу в розвитку набули бібліотеки комплексу: придбане програмне забезпечення та розпочато автоматизацію бібліотечних процесів у бібліотеках Конотопського, Шосткінського інституту, машинобудівного коледжу, створюються «Електронні каталоги» на фонди цих підрозділів, зросла кількість ПК для користувачів.

Інформаційно-бібліотечна система функціонує на достатньо високому рівні, про що свідчить перемога у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року – 2009».

Поряд з цим є проблеми, які потребують вирішення, серед них:

- Подальше формування єдиного інформаційно-ресурсного середовища університету, забезпечення його функціонування, розширення доступу та повноцінного використання;

- Створення відкритого архіву публікацій науковців університетів для вільного розміщення;

- Підвищення інформаційної культури користувачів.


^ З урахуванням вищенаведеного та результатів обговорення, Вчена рада СумДУ постановляє:

1. З метою повної каталогізації усіх інформаційних матеріалів, незалежно від місця їх зберігання, формування єдиного інформаційно-ресурсного середовища університету.

1.1 Завідувачам кафедр організувати систематичну передачу до Наукової бібліотеки разом із друкованими примірниками авторефератів, дисертацій, звітів про НДР їх електронних копій .

Термін виконання: постійно.

Відп.: зав. кафедрами, Чорноус А.М., Слабко Т.В.

1.2 Зібрати і передати до Наукової бібліотеки в друкованій та електронній формі наукові студентські роботи учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Термін виконання: постійно.

Відп.: Аношкіна, Слабко Т.В.

1.3 Організувати, презентувати та постійно поповнювати «Медіа колекцію навчальних матеріалів» з метою популяризації ресурсів медіатеки для використання у навчальному процесі.

Термін виконання: травень 2010 року.

Відп.: Слабко Т.В.

1.4 Розпочати та провести повну електронну каталогізацію фонду патентної інформації.

Термін виконання: до грудня 2010 року.

Відп.: Чорноус А.М., Хібарная Л.О.

2. З метою доступу користувачів до «локальних» електронних ресурсів Центральної бібліотеки через Інтернет вивчити можливості вдосконалення програми «УФД. Бібліотека» з метою надання користувачам додаткових повноважень за допомогою системи авторизації (логін/пароль) та ідентифікації користувача, яка дозволить через веб-інтерфейс отримувати доступ до ресурсів бібліотеки, що закриті для сторонніх користувачів (Робота з документами «локального доступу», забезпечення додаткових сервісів).

Термін виконання: протягом року.

Відп.: Любчак В.О., Слабко Т.В., Відділ інформаційних систем та технологій.

3. Для якісного інформаційного забезпечення усіх категорій користувачів, підтримки існуючих сервісів та подальшого розвитку бібліотечно-інформаціної системи університету:

3.1 При формуванні штату бібліотеки звернути увагу на кадрове забезпечення фахівцями із знанням іноземних мов, ІТ- спеціалістів.

Відп.: - Слабко Т. В.

3.2 Організувати курси англійської мови для співробітників бібліотеки.

Термін виконання: 2010 р.

Відп.: - Купенко О.В., Слабко Т. В.

3.3 Передбачити направлення в цільову аспірантуру з питань інформатизації бібліотечної справи випускників та співробітників університету.

Термін виконання: щорічно.

Відп.: Чорноус А.М., Слабко Т.В.

4. Підтримати світовий досвід Відкритого доступу і створити інституційний репозитарій - Електронний архів Сумського державного університету, який забезпечить вільний доступ до результатів наукових досліджень, для цього відділу інформаційних систем та технологій запропонувати ПЗ відкритого «Електронного архіву СумДУ».

Термін виконання: лютий 2010 року.

Відп.: Любчак В.О., Слабко Т.В., Відділ інформаційних систем та технологій.

5. З метою удосконалення системи навчання користувачів роботі в електронному середовищі запровадити включення курсу « Електоронні ресурси для науки і освіти» в системі підвищення кваліфікації викладачів.

Термін виконання: 2010 рік.

Відп.: Купенко О.В., Слабко Т.В.

6. Посилити увагу щодо формування фонду рідкісних, цінних видань, факсимільних відтворень, українських видань - переможців міжнародних фестивалів, конкурсів, національних проектів тощо. Створити базу даних «Фонд рідкісної книги» в межах електронного каталогу бібліотеки.

Термін виконання: 2010 р.

Відп.: Слабко Т.В.

7. Зобов’язати керівників структурних підрозділів, до складу яких входять бібліотеки, активізувати використання наявних ресурсів, створити умови доступу до електронних ресурсів.


Голова Вченої ради А.В.Васильєв


Вчений секретар А.І. Рубан

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
move to 0-16785768
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
move to 0-17027094
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
Ефективність діяльності технікумів І коледжів які є позабазовими структурними підрозділами Сумду та перспективи поглиблення інтеграційних...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В. Б., вчена рада...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
move to 0-16785766
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
move to 0-16785775
Рішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 18 листопада 2010 року з питання: «Організаційні та методичні заходи щодо подальшого розвитку дистанційної,
move to 0-17027102
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи