Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання icon

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
Скачати 185.43 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
Дата03.07.2012
Розмір185.43 Kb.
ТипРішення

Рішення Вченої ради Сумського державного університету

від 10 грудня 2009 р. з питання

Наукова робота в університеті: стан і основні завдання на 2010рік”


Розглянувши питання Наукова робота в університеті: стан і основні завдання на 2010рік ” Вчена рада зазначає, що протягом 2009 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток СумДУ як науково-освітнього центру Сумського регіону, забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження нових розробок, їх розповсюдження і комерціалізацію.

Станом на початок грудня 2009 р. обсяг укладених договорів на науково-дослідні робіти, надання наукових послуг за господарськими договорами, державними і міжнародними грантами становить близько 3,583 млн. грн. (2004р. – 0,155, 2005р. – 0,542, 2006р. – 1,302 млн. грн., 2007р. – 2,222 млн. грн., 2008р. – 4,378 млн. грн.). У грудні 2009 р. передбачається укладання договорів обсягом 150-200 тис.грн. Останні роки співвідношення спеціальний/загальний фонд становило у 2004 – 0,43; у 2005 – 1,04; у 2006 – 1,21, у 2007 – 1,25, у 2008 – 2,64, за 11 місяців 2009 року це співвідношення становить 1,55. Враховуючи суттєве зниження науково-виробничої активності підприємств в умовах фінансово-економічної кризи цей результат свідчить про достатньо високе використання потенціалу СумДУ, що забезпечили:

– ^ Науково-дослідна частина (обсяг 2009р. – 1054 тис. грн., 2008р. - 1650 тис. грн) – керівники НДР Васильєв А.В., Дєдков А.Л, Звагельський В.Б., Осіпов В.А., Лазненко Д.О.;

– Факультет ТеСЕТ (обсяг 2009р. – 1016 тис. грн., 2008р. - 825 тис. грн) – керівники НДР Арсеньєв В.М., Будник А.Ф., Ванєєв С.М., Євтушенко А.О., Залога В.О., Загорулько А.В., Карінцев І.Б., Каплун І.П., Косторной С.О., Криворучко Д.В., Лазненко Д.О., Лебедєв С.Ю., Марцинковський В.А., Папченко А.А, Сапожников С.В., Склабінський В.І., Якушко С.І.;

– ^ Військовий науковий центр (обсяг 2009р. – 758 тис. грн., 2008р. – 810 тис. грн.) – керівник НДР Полениця П.В.;

– Факультет економіки та менеджменту (обсяг 2009р. – 295 тис. грн., 2008р. - 245 тис. грн) – керівники НДР Балацький О.Ф., Євдокімов А.В., Мельник Л.Г., Сабадаш В.В., Касьяненко В.О., Кобушко І.М., Тархов П.В., Теліженко О.М.;

– ^ Факультет ЕлІТ (обсяг 2009р. - 184 тис. грн., 2008 - 236 тис. грн) – керівники НДР Арбузов В.В., Денисов С.І., Проценко І.Ю., Проценко С.І., Любчак В.О., Чекалов В.П.;

– Шосткінський інститут (обсяг 2009р. – 179 тис. грн., 2008р. - 471 тис. грн) – керівники НДР Акуленко В.А., Лукашов В.Н., Мараховська О.Ю., Пепеляєв І.О.;

– ^ Конотопський інститут (обсяг 2009р. – 58,3 тис.грн, 2008р. – 0) – керівник НДР Лєпіхов О.І.;

– Гуманітарний факультет (обсяг 2009р. – 25 тис. грн., 2008р. – 122 тис. грн.) – керівники НДР Кобякова І.К., Світайло Н.Д., Костенко А.М.;

– ^ Медичний інститут (обсяг 2009р. – 13 тис. грн., 2008р. – 18,3 тис. грн.) – керівники НДР Вінниченко Л.П, Романюк А.М., Приступа Л.Н., Чемич М.Д.;

– Кафедра військової підготовки (обсяг 2009р. – 1,7 тис.грн, 2008р. – 0) – керівник НДР Ляпа М.М.

У 2009 році порівняно з 2007 обсяги НДР зросли на факультеті ТеСЕТ (Гусак О.Г.) за рахунок кафедр ТМВІ (Залога В.О.), ПГМ (Євтушенко А.О.), прикладної екології (Пляцук Л.Д.), ОММ (Карінцев І.Б.), МА і МО (Ячменьов В.О.); факультеті економіки та менеджменту за рахунок кафедр економіки (Мельник Л.Г.), фінансів (Тархов П.В.).

У 2009 році порівняно з 2008 з’явились господарчі договори у Конотопському інституті на кафедрі математики та інформатики (Бібік В.В.), кафедрі військової підготовки (Ляпа М.М.), кафедрі МА і МО (Ячменьов В.О.), кафедрі внутрішньої медицини (Приступа Л.Н.).

Протягом 2009 року виконувалось 9 загально-університетських наукових міжнародних грантів (наукові керівники Денисов С.І., Проценко І.Ю., Проценко С.І., Залога В.О., Світайло Н.Д., Сабадаш В.В., Мельник Л.Г.) та 8 індивідуальних (2008 - 5 і 6 відповідно). За рахунок коштів грантів у закордонні відрядження у тому числі для проведення досліджень на сучасному обладнанні, було направлено 32 (2008 - 11)науковців (23 та 9 за рахунок загально-університетських та індивідуальних відповідно (6 та 5 у 2008р.)).

У 2009 році в університеті, у зв’язку з тим, що фактично не оголошувались конкурси державними фондами і не проводилось фінансування ряду існуючих, виконувалось тільки 2 гранти від державних фондів (2008р. – 7) (наукові керівники Балацький О.Ф., Євдокімов А.В.).

За підсумками участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 498 від 10.06.2009 р. студенти університету отримали 49 призових місця (2006р. – 21, 2007р. – 38, 2008р. – 42) чим забезпечили перший результат серед ВНЗ України.

Університет після певної оптимізації на кількісному і якісному рівнях у 2009р. став організатором і співорганізатором 17-ти наукових конференцій (2004р. – 15, 2005р. – 10, 2006р. – 17, 2007р. – 24, 2008р. - 19), з яких 4 мали статус міжнародних. За підсумками рейтингового оцінювання наукової і науково-технічної діяльності ВНЗ Міністерством освіти і науки України у СумДУ посів 4-те місце серед 24-х класичних університетів. Також університет посів за даними міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS 17-те місце серед всіх ВНЗ України за кількістю цитувань на наукові статті його працівників.

В той же час Вчена рада вважає, що університет за його потенціалом повинен мати більший обсяг науково-дослідних робіт, які виконуються на замовлення. Так над виконанням господарчих договорів і грантів працює 28 кафедр з 58 (у 2008р. 29 із 57). У 2009 р. порівняно з 2008р. не виконувалась госпдоговірна і грантова тематика на кафедрах фізичної електроніки, МСС, історії, журналістики. Керівництво господарчими договорами і грантами здійснює 49 із 688 штатних науково-педагогічних працівників (2008 рік -56 із 653). Над виконанням господарських договорів, грантів і держбюджетних тем у 2009 році працювали всього 48 штатних співробітників з яких 3 кандидата наук (2008 рік 47 співробітників з яких 4 кандидата наук).

^ Вчена рада постановляє:

І. Ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр продовжити пошук шляхів направлених на підвищення рівня науково-дослідної роботи, форм і методів її реалізації та збільшення обсягів господарчих договорів, державних і міжнародних грантів.

ІІ. Затвердити нищенаведені заходи, що направлені на подальший розвиток науково-дослідної роботи та кадрового забезпечення в СумДУ.
п/п

Заходи


Відповідальні,

термін виконання
1

2


3

^ Заходи, які відповідають концепції сталого розвитку наукової діяльності

та здійснюються постійно в довготривалій перспективі

1

Здійснювати постійний контроль за виконанням Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ.

Перший проректор, проректори за напрямами,

директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

^ Термін: постійно

2

Здійснювати постійний контроль та забезпечувати виконання рішення Вченої ради СумДУ від 08 жовтня 2009р. з питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у СумДУ» при цьому:


- гідно представляти університет у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

- забезпечувати при виконанні держбюджетних НДР участь студентів з оплатою праці у пропорції не менше 1 студента на кожні 20 тис. грн. обсягу фінансування;

- рекомендувати керівникам господарських договорів і грантів залучати студентів на платній основі до їх виконання;

- активно приймати участь у інших конкурсах наукових робіт регіонального, загальноукраїнського і міжнародного рівнів;


- за підсумками річних звітів кафедр аналізувати на кількісному і якісному рівні, питання виконання вимог перспективного плану СумДУ щодо обов’язкового керування кожним викладачем науковою роботою двох студентів та забезпечувати виконання зазначених вимог.

Проректор з НР Чорноус А.М., директори інститутів, декани факультетів, начальник ВОННР з ТСМ Аношкіна О.В.

^ Термін: постійно

Термін: згідно наказу МОН України


Термін: постійно


Термін: постійно


директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

^ Термін: : постійно

директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр.

Термін: лютий 2010р.

3

На засіданнях вчених рад інститутів (факультетів) підводити підсумки виконання планів підготовки науково-педагогічних кадрів за попередній рік та подавати заявки на місця до докторантури і аспірантури університету та інших ВНЗ на наступний рік, при цьому виходячи не тільки із потреби комплектації кафедр з низькими якісними показниками а також з наявних можливостей забезпечення керівництва аспірантами науково-педагогічними працівниками, що мають на це право.

Директора інститутів,

декани факультетів,

завідувач відділу докторантури та аспірантури Залога О.Г.


^ Термін: жовтень щорічно4

З метою підвищення ефективності роботи аспірантури створювати з числа студентів випускного курсу групи наукового резерву, при цьому проводити відбір бажаючих для вступу в аспірантуру як на умовах бюджетного фінансування, так і на контрактній основі, які рекомендуються кафедрами для майбутнього вступу до аспірантури.

Перший проректор

Карпуша В.Д.,

проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник ВОННР з ТСМ Аношкіна О.В.

^ Термін: грудень - лютий щорічно

5

Продовжувати практику заслуховування на засіданнях кафедр проміжних звітів аспірантів про виконання індивідуального плану.

Завідувачі кафедр, заступники директорів інститутів і деканів факультетів з наукової роботи.

Термін: травень щорічно

6
^

Поглиблювати практику виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів і магістрів науково-дослідного характеру.


Перший проректор Карпуша В.Д., декани факультетів,

завідувачі випускових кафедр.

^ Термін: постійно

7

Вести постійну роботу щодо удосконалення нормативної бази наукової діяльності в університеті та стимулювання наукових досліджень.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: постійно

8

Продовжувати пошук шляхів, що направлені на започаткування нових наукових напрямів, наукових шкіл. Посилити підтримку молодих науковців у плані участі їх у грантових програмах, госпдоговірних і бюджетних тематиках, надання права керівництва аспірантами тощо.

Проректор з НР Чорноус А. М.

директори інститутів,

декани факультетів

^ Термін: постійно.

9

Поставити за мету щорічно досягати збільшення обсягів укладання господарських договорів та кількості державних і міжнародних гранів.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В. А., Директори інститутів, декани факультетів,завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

10

З метою рекламування наукових напрямів і розробок університету:

  • активно приймати участь у виставочній діяльності;

  • оприлюднювати досягнення науковців університету в ЗМІ за щорічно укладеним планом;

  • на всі наукові розробки університету, які пропонуються для впровадження, розроблювати і друкувати прайслисти та розміщати інформацію на сайті університету.
Проректор з НР Чорноус А. М.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: постійно


11

Проводити роботу з підготовки проектних пропозицій щодо участі у конкурсах на гранти Державного фонду фундаментальних досліджень, Державних цільових науково-технічних програм, Грантів Президента України для молодих вчених, Державного замовлення тощо.

Проректор з НР Чорноус А.М., директори інститутів, декани факультетів.

^ Термін: постійно


12

Здійснювати організаційні заходи для забезпечення участі наукових колективів університету у міжнародних програмах різного рівня. Зокрема постійно інформувати кафедри про відкриті конкурси, підтримувати стосунки із мережею існуючих контактних пунктів щодо участі у

РП-7, EUREKA, інших грантових програмах, надавати методичну допомогу, вносити проекти наказів щодо створення робочих груп для підготовки проектних пропозицій тощо.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник ВМЗ Кириченко К.І.,

директори інститутів,

декани факультетів

^ Термін: постійно.

13

Поглиблювати роботу з впровадження наукових інноваційних розробок університету як в Україні, так і за її межами, у тому числі продовжити реалізацію відповідної програми по території Курської, Белгородської, Брянської, інших областей Російської Федерації та підприємствах Білорусі.

Начальник НДЧ Осіпов В. А.,

керівник ЛІДТТ Нощенко О.Б.


^ Термін: постійно14

У рамках Інституту економіки розвитку подвійного підпорядкування та МОН і НАН України поглиблювати роботу направлену на участь у конкурсах для отримання державних і міжнародних грантів і укладання господарських договорів.

Директор ІЕР Мельник Л. Г.


^ Термін: постійно

15

У рамках Науково-навчального центру вакуумної і електрофізичної апаратури для атомної енергетики подвійного підпорядкування МОН і НАН України проводити відповідну роботу направлену на участь у конкурсах для отримання державних грантів і укладання господарських договорів.

Проректор з НР Чорноус А.М.,

декан ФЕлІТ Проценко С.І.

^ Термін: постійно.

16

Поглиблювати роботу направлену на участь студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних фондів. Зокрема, які пов’язані із проведенням досліджень у лабораторіях іноземних установ.

Начальник ВМЗ Кириченко К.І.,

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

17

Поглиблювати впровадження результатів науково-дослідних робіт клінічних кафедр медичного інституту, в тому числі, які отримані в результаті виконання дисертаційних робіт, у лікувальну практику закладів охорони здоров’я з виданням відповідних рекомендацій.

Директор МІ Маркевич В. Е.,

Завідувачі кафедр

^ Термін: постійно.


18

Рекомендувати керівництву інститутів, факультетів і кафедр використовувати для матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень частину коштів, що знаходяться на субрахунках структурних підрозділів.

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

19

Поширювати практику наукових публікацій ПВС, докторантів, аспірантів і студентів в іноземних рейтингових журналах, зокрема тих, що мають імпакт-фактор та обраховуються науково-метричними базами SCOPUS, INSPEC, Web of Science тощо

Директори інститутів,

декани факультетів,

завідувачі кафедр

^ Термін: постійно

20

Проводити узагальнюючий аналіз щорічних звітів викладачів, щодо виконання вимог зазначених у контрактах, а саме, стосовно формалізованої роботи на зареєстрованій НДР, публікації однієї наукової статті та забезпечувати виконання зазначених вимог.


Проректор з НР Чорноус А. М.,

Заступники деканів (директорів) з наукової роботи.

^ Термін: січень кожного року

21

Поглиблювати роботу з інформаційного забезпечення науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів за рахунок підписки на провідні наукові періодичні видання (в тому числі закордонні) та розширення доступу до Інтернет-ресурсів. Проводити щоквартальний аналіз ефективності використання інформаційних ресурсів та доводити цю інформацію на ректоратах.

Проректор з науково-педагогічної роботи Любчак В. О.,

директор бібліотеки Слабко Т.В.

Термін: постійно

22
^

Поглибити практику стосовно збільшення подання заявок на охоронні документи, в тому числі за участю аспірантів і студентів.


Завідувачі кафедр.

Термін: постійно

23
^

Продовжити роботу, яка направлена на організацію та проведення наукових конференцій, в тому числі міжнародних, на базі СумДУ.


Проректор з НР Чорноус А. М.,

декани факультетів.

^ Термін: постійно

Заходи поточної організаційної діяльності, які було започатковано у попередній період

та передбачається їх остаточне виконання у 2010році

24

Всім кафедрам університету (перед усім кафедрам Шосткінського і Конотопського інститутів та переліченим кафедрам базового ВНЗ: ЕКТ, КСУ, ЗТФ, ПОМ, Електроенергетики, ПМіТКМ, ЗХ, МСС, Фінансів, Маркетингу, Економічної теорії, Філософії, Історії, Права, Іноземної мови, Перекладу, Германської філології, а також всім кафедрам Медичного інституту) забезпечити укладання у 2010 році господарських договорів або подачу заявок на гранти різного рівня.Директори інститутів, декани факультетів, зав. кафедр


^ Термін: протягом року25

Продовжити організаційну роботу направлену на укладення господарських договорів на виконання господарських договорів і грантів із залученням наукового потенціалу Наукового центру бойового застосування ракетних військ та артилерії і кафедр базового ВНЗ (МАіМО, ЕКТ, МСС, Інформатики, кафедр медичного інституту і гуманітарного факультету, кафедри військової підготовки тощо).

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник Наукового центру

Науменко І.В.


^ Термін: протягом року

Проміжний звіт ректору до 30.05

26

Продовжити організаційну роботу щодо започаткування в медичному інституті нового наукового напряму із дослідження молекулярно-генетичних механізмів розвитку хвороб зі створенням відповідної лабораторії.

Директор МІ Маркевич В. Е.

Зам. директора МІ з НР

Приступа Л.Н.,

Керівник лабораторії МГД Атаман О.В.

^ Термін: протягом року

27

На виконання рішення спільної наради керівництва СумДУ і ВАТ СНПО «Фрунзе» продовжити роботу з укладання господарчих договорів із вказаним підприємством;


Начальник НДЧ Осіпов В. А.

декан ФТеСЕТ Гусак О. Г.,

^ Термін: протягом року


28

Продовжити роботу з укладання господарських договорів на розробку і виготовлення свердловинних насосних та теплогенеруючих агрегатів.

Декан ФТеСЕТ Гусак О. Г.

^ Термін: протягом року


Інші заходи організації наукової діяльності у 2010 році

29

Поставити за мету у 2010 році досягти обсягів укладання господарчих договорів та державних і міжнародних грантів на суму не менше 6 млн. грн., при цьому:

  • забезпечити реалізацію угоди про співпрацю між СумДУ та Білопільською районною державною адміністрацією у частині надання наукових послуг, які пов’язані із дослідженням історії міст і сіл району, проведенням енергоефективних обстежень, наданням рекомендацій для впровадження енергозберігаючих заходів, підготовки техніко-економічних обґрун-тувань;

  • шляхом формування переліку потенціальних замовників із направленням їм відповідних пропозицій поширити роботу з укладання господарчих договорів проведення енергоаудиту, розробки проектно-технічної документації для залучення «зелених» інвестицій; комп’ютерних технологій у енергозбереженні, інших робіт з енергоефективності;

  • провести роботу щодо укладання господарського договору на розробку і виготовлення турбодетандера;  • провести роботу щодо укладення господарських договорів з Макіївським НДІ з безпеки робіт в гірничий промисловості;

  • провести роботу щодо укладання господарських договорів з Хімкомбінатом м. Петровськ Луганської обл.
Проректор з НР Чорноус А. М.,

Керівник Центру ЕЕТ

Лазненко Д.О.,

Керівник Центру ІК

Звагельский В.Б.

^ Термін: протягом року

(Звіт ректору до 30.06 )


Проректор з НР Чорноус А. М.

Керівник Центру ЕЕТ

Лазненко Д.О.,


Термін: протягом року


Зав.кафедри ТТФ Ванєєв С.М.

Керівник ЛІДТТ Нощенко О.Б.

^ Термін: І квартал 2010р.

Директор КІ Бібік В.В.

Термін: І квартал 2010р


Директор Ш Акуленко В.Л.

Термін: І квартал 2010р


30

Провести роботу щодо збільшення бюджетного фінансування на виконання наукових досліджень до 2 млн. грн. Провести внутрішні конкурси проектів НДР, які фінансуються за рахунок державного бюджету України.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

начальник НДЧ Осіпов В. А.

^ Термін: 1 і 2 квартал 2010 р.

31

Провести роботу із створення Центру колективного користування металообробним обладнанням .

Начальник НДЧ Осіпов В. А.,

^ Термін: : І квартал 2010р

32

Здійснити заходи щодо створення в університеті Сумського центру наукової технічної і економічної інформації та включитись у роботу із укладання відповідної до завдання центру госпдоговірної тематики. Розробити та затвердити на Вченій раді Положення про Сумський центр науково-технічної і економічної інформації СумДУ.

Проректор з НР Чорноус А. М.

^ Термін: травень 2010 р.33

З метою рекламування наукових напрямів і розробок університету та профорієнтаційної роботи:

- розробити сценарій та виготовити рекламно-інформаційний фільм про наукову роботу в університеті;

- розробити та видати відповідний інформаційний довідник.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Начальник НДЧ Осіпов В. А.

Термін: травень 2010 р.


Термін: 1-2 квартал 2010


34
^

Провести перереєстрацію спеціалізованих Вчених рад:


- докторської з фізико-математичних наук за двома спеціальностями;

- докторської з економічних наук за двома спеціальностями;

- кандидатської з технічних наук за трьома спеціальностями.

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Голови спецрад.

^ Термін: І квартал 2010р.

35

Поглибити роботу, яка направлена на розвиток наукових видань СумДУ, зокрема:

- завершити роботу із подання до ВАК України матеріалів на отримання статусу фахових журналів «Філологічні трактати», «Сумська старовина», «Сумський історико-архівний журнал», «Проблеми і перспективи управління в економіці», «Компресорне та енергетичне машинобудування»;

- започаткувати пілотний проект, щодо підготовки «Журналу нано- та електронної фізики» до входження у базу даних SCOPUS;

- отримати підписний індекс на журнал «Філологічні трактати» та «Журнал нано- і електронної фізики»;

- провести роботу з організації підписки через мережу Укрпошти на наукові видання університету.

- розробити та затвердити Положення про порядок видання наукових журналів засновником і співзасновником яких є СумДУПроректор з НР Чорноус А. М., головні редактори журналів.

^ Термін: І квартал 2010р.


Проректор з НР Чорноус А. М., голова редколегії Проценко І.Ю.

Термін: постійно

Проректор з НР Чорноус А. М.,

Термін: 3 квартал 2010р.

Головні редактори журналів.

Термін: 4 квартал 2010р.

Проректор з НР Чорноус А. М.

Термін: червень 2010 р.


ІІІ. Вважати рішення Вченої ради від 18 грудня 2008 р. з питання: “Наукова робота в університеті: стан і перспективи розвитку ” таким, що втратило силу.


Голова Вченої ради А.В. Васильєв


Секретар Вченої ради А.І. Рубан

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
move to 0-16785770
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-17027099
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 вересня 2009 р з питання
move to 0-16785776
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
move to 0-16785773
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
move to 0-16785766
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 лютого 2011 року з питання
move to 0-17027094
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
Вчена рада зазначає, що протягом 2010 року було виконано певний обсяг робіт направлений на розвиток Сумду як науково-освітнього центру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи