Затверджую icon

Затверджую
Скачати 134.99 Kb.
НазваЗатверджую
Дата03.07.2012
Розмір134.99 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор

Сумського державного університету


___________________ А.В.Васильєв

10 вересня 2009 р.

ПЛАН

заходів по профорієнтаційній роботі


та забезпеченню прийому абітурієнтів в 2010 році.


  1. Загально-організаційні заходи з профорієнтації та забезпеченню прийому

абітурієнтів у 2010 році.

1.1. Директору департаменту доуніверситетської освіти доц. Зимаку Ю.А. підготувати наказ з організації профорієнтаційної роботи в 2009 - 2010 н. р., в якому передбачити профорієнтаційні заходи в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, центрах технічної творчості з закріпленням цих об'єктів профорієнтації за факультетами, випускаючими кафедрами з урахуванням їх професійного спрямування. У наказі передбачити більш активне залучення департаменту доуніверситетської освіти до профорієнтаційної роботи у північних районах області.

Відповідальний: доц. Зимак Ю.А.

Термін виконання: 30.09.2009 р.

1.2. Продовжити практику укладання договорів між рай-(міськ-)адміністраціями та університетом про організацію в кожному місті (районі) викладачами університету довузівської підготовки учнів шляхом організації підготовчих курсів та розширення кількості навчальних закладів, що входять до складу навчального комплексу університету.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А..

Термін виконання: протягом року

1.3. Проводити роботу по збільшенню договорів з ВНЗ І-II рівнів акредитації з метою забезпечення підготовки студентів за інтегрованими навчальним планами та надання їм можливості вступу до університету на старші курси.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Васькін Р.А.

Термін виконання: протягом року

1.4. Факультетам та інститутам, департаменту доуніверситетської освіти, кафедрі журналістики та філології, редакції газети “Резонанс” підготувати матеріали для видання інформаційної брошури “Абітурієнт 2010”. Залучати для цієї роботи студентів спеціальностей “Журналістика”.

Відповідальні: проф. Ткаченко О.Г., Чубур В.В., доц. Зимак Ю.А., декани факультетів.

Термін виконання: 01.02.2010 р.

1.5. Продовжити роботу по модернізації сайту СумДУ та оперативному поданню інформації для абітурієнтів на сайті про основні досягнення університету, профорієнтаційні заходи, олімпіади, конкурси для абітурієнтів. Випускаючим кафедрам підготувати ілюстровані інформаційні матеріали про спеціальності та спеціалізації (профілізації) кафедр для розміщення на сайті СумДУ. Створити на сайті СумДУ сторінку для школярів з інформаційними та навчальними матеріалами, тренажерами тощо.

Відповідальні: доц. Любчак В.А., декани факультетів.

Термін виконання: 01.11.2009 р.

1.6. Організувати сторінку-форум випускників на сайті СумДУ. Розглянути можливість розміщення рекламних матеріалів СумДУ в міських комп’ютерних мережах та організації обговорення на форумах цих мереж переваг навчання в СумДУ.

Відповідальний: доц. Любчак В.А., доц. Васькін Р.А.

Термін виконання: 01.11.2009 р.

1.7. Департаменту міжнародної освіти та факультетам, на яких навчаються іноземні громадяни за фаховим спрямуванням, впровадити заходи по залученню студентів-іноземців до профорієнтаційної роботи в країнах, з яких вони прибули.

Відповідальні: доц. Юнда А.М., декани факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

1.8. Розробити план заходів по підвищенню ефективності роботи приймальної комісії при обробці зростаючої кількості особових справ абітурієнтів, організувати заміну застарілого комп’ютерного обладнання і придбання додаткового, підготувати аудиторії біля приміщення приймальної комісії для залучення їх при прийомі документів абітурієнтів.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А., завідуючі кафедрами.

Термін виконання: протягом року.

1.9. Лабораторії технічної естетики, службам з АГР та департаменту доуніверситетської освіти організувати розробку та виготовлення рекламно-інформаційних стендів для розміщення їх у приміщенні приймальної комісії та у фойє біля приймальної комісії, організувати встановлення рекламно-інформаційних дощок оголошень СумДУ в школах міста.

Відповідальні: Положій А.М., доц. Зимак Ю.А.

Термін виконання: протягом року.

1.10. При відповідній домовленості з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти, забезпечити роботу пункту реєстрації учасників ЗНО та проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі університету, виконання функцій уповноважених осіб на пунктах тестування в Сумській області викладачами та співробітниками університету, організувати профорієнтаційну роботу серед учасників ЗНО.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А., доц. Фролов С. М.

Термін виконання: протягом року.

1.11. Провести роботу по організації на базі СумДУ сертифікованого центру по підготовці до ЗНО та пункту тестування. Сприяти отриманню відповідних сертифікатів фахівців ЗНО викладачами СумДУ, які працюють в системі довузівської підготовки. Продовжити практику проведення на базі СумДУ пробних тестувань за завданнями складеними у відповідності до технічних характеристик тестів УЦОЯО.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А.

Термін виконання: протягом року.

2. Профорієнтаційна робота факультетів та інститутів

2.1. Деканам факультетів та директорам інститутів на засіданнях вчених рад факультетів (інститутів) заслухати звіти випускаючих кафедр про проведення профорієнтаційної роботи у 2008 - 2009 н. р. Завідувачам випускаючих кафедр розробити та подати в деканати факультетів плани проведення профорієнтаційних заходів в закріплених навчальних закладах на 2009-2010 н. р., в яких передбачити організацію роботи серед абітурієнтів, що вступають як на перший курс, так і на старші курси. Деканам подати звіти та плани профорієнтаційної роботи факультетів першому проректору і в департамент доуніверситетської освіти.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: 15.10.2009 р.

2.2. Випускаючим кафедрам підготувати та надати на факультети (інститути), в приймальну комісію інформаційні матеріали (у друкованому та електронному вигляді) про переваги підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями (профілізаціями) кафедр. Факультетам (інститутам) підготувати макети ілюстрованих буклетів та комп’ютерних презентацій з рекламою спеціальностей факультету, звернути увагу на особливості фахової підготовки, перспективи працевлаштування, приклади успішних фахових кар’єр випускників тощо.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: 15.10.2009 р.

2.3. Продовжити практику участі деканів та провідних вчених університету у батьківських зборах та інших масових заходах загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми та області. Залучати провідних науковців, випускників та студентів СумДУ, що досягли певних успіхів, до профорієнтаційних заходів у школах, які вони закінчили.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А., декани факультетів.

Термін виконання: протягом року за окремим графіком.

2.4. Провідним науковцям СумДУ підготувати інформаційні статті відповідно до напрямів підготовки «Інженер – вчора, сьогодні, завтра», «За екологією – майбутнє», «Інформатизація суспільства», тощо. Кафедрі журналістики та філології підготувати статті про провідних вчених університету та організувати розміщення зазначених у цьому пункті матеріалів у місцевих ЗМІ та на сайті СумДУ. Започаткувати практику поширення газети “Резонанс” у школах комплексу, розміщуючи на її сторінках, в тому числі, інформацію про цікаві події зі шкільного життя цих навчальних закладів.

Відповідальні: проф. Залога В.О., проф. Проценко І.Ю., проф. Пляцук Л.Д., доц. Любчак В.О., проф. Ткаченко О.Г., декани факультетів.

Термін виконання: протягом року.

2.5. Запровадити спеціалізовані олімпіади за професійним спрямуванням для студентів технікумів і коледжів відповідних напрямів підготовки.

Відповідальні: доц. Юскаєв В.Б., доц. Зимак Ю.А., декани факультетів,

завідуючі випускаючими кафедрами.

Термін виконання: 01.01.2010 року

2.6. Провести Дні відкритих дверей по групам факультетів (інститутів) у жовтні – листопаді 2009 року як культурно-розважальні заходи з метою ознайомлення з університетом та напрямами підготовки, у квітні 2010 року - Дні відкритих дверей університету як інформаційно-організаційний захід з метою ознайомлення з правилами прийому в СумДУ.

Відповідальні: доц. Світайло Н.Д., доц. Зимак Ю.А., декани факультетів,

директори інститутів.

Термін виконання: за окремим графіком.

2.7. Провести День відкритих дверей для випускників технікумів та коледжів з метою інформування їх про умови вступу на старші курси та День відкритих дверей для осіб, що мають намір вступати на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.

Відповідальні: доц. Світайло Н.Д., доц. Юскаєв В. Б., доц. Зимак Ю.А.,

декани факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: лютий – березень 2010 року.

2.8. Директору центру ЗДВФН розробити план профорієнтаційних заходів, в тому числі спрямованих на збільшення кількості студентів, що навчаються за дистанційною формою навчання, а також збільшення частки студентів заочної форми навчання, що навчаються за інженерно-технічними спеціальностями. Забезпечити профорієнтаційні заходи на пунктах реєстрації випускників минулих років на ЗНО, серед військовослужбовців та осіб, що звільняються з військової служби у 2009 році.

Відповідальний: доц. Фролов С. М.

Термін виконання: 30.10.2009 р.

2.9. Завідувачам кафедр при плануванні навчального процесу забезпечити оптимальне навчальне навантаження викладачам, що задіяні в організації прийому студентів до СумДУ (відповідальний секретар університету, відповідальні секретарі факультетів та їх заступники, голови предметних комісій та інші). До занять з абітурієнтами в системі довузівської підготовки залучати найбільш досвідчених у цій роботі і кваліфікованих викладачів.

Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

^ 3. Профорієнтаційні заходи департаменту доуніверситетської освіти

3.1. Активізувати роботу серед адміністрацій шкіл по роз’ясненню доцільності співпраці з університетом при підготовці учнів до ЗНО та залученню шкіл до системи довузівської підготовки СумДУ, зокрема особливу увагу приділити роботі в Чернігівській та Полтавській областях. Активніше залучати до цієї роботи НКП та представництва СумДУ. Вдосконалити систему заохочення адміністрації та вчителів шкіл, що активно проводять профорієнтаційну роботу серед учнів по вступу до СумДУ.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Фролов С. М., доц. Зимак Ю.А.
^

Термін виконання: протягом навчального року


3.2. Оновити реєстр шкіл Сумської області з адресами та інформацією про кількість учнів у випускних класах. Підготувати та розіслати по віддаленим школам області інформаційні пакети з рекламними матеріалами та інформацією про прийом на підготовчі курси, проведення Днів відкритих дверей, турнірів, конкурсів та інше. Продовжити практику інформування шкіл про досягнення їх випускників – студентів СумДУ в студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, тощо, надсилання подяк керівникам шкіл та вчителям.

Відповідальні: доц. Зимак Ю.А., Аношкіна О.В.

Термін виконання: протягом року.

3.3.. Розширити практику проведення учнівських олімпіад, турнірів та конкурсів на базі університету.

Відповідальні: доц. Зимак Ю.А., декани факультетів

Термін виконання: протягом року.

3.4. З метою популяризації інженерно-технічних напрямів підготовки запровадити турнір юних дослідників (базова дисципліна фізика) та організувати проведення обласного етапу всеукраїнського турніру юних винахідників на базі СумДУ.

Відповідальні: доц. Зимак Ю.А., проф. Лопаткін Ю. М..

Термін виконання: протягом року.

3.5. Започаткувати проведення Днів СумДУ та презентацій університету на батьківських зборах у загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми та області з використанням мультимедійної техніки.

Відповідальний: доц. Зимак Ю.А..

Термін виконання: протягом року

3.6. З метою залучення обдарованих учнів до СумДУ продовжити практику надання інформації про університет, його досягення та відповідних рекламних матеріалів учасникам олімпіад, турнірів, і т.п., викладачами СумДУ, які приймають участь у проведенні цих заходів. Організувати роботу по виявленню обдарованих дітей області з числа переможців олімпіад і конкурсів різних рівнів та направити кожному з них лист-запрошення до вступу в університет та пакет рекламних матеріалів.

Відповідальні: завідуючі кафедрами, голови предметних комісій,

департамент доуніверситетської освіти.

Термін виконання: протягом року.

3.7. Департаменту доуніверситетської освіти спільно з кафедрою політології, соціології та психології розробити анкети для вивчення професійної спрямованості випускників шкіл та мотивації вибору ВНЗ. Продовжити практику анкетування учнів 11-х класів м. Сум та області. З метою виявлення ефективності профорієнтаційних заходів та реклами СумДУ провести анкетування студентів першого курсу.

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д., доц. Зимак Ю.А., декани факультетів.

Термін виконання: 01.01.2010.

3.8. Департаменту доуніверситетської освіти продовжити практику проведення профорієнтаційних екскурсій для учнів шкіл міста та області, починаючи з учнів 9-их класів.

Відповідальний: доц. Зимак Ю.А., Слабко Т. В., декани всіх факультетів, директори інститутів.

Термін виконання: протягом року.

3.9. Провести семінар для викладачів довузівської підготовки СумДУ з метою обговорення умов вступу до СумДУ у 2010 році, активізації профорієнтаційної роботи серед учнів профільних класів та слухачів підготовчих курсів, ознайомлення їх з досягненнями університету та перевагами отримання освіти в СумДУ.

Відповідальні: доц. Карпуша В.Д., доц. Зимак Ю.А..

Термін виконання: за окремим графіком.

3.10. Організувати роботу методичних предметних комісій департаменту доуніверситетської освіти по ознайомленню викладачів, що працюють в профільних класах та на підготовчих курсах, з особливостями підготовки до незалежного зовнішнього тестування, розробці відповідних методичних матеріалів та організації тренінгів. Переглянути робочі програми спецкурсів у профільних класах та програми занять на підготовчих курсах щодо відповідності їх програмам Українського центру оцінювання якості освіти для проведення ЗНО у 2010 році.

Відповідальні: доц. Зимак Ю.А., голови предметних комісій

Термін виконання: протягом року.

3.11. Департаменту доуніверситетської освіти та відділу ТОУ розширювати практику проведення занять на підготовчих курсах та в профільних класах СумДУ з застосуванням сучасних технологій викладання (мультимедійні проектори, мультимедійні дошки).

Відповідальні: доц. Любчак В.А., доц.. Зимак Ю.А., голови предметних комісій

Термін виконання: протягом року.

3.12. З метою формування зацікавленості учнів технічними напрямками підготовки в СумДУ центру науково-технічної творчості учнівської молоді департаменту до університетської освіти спільно з кафедрами організувати роботу по залученню учнів до технічної творчості і дослідницької роботи, проводити роботу по розширенню тематик секцій відповідно до напрямів підготовки СумДУ.

Відповідальні: Смірнов В.О., завідуючі кафедрами

Термін виконання: протягом року.

3.13. Факультету електроніки та інформаційних технологій і департаменту доуніверситетської освіти організувати центр профільної інформаційно-комп’ютерної підготовки школярів.

Відповідальні: доц. Проценко С. І., доц. Зимак Ю. А.

Термін виконання: 15.10.2009 р.

3.14. Розширювати співробітництво з обласним відділенням Малої академії наук України, сприяти проведенню науково-дослідних робіт учнів – членів МАН в СумДУ, особливо фізико-технічного та технологічного напрямків, залучати викладачів СумДУ до керівництва науково-дослідними роботами МАН. Започаткувати проведення конкурсів-захистів науково-дослідних робіт МАН секції “Журналістика” на базі СумДУ.


^ 4. Профорієнтаційні заходи віділу позанавчальної роботи, студентського клубу, спортивного клубу та студентського самоуправління

4.1. Студентському клубу розробити комплекс профорієнтаційних заходів щодо розширення і поглиблення спільної роботи університету з загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з метою залучення їх учнів до гуртків художньої самодіяльності та широкого залучення учнів випускних класів шкіл до проведення університетських масових заходів (КВК, "Золотий інтеграл" і т.п.).

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д.

Термін виконання: протягом року.

4.2. Відділу поза навчальної роботи спільно з департаментом доуніверситетської освіти продовжити практику проведення масових культурно-розважальних та спортивно-розважальних заходів, інтелектуальних змагань для учнів середніх навчальних закладів міста і області.

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д., доц. Зимак Ю.А.

Термін виконання: протягом року.

4.3. Студентському клубу сформувати студентську групу (агітбригаду) та забезпечити її участь у проведенні презентаційних заходів СумДУ з концертними виступами студентів в населених пунктах Сумської області та суміжних областей.

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д.

Термін виконання: протягом року.

4.4. Департаменту доуніверситетської освіти спільно з студентським клубом ввести в практику проведення вечорів-зустрічей з переможцями учнівських олімпіад різних рівнів, з учнями-відмінниками в студентському кафе та інші.

Відповідальні: доц. Світайло Н.Д., доц. Зимак Ю.А.

Термін виконання: протягом року.

4.5. Відділу позанавчальної роботи спільно з студентським клубом запровадити проведення новорічних вечорів-зустрічей (дискотек) для учнів 11-х класів м. Сум.

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д.

Термін виконання: 10.01.2009.

4.6. Завідуючому кафедрою фізвиховання, директору спортклубу організувати укладання договорів про співпрацю між ДЮСШ м. Суми і області та університетом з метою залучення членів спортивних секцій цих закладів до навчання в університеті. Розробити план загальноуніверситетських спортивних заходів за участю учнів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема передбачити проведення не менше одного заходу на два місяці серед учнів шкіл на базі університету. Розширити практику залучення учнів до занять в спортивних секціях університету з кожного виду спорту.

Відповідальні: доц. Світайло Н.Д., Шепєлєв А. С., Токарєв Ю. Б..

Термін виконання: протягом року.

4.7. Рекомендувати студентському ректорату, студентським деканам створити профорієнтаційні групи з числа іногородніх студентів для проведення профорієнтаційної роботи, зокрема під час зимових канікул, за їх місцем проживання до вступу в університет.

Відповідальний: доц. Світайло Н.Д., декани факультетів

Термін виконання: протягом року.


Перший проректор В.Д. Карпуша
Директор департаменту доуніверситетської освіти Ю.А.Зимак

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи