Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» icon

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
Скачати 57.46 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
Дата03.07.2012
Розмір57.46 Kb.
ТипРішення

Рішення Вченої ради Сумського державного університету

від 8 жовтня 2009 р. з питання:

«Організація роботи із талановитою студентською молоддю

у Сумському державному університеті»


Розглянувши питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» Вчена рада зазначає, що протягом 2008-2009 років помітно активізувалося залучення студентів СумДУ до наукової роботи. Так:

  • університет забезпечує найвищі показники серед ВНЗ України у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та входить у п’ятірку лідерів із Всеукраїнських студентських олімпіад;

  • успішно функціонують групи наукового резерву;

  • помітно зросла кількість наукових статей і тез доповідей, які опубліковані за участю студентів;

  • збільшується кількість студентів, які приймають участь у наукових конференціях;

  • переважна більшість викладачів керують науковою роботою студентів;

- основи наукових досліджень і науково-дослідна робота включена до робочих навчальних планів магістрів всіх спеціальностей;

- в університеті функціонує чотири формалізованих науково-дослідних інститутів, центрів і гуртків.

В той же час Вчена рада вважає, що в організації науково-дослідної роботи студентів існує ряд недоліків, зокрема:

- 21% викладачів університету не керують науковою роботою студентів взагалі;

- вдвічі зменшилась кількість студентів, підготовка яких здійснюється за індивідуальним навчальним планом;

- не в повному обсязі використовується кафедрами потенціал студентів, які до вступу в університет вже мали певні вагомі здобутки у навчанні;

- зберігається відносно низька кількість студентів, які залучаються до виконання господарчих договорів, держбюджетних тем та грантів;

- на ряді кафедр переважно учасниками конференцій є студенти випускового курсу;

- існує ряд недоліків з організації І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та нерозуміння рядом посадових осіб щодо залучення студентів до участі у конкурсах іншого рівня;

- не з усіх напрямів підготовки основи наукових досліджень викладаються на рівні підготовки бакалаврів.

^ Вчена рада постановляє:

1. Визначити стратегічним завданням роботи з талановитою студентською молоддю передусім:

- підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, як для потреб університету, так і для сторонніх організацій;

- збільшення обсягів прийому до аспірантури у два – три рази у найближчі 2-3 роки;

- підвищення ефективності навчання в аспірантурі за рахунок доаспірантської підготовки.

2. Продовжити роботу з корегування робочих навчальних планів з метою забезпечення вивчення кожним студентом протягом навчання у СумДУ (за освітньо - кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр) не менше однієї дисципліни науково-дослідної спрямованості.

^ Відповідальні: Перший проректор Карпуша

В.Д., декани факультетів, заступник першого

проректора Юскаєв В.Б., начальник НМВ

Коротченко В.Л.

Термін: постійно

3. З метою збільшення обсягів підготовки аспірантів за всіма джерелами фінансування вжити наступних заходів:

- щорічно затверджувати можливі обсяги прийому в аспірантуру на наступний навчальний рік виходячи із наявних можливостей забезпечення керівництва дисертаційних робіт науково-педагогічними працівниками, що мають на це право;

Відповідальні:

Проректор з наукової роботи Чорноус А.М.

^ Термін: до 10 вересня щорічно

- в обсягах не нижче зазначених у попередньому підпункті щорічно здійснювати підбір бажаючих студентів (передусім із студентів, які займалися науковою роботою) для вступу в аспірантуру на наступний навчальний рік, як на умовах бюджетного фінансування, так і на контрактній основі;

^ Відповідальні: Заступники деканів (директорів) з наукової роботи

Термін: до 15 листопада щорічно

- з урахуванням двох попередніх підпунктів формувати заявку щодо обсягу підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування на наступний навчальний рік та подавати її до Міністерства освіти і науки України в установленому порядку;

^ Відповідальні: Проректор з наукової роботи Чорноус А.М.

Термін: до 10 грудня щорічно

- за поданням інститутів і факультетів формувати групи наукового резерву;

Відповідальні:

Перший проректор Карпуша В.Д.

проректор з наукової роботи Чорноус А.М.

начальник ВОННР з ТСМ Аношкіна О.В.

Термін: грудень 2009 р.

- після отримання з МОН України затвердженого обсягу підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування провести відповідну роботу серед контингенту групи наукового резерву щодо визначення джерел фінансування навчання в аспірантурі кожної особи.

Відповідальні:

Проректор з наукової роботи Чорноус А.М.

^ Термін: до 10 вересня щорічно

4. Вжити необхідних заходів щодо збільшення кількості студентів, які залучаються до виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються із загального та спеціального фонду.

Відповідальні:

Проректор з наукової роботи Чорноус А.М.

^ Термін: до 10 листопада щорічно

5. За підсумками річних звітів кафедр за 2009 р. на наукових радах факультетів, інститутів проаналізувати, на кількісному і якісному рівні, питання виконання вимог Перспективного плану СумДУ щодо обов’язкового керування кожним викладачем науковою роботою двох студентів.

^ Відповідальні: Директори інститутів,

декани факультетів

Термін: лютий 2010 р.

6. З метою підвищення статусу щорічних наукових конференцій, що проходять на факультетах ТЕСЕТ, ЕЛІТ і гуманітарному, вивчити можливість їх реєстрації із рівнем студентських Всеукраїнських.

^ Відповідальні: Проректор з наукової роботи Чорноус А.М. декани факультетів

Термін: до 01 листопада 2009р.

7. Забезпечити 100% покриття участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнської олімпіади за всіма можливими напрямами і дисциплінами, при цьому:

- на наукових радах факультетів і інститутів проаналізувати питання про стан участі у конкурсах і олімпіадах у минулому навчальному році та затвердити плани підготовки до конкурса і олімпіади на поточний навчальний рік;

- ввести в практику залучення до керівництва студентською науковою роботою аспірантів;

- для підготовки до олімпіад створювати робочі групи із студентів-претендентів на участь в олімпіаді на кафедрах під керівництвом кваліфікованих викладачів.

^ Відповідальні: Декани факультетів,

директори інститутів

Термін: до 15 січня 2010 р.

8. Забезпечити 100%-во науково-дослідний характер магістерських робіт. Поглибити практику виконання кваліфікаційних робіт спеціалістів і бакалаврів (де вони передбачені робочим навчальним планом) науково-дослідного характеру.

^ Відповідальні: Перший проректор Карпуша В.Д., декани факультетів, завідувачі випускових кафедр

Термін: постійно

9. Вивчити можливість створення на ряді кафедр університету студентських наукових гуртків і центрів додатково до існуючих.

Відповідальні: Директори інститутів,

декани факультетів, начальник ВОННР з ТСМ Аношкіна О.В.

Термін: до 31.12.2009 р.

10. Вжити заходів щодо залучення до наукової роботи студентів І та ІІ курсів, які до навчання в університеті мали атестати з відзнакою, були переможцями предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук, зокрема: закріпити студентів за викладачами відповідних кафедр; включати їх у групи, які готуються до предметних олімпіад; щорічно на засіданнях кафедр обговорювати питання щодо залучення до наукової роботи вказаного контингенту студентів.

^ Відповідальні: Директори інститутів,

декани факультетів,

Термін: протягом навчального року

11. При організації вступної компанії 2010 р. приймальній комісії заносити в базу даних відмітку про здобутки абітурієнтів (участь в олімпіадах, конкурсах МАН, атестату з відзнакою тощо).

^ Відповідальні: Перший проректор Карпуша В.Д.

Термін: липень 2010 р.

12. Рекомендувати органам студентського самоврядування більш активно залучатися до організації студентських наукових конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, студентських предметних олімпіад та пропагувати серед студентської молоді, особливо молодших курсів, престижність науково-дослідної роботи.

Відповідальні: Студентський ректор

Термін: постійно


Голова Вченої ради А.В. Васильєв


Секретар Вченої ради А.І. Рубан

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
move to 0-16785773
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
Сумському державному університеті, Вчена рада констатує, що в зазначеному напрямку в університеті проводиться цілеспрямована робота,...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconОрганізація роботи із талановитою студентською молоддю у
Доповідь начальника відділу з організації науково-навчальної роботи з талановитою студентською молоддю Аношкіної О. В. на Вченій...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
«Забезпечення потреб університету у гуртожитках, стан їх матеріально-технічної бази та організація виховної роботи з вітчизняними...
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 вересня 2009 р з питання
move to 0-16785776
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 10 грудня 2009 р з питання
move to 0-16785770
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Реалізація пріоритету фундаментальної складової змісту навчального процесу на факультеті Тесет»
move to 0-17027104
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
move to 0-17027106
Рішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» iconОрганізація роботи із талановитою студентською молоддю у
move to 0-17092772
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи