Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” icon

Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
Скачати 47.87 Kb.
НазваРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
Дата03.07.2012
Розмір47.87 Kb.
ТипРішення

Рішення Вченої ради СумДУ від 8 жовтня 2009 року

з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”.


Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань Світайло Н.Д., Вчена рада зазначає, що позанавчальна робота в університеті будується на принципах тісної співпраці служб, які забезпечують реалізацію цього напрямку роботи, з органами студентського самоврядування.

Основні зусилля ВПР, ВРГ, Студентського та Спортивного клубів, кураторського корпусу були спрямовані на вдосконалення існуючої організаційної структури служб, що забезпечують виховний процес, закріплення досягнутих позитивних зрушень, а також розробку нових методик і підходів у виховній роботі, підвищення організаційного і змістовного та художнього рівня заходів з метою формування у студентів в ході навчального процесу та позанавчальної роботи необхідних навичок, а також високих етичних та естетичних стандартів та потреб. Великі зусилля були спрямовані на залучення якомога більшої кількості студентів до підготовки та проведення масових заходів та на пошук нових, більш дієвих форм позанавчальної роботи, які відповідали б конкретній ситуації і особливостям контингенту студентів. Активізувалась спортивно-масова робота. Протягом року студенти університету досягли значних успіхів у змаганнях різного рівня, включаючи європейські та світові першості.

Серед позитивних результатів можна зазначити:

- покращення організаційного та кадрового забезпечення позанавчальної роботи;

- введення інституту студентів-кураторів;

- формування відповідної нормативної бази, що регламентує позанавчальну роботу в університеті;

- розробку механізмів адаптації першокурсників до університетського життя;

- збільшення кількості різноманітних заходів для студентів та співробітників;

- введення системи обліку та контролю активності студентів;

- розширення напрямів роботи, які майже повністю реалізуються силами студентів;

- більш активну і відповідальну участь студентського самоврядування у ініціюванні та проведенні розважальних та виховних заходів;

- залучення до багатьох заходів та до роботи в гуртках іноземних студентів;

- збільшена кількість змагань серед шкільної молоді, які проводились, як на спортивних майданчиках СумДУ, так і за межами ВНЗ.

Наряду з позитивними зрушеннями у системі позанавчальної роботи є ї суттєві недоліки. Все ще досить частими є випадки елементарної недисциплінованості та невихованості студентів, немотивованого вандалізму чи апатії. Все ще недостатнім є рівень залучення студентської молоді в гуртки, творчі колективи та спортивні секції СумДУ. До повсякденної позанавчальної роботи недостатньо залучаються викладачі, в результаті чого основний тягар падає на обмежене коло людей (заступники декана, куратори, працівники відповідних служб). Недостатнім є і рівень інформаційного забезпечення діяльності відповідних служб та студентського самоврядування.

З урахуванням вищенаведеного та враховуючи результати обговорення, Вчена рада СумДУ визнає суттєві покращення в організації позанавчальної роботи та постановляє:

1. Проректору з НПР та гуманітарних питань Світайло Н.Д., директору Студентського клубу Бондаренко О.О., начальнику ВПР Тисячник О.В., директору Спортивного клубу Токарєву Ю.Б. продовжити роботу по залученню переважної більшості студентів до різних форм громадської, спортивної та культурно - художньої активності.

Термін виконання: протягом року. Відп.: Світайло Н.Д.

2. Проректору з НПР та гуманітарних питань Світайло Н.Д., заступникам деканів з виховної роботи, начальнику ВПР Тисячник О.В. провести організаційну та методичну роботу по пошуку оптимальних форм та формуванню механізмів залучення викладачів до повсякденної позанавчальної роботи зі студентами.

Термін виконання: протягом року.

Відп.: Світайло Н.Д., Тисячник О.В., заступники деканів

  1. Проректору з НПР та гуманітарних питань Світайло Н.Д., начальнику ВПР Тисячник О.В. забезпечити організацію навчання студентських кураторів, передбачивши їх знайомство з нормативною базою (стипендіальне забезпечення, робота з соціальними категоріями студентів) та основними методами позанавчальної роботи.

Термін виконання: протягом року. Відп.: Світайло Н.Д., Тисячник О.В.

  1. З метою формування кращих зразків поведінки та заохочення студентів продовжити практику проведення факультетських та загальноуніверситетських конкурсів „Кращий студент СумДУ”, „Кращий студент-спортсмен”, „Кращий студент-громадський діяч” тощо.

Термін виконання: протягом року.

Відп.: Світайло Н.Д., Тисячник О.В. заступники деканів

  1. Спільно з органами студентського самоврядування продовжити роботу студентської кадрової агенції. Запровадити практику вивчення потреби у фахівцях та компетенцій, яких вимагає сучасне виробництво, з метою допомоги у тимчасовому та постійному працевлаштуванню студентів та випускників

Термін виконання: протягом року Відп.: Тисячник О.В., Васькін Р.А.

  1. В.о. завідувача кафедри фізичного виховання Шепелєву А.Є, директору спортивного клубу Токарєву Ю.Б. розробити план поетапного переходу від до проведення занять з фізичного виховання у формі секційних занять, забезпечуючи можливість студентам вибирати вид спорту та вдосконалювати свою майстерність під керівництвом тренерів у зручний час.

Термін виконання: до 01.12.2009 року. Відп.: Шепелєв А.Є, Токарєв Ю.Б.

  1. Кафедрі фізичного виховання, спортивному клубу продовжити роботу по залученню шкільної та студентської молоді до занять спортом у спортивних секціях. Розпочати роботу по відкриттю на базі СумДУ дитячо-юнацького шахового клубу.

Термін виконання: протягом року. Відп.: Шепелєв А.Є, Токарєв Ю.Б.

8. З метою вдосконалення тренувального процесу та досягнення збірними командами СумДУ високих спортивних результатів, проректору з АГР Положію А.М. вивчити можливості будівництва спортивного майданчика для занять різноманітними видами спорту (бадмінтон, волейбол, теніс, ногобол), а також студентського гімнастичного містечка.

Термін виконання: протягом року. Відп.: Положій А.М.

9. Продовжити роботу по залученню школярів до занять у творчих гуртках та спортивних секціях університету з паралельним залученням їх до навчання на підготовчих курсах з метою майбутнього вступу до університету.

Термін виконання: постійно

Відп.: Бондаренко О.О. Тисячник О.В., Токарєв Ю.Б.

10. Деканам факультетів та завідувачам випускаючих кафедр протягом семестру розробити план заходів по залученню викладачів до повсякденної виховної роботи зі студентами, передбачивши проведення днів спеціальності, вечорів-зустрічей студентів першого та старших курсів, інших спільних заходів з метою формування відповідного мікроклімату і позитивних колективних традицій.

Термін виконання: листопад 2009 року.

Відп.: декани денних факультетів

11. Відділу позанавчальної роботи та заступникам деканів продовжити роботу по забезпеченню системи щорічних відпрацювань студентів 1 курсу, спрямованих на поліпшення трудового виховання і формування бережного відношення студентів до університетського майна.

Термін виконання: протягом року.

Відп.: Світайло Н.Д., Тисячник О.В., заст. деканів


Голова Вченої ради А.В. ВасильєвСекретар Вченої ради А.І. Рубан

Схожі:

Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
move to 0-16785775
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
Сумському державному університеті, Вчена рада констатує, що в зазначеному напрямку в університеті проводиться цілеспрямована робота,...
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 року з питання
«Стан та перспективи розвитку системи інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету І його...
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
Розглянувши питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» Вчена рада зазначає,...
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17242828
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 18 листопада 2010 року з питання: «Організаційні та методичні заходи щодо подальшого розвитку дистанційної,
move to 0-17027102
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
move to 0-16785773
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення вченої ради Сумського державного університету від 14 жовтня 2010 року з питання: «Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи)»
move to 0-17027106
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумду від 10. 03. 2011р з питання «Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: стан та перспективи розвитку»
move to 0-17027092
Рішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ” iconРішення Вченої ради Сумду від 11 лютого 2010 р з питання: «Редакційно-видавнича діяльність СумДУ: стан та перспективи розвитку»
Заслухавши інформацію заступника першого проректора – начальника організаційно-методичного управління доц. Юскаєва В. Б., вчена рада...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи