Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання icon

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання




НазваОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Сторінка1/4
Дата03.07.2012
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Додаток 3 до Правил прийому до СумДУ

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС (З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ) ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА ЗА УМОВИ ВСТУПУ НА СПОРІДНЕНИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ



За денною формою навчання

Споріднені спеціальності

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Напрями підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

^ Термін

навчання

Кількість місць

За кошти Держав-ного бюджету

За кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва


видавнича справа та редагування

5.03030301

6.030301

журналістика

2

3 роки







правознавство

5.03040101

6.030402

право

3

2 роки







економіка підприємства

5. 03050401

6.030504

економіка підприємства

2

3 роки







інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 роки







прикладна статистика

5.03050601

2

3 роки







маркетингова діяльність

5.03050701

2

3 роки







комерційна діяльність

5.03050702

2

3 роки







фінанси і кредит

5.03050801

2

3 роки







оціночна діяльність

5.03050802

2

3 роки







бухгалтерський облік

5.03050901

2

3 роки







товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 роки







організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 роки







організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 роки







організація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 роки







фінанси і кредит

5. 03050801

6.030508

фінанси і кредит

2

3 роки







економіка підприємства

5. 03050401

2

3 роки







інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 роки







прикладна статистика

5.03050601

2

3 роки







маркетингова діяльність

5.03050701

2

3 роки







комерційна діяльність

5.03050702

2

3 роки







оціночна діяльність

5.03050802

2

3 роки







бухгалтерський облік

5.03050901

2

3 роки







товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 роки







організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 роки







організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 роки







організація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 роки







маркетингова діяльність

5. 03050701

6.030507

маркетинг

2

3 роки







фінанси і кредит

5. 03050801

2

3 роки







економіка підприємства

5. 03050401

2

3 роки







інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 роки







прикладна статистика

5.03050601

2

3 роки







комерційна діяльність

5.03050702

2

3 роки







оціночна діяльність

5.03050802

2

3 роки







бухгалтерський облік

5.03050901

2

3 роки







товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 роки







організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 роки







організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 роки







організація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 роки







організація виробництва

5. 03060101

6.030601

менеджмент

2

3 роки







організація обслуговування на транспорті

5. 03060102

2

3 роки







інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 роки







економіка підприємства

5.03050401

2

3 роки







маркетингова діяльність

5.03050701

2

3 роки







комерційна діяльність

5.03050702

2

3 роки







фінанси і кредит

5.03050801

2

3 роки







оціночна діяльність

5.03050802

2

3 роки







товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 роки







організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5.14010102

2

3 роки







організація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 роки







експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5. 04010601

6.040106

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-ня

2

3 роки







прикладна екологія

5. 04010602

2

3 роки







прикладна математика

5. 04030101

6.040301

прикладна математика

2

3 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 роки







Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 роки







обслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 роки







прикладна математика

5. 04030101

6.040302

інформатика

2

3 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







Розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки







Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 роки







Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 роки







обслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 роки







прикладна математика

5. 04030101

6.050101

комп’ютерні науки

2

3 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







Розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки







Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 роки







Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 роки







обслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 роки







обслуговування систем управління і автоматики

5. 05020101

6.050201

системна інженерія

3

2 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







Монтаж, обслуговування засобів і ситем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

2

3 роки







Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

2

3 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

2

3 роки







Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

2

3 роки







обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем


5. 05020102

3

2 роки







розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки







монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

5. 05020201

2

3 роки







термічна обробка металів


5. 05040301

6.050403

інженерне матеріалознавство

3

2 роки







виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів


5. 05040302

2

3 роки







ливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

6.050403

інженерне матеріалознавство

3

2 роки







технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування

5.05050311

3

2 роки







технічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування

5. 05050201

6.050502

інженерна механіка

3

2 роки







експлуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050204

2

3 роки







обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5. 05050205

2

3 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5. 05050206

3

2 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5. 05050207

3

2 роки







експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5. 05050208

2

3 роки







обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

5. 05050209

2

3 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5. 05050210

2

3 роки







обслуговування машин i технологічних ліній пакування

5. 05050211

2

3 роки







обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5. 05050212

2

3 роки







експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5. 05050213

2

3 роки







експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5. 05050214

2

3 роки







експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання


5. 10010202

2

3 роки







експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

6.050502

інженерна механіка

2

3 роки







обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5. 05050215

2

3 роки







інструментальне виробництво

5. 05050301

3

2 роки







технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5. 05050302

3

2 роки







виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5. 05050303

3

2 роки







виробництво абразивного i алмазного інструменту

5. 05050304

3

2 роки







обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5. 05050202

3

2 роки







обслуговування засобів гідромеханізації

5. 05050203

3

2 роки







виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

5. 05050305

3

2 роки







ливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

3

2 роки







виробництво двигунів

5. 05050306

2

3 роки







виробництво автомобілів і тракторів

5. 05050307

2

3 роки







виробництво сільськогосподарських машин

5. 05050308

2

3 роки







виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050309

2

3 роки







важке машинобудування (за видами )

5. 05050310

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування ( за видами)

5. 05050311

3

2 роки







виробництво рейкового транспорту (за видами)


5. 05050312

2

3 роки







обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва


5. 05050404

2

3 роки







інструментальне виробництво


5. 05050301

6.050503

машинобудування

3

2 роки







технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях


5. 05050302

3

2 роки







виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5. 05050303

6.050503

машинобудування

3

2 роки







виробництво абразивного i алмазного інструменту

5. 05050304

3

2 роки







обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5. 05050202

3

2 роки







обслуговування засобів гідромеханізації

5. 05050203

2

3 роки







виробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

5. 05050305

3

2 роки







виробництво двигунів

5. 05050306

3

2 роки







виробництво автомобілів і тракторів

5. 05050307

3

2 роки







виробництво сільськогосподарських машин

5. 05050308

3

2 роки







виробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050309

3

2 роки







важке машинобудування (за видами )

5. 05050310

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування ( за видами)

5. 05050311

3

2 роки







виробництво рейкового транспорту (за видами)

5. 05050312

3

2 роки







експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

2

3 роки







обслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва

5. 05050404

2

3 роки







ливарне виробництво


5.05010101

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування


5.05050311

3

2 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів


5. 05050206

3

2 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5. 05050207

6.050503

машинобудування

3

2 роки







експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5. 05050208

2

3 роки







обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

5. 05050209

2

3 роки







обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5. 05050210

2

3 роки







обслуговування машин i технологічних ліній пакування

5. 05050211

2

3 роки







обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5. 05050212

2

3 роки







експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5. 05050213

2

3 роки







експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5. 05050214

2

3 роки







експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5. 10010202

2

3 роки







обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5. 05050215

2

3 роки







монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5. 05060101

6.050601

теплоенергетика

3

2 роки







підготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях

5. 05060102

2

3 роки







експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання

5. 05060104

3

2 роки







ливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів


5.05010101

3

2 роки







технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях


5.05050302

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування



5.05050311

3

2 роки







конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання

5. 05060401

6.050604

енергомашинобуду-вання

2

3 роки







конструювання та виробництво турбінних установок

5. 05060402

3

2 роки







монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5. 05060403

3

2 роки







ливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

3

2 роки







технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

3

2 роки







хімічне і нафтове машинобудування

5.05050311

3

2 роки







електропостачання

5. 05070103

6.050701

електротехніка та електротехнології

3

2 роки







монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

2

3 роки







будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

2

3 роки







монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд

5. 05070104

3

2 роки







виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5. 05070105

2

3 роки







монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами


5. 05070106

3

2 роки







монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів


5. 05070108

3

2 роки







електротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки



5.01010401

2

3 роки







Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем


5.05070107

2

3 роки







Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.10010102







2

3 роки







Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд

5.06010105

2

3 роки







світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5. 05070109

2

3 роки







виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

6.050801

мікро- та наноелектроніка

2

3 роки







виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5. 05100401

2

3 роки







конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5. 05080201

2

3 роки







прикладна математика

5. 04030101

2

3 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







Розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки







Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 роки







Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 роки







обслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 роки







конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5. 05080201

6.050802

електронні пристрої та системи

3

2 роки







виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

2

3 роки







обслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 роки







обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

2

3 роки







прикладна математика

5. 04030101

2

3 роки







Розробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 роки







Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 роки







обслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 роки







електротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки


5.01010401

2

3 роки







виробництво органічних речовин

5. 05130101

6.051301

хімічна технологія

2

3 роки







виробництво неорганічних речовин

5. 05130102

2

3 роки







переробка нафти і газу

5. 05130103

2

3 роки







коксохімічне виробництво

5. 05130104

2

3 роки







виробництво твердих хімічних речовин

5. 05130105

3

2 роки







виробництво обладнань з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками

5. 05130106

3

2 роки







виготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів


5. 05130107

2

3 роки







виробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв


5. 05130108

3

2 роки







виробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів

5. 05130109

6.051301

хімічна технологія

2

3 роки







виробництво високомолекулярних сполук

5. 05130110

3

2 роки







хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5. 05130111

2

3 роки








  1   2   3   4

Схожі:

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс
З нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconДодаток 3 до Правил прийому до СумДУ
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconЗатверджую Ректор кнутд І
Київському національному університеті технологій та дизайну проводиться для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи