Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки icon

Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки
Скачати 382.65 Kb.
НазваКонспект лекцій з курсу психології та педагогіки
Сторінка1/7
Дата28.07.2012
Розмір382.65 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


З КУРСУ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

(для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання

спец.: 6.050100 – „Економіка підприємства”,

Облік і аудит”;

6.050200 – „Менеджмент організацій”;

6.100400 – „Транспортні системи”;

6.090600 – „Електротехнічні системи

електроспоживання”;

6.092100 – „Промислове та цивільне

будівництво”, „Міське

будівництво і господарство”;

^ 6.092200 – „Електричний транспорт”)
Харків – ХНАМГ – 2007

Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки (для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 6.050100 – „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”; 6.050200 – „Менеджмент організацій”; 6.100400 – „Транспортні системи”; 6.090600 – „Електротехнічні системи електроспоживання”; 6.092100 – „Міське будівництво і господарство”, „Промислове та цивільне будівництво”; 6.092200 – „Електричний транспорт”). Уклад.: Золотарьова І.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 30 с.


Укладач: І.М.Золотарьова


Рецензент: О.О.Жигло


Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки,

протокол №5 від 23.01.2007 р.


ПЕРЕДМОВА


Курс психології та педагогіки являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Психологія та педагогіка тісно пов`язані між собою і складають наукову основу процесів навчання та виховання. Найважливіші знання з основ психології, такі, як структура діяльності людини, психологічні особливості процесу спілкування, зміст та механізми пізнавальних процесів різного рівня психічної організації, являють собою теоретичну та практичну підставу педагогіки. Саме тому у даному посібнику знанням з курсу загальної та педагогічної психології приділяється найбільше уваги.


Посібник адресований студентам Харківської національної академії міського господарства, які заочно вивчають даний курс згідно з планами Заочного факультету та Факультету післядипломної освіти і заочного навчання за дисциплінами: „Психологія”, „Психологія і педагогіка”, „Основи психології та педагогіки”.

Головна мета посібника – надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.


^ ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ. ЗВ`ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ


1. Поняття про психологію та педагогіку. Історія формування

психології як науки.

2. Мозок та психіка. Етапи еволюції психіки. Внесок І.М.Сеченова

та І.П.Павлова у розвиток світової психології.

3. Структура сучасної психології.


Предмет вивчення в психології – людина. Людину вивчає багато наук. Соціальні: соціологія, філософія, політологія. Природознавчі: медицина, антропологія, фізіологія. Психологія вивчає людину з точки зору її психічної діяльності. По-грецьки слово "псюхе" – душа.

Психологія – наука про факти, закономірності та механізми психіки людини. Предмет дослідження – психічна діяльність людини та її особливості. Педагогіка як наука тісно пов`язана із психологією, це наука про навчання людини та її виховання.

Душею людина почала цікавитися з того часу, як тільки відокремила себе від світу природи та усвідомила себе як людину. Давні люди смерть, сон, непритомність розглядали як однорідні явища. Сон, наприклад, вважали явищем, коли душа тимчасово залишає тіло. Смерть – коли душа зовсім не повертається до тіла. Тому у давніх людей не було трагедії смерті. Душі людей, що вмерли, розглядалися як своєрідні співбратства, як і у живих.

З появою релігії поняття душі набуває нематеріального змісту.

V-VII ст. до н.е. – Фалес, Анаксімен, Анаксімандр в основу душі покладали те, з чого створений навколишній світ: воду, вогонь, повітря. Вони відокремлювали душу від її носія – людини. Душа становила ту субстанцію, з якої утворено першоджерело світу.

V ст. до н.е. – Геракліт розглядав душу як частину природи. Життя душі, на його думку, підпорядковувалось загальним законам природи.

IV ст. до н.е. – Аристотель написав трактат "Про душу", в якому довів, що душа та тіло – єдине ціле. На його думку, дух присутній в усьому живому: рослинах, тваринах, людях.

Проблемою душі цікавились Декарт, Дидро, Радищев.

Значний внесок у розвиток психології як науки було зроблено російським вченим І.М.Сеченовим у ХIХ ст. І.М.Сеченов довів, що джерелом психічної діяльності людини є мозок, ввів поняття рефлексу як реакції організму на зовнішні подразнення.

Роботу І.М.Сеченова було продовжено російським психофізіологом І.П.Павловим наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. І.П.Павлов відкрив закономірність регулювання мозком взаємодії вищих тварин та людей із зовнішнім середовищем. Йому належить теорія про так звану другу сигнальну систему. Перша сигнальна система – це безпосереднє сприйняття світу: бачити, слухати, чути. Друга притаманна лише людині, це так званий "образ образу" – слова та думки.

Джерело психіки – зовнішній світ, зміст же її формується характером взаємодії із оточуючим середовищем. Психічна діяльність людини відтворюється спеціально пристосованим органом – мозком. Він складається із двох частин: спинного та головного. Так звані безумовні (природжені) рефлекси містяться у спинному мозку. Умовні (придбані) – у головному.

У півкулях головного мозку психічні функції людини розподіляються відповідним чином: ліва півкуля контролює логічні операції, мовлення, мислення. Права – уяву, образи, емоції, орієнтацію у просторі. Дане явище отримало назву функціональна асиметрія головного мозку.

Психологія як наука займає проміжне місце між природних, соціальних та філософських наук. Структуру сучасної психології можна розглядати залежно від підстав класифікації.

А. За конкретним видом діяльності людини: психологія праці,

педагогічна, медична, юридична, психологія спорту,

художньої творчості та ін.

Б. За різними аспектами розвитку: психологія немовлят,

підлітків, людей середнього віку, старих людей, порівняльна

психологія.

В. За психологічним аспектом співвідношення особистості та

суспільства: соціальна, диференціальна, загальна.

Загальна психологія – своєрідна збірна назва. Загальна психологія вивчає психічні явища, що у тій чи іншій мірі представлені у будь-якому психологічному напрямку дослідження.

Матеріали досліджень загальної психології, а також педагогічної та вікової дають багатий теоретичний матеріал для розвитку педагогіки як науки про навчання та виховання людини.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 092202 «Електричний транспорт») / Харк...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconКонспект лекцій з дисципліни «основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання
Золотарьова, І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconКонспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0922- електромеханіка...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconЗ основ психології та педагогіки
Методичні вказівки з основ психології та педагогіки (стислий конспект лекцій для студентів III – IV курсів денної та заочної форм...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconІ. М. Золотарьова конспект
Золотарьова, І. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології та педагогіки» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconКонспект лекцій з курсу психології та педагогіки для студентів 1-4 курсів заочної форми навчання
Менеджмент організацій”; 100400 – „Транспортні системи”; 090600 – „Електротехнічні системи електроспоживання”; 092100 – „Міське будівництво...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу
Конспект лекцій по курсу „Екологія” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 020107 «Туризм»)./ Укл.:...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу
Конспект лекцій по курсу „Основи екології” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 030601 – «Менеджмент...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Конспект лекцій з курсу психології та педагогіки iconТестові завдання з курсу психології та педагогіки для самостійної роботи студентів 1-4 курсів заочної форми навчання спец.: 050100 – „Економіка підприємства”
Дані тестові завдання призначені для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей, які вивчають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи