Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 icon

Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280
Скачати 48.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280
Дата03.07.2012
Розмір48.15 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛИСТ


від 23.05.2005 р. N 1/9-280


Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів Аналіз звернень громадян, організацій та установ з питань вищої освіти, які надходять до Міністерства освіти і науки України, засвідчує, що у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації та форм власності мають місце серйозні недоліки у питаннях дотримання норм діяльності, визначених законодавчими та нормативними актами у галузі освіти, забезпечення відкритості і прозорості освітніх процесів, інформованості споживачів освітніх послуг щодо законодавчої та нормативної бази вищої освіти України і перспектив її розвитку.


Також мають місце випадки прийняття непрофесійних управлінських рішень з боку керівного складу вищих навчальних закладів, недоліки і порушення в організації прийому на навчання, організації навчального процесу, в тому числі під час поточного та підсумкового контролю знань студентів. Значна кількість зазначених недоліків проявляється у взаємостосунках керівників вищих навчальних закладів із студентами та їх батьками, аспірантами, викладачами.


Найбільш характерними з них є:


- низький рівень інформованості абітурієнтів про навчальний заклад, правила прийому, наявні ліцензії і акредитаційні сертифікати;


- самовільні зміни назв напрямів спеціальностей та спеціалізацій;


- непрозорість організації вступної кампанії, особливо у частині зарахування на місця державного замовлення певних категорій абітурієнтів;


- відмова у прийомі документів, що засвідчують пільги, встановлені державою;


- надмірна популяризація серед абітурієнтів контрактної форми навчання, в тому числі і серед тих, які мають низький рівень матеріального забезпечення і об'єктивно не в змозі здійснити оплату протягом всього терміну навчання;


- необгрунтоване перевищення встановленого ліцензованого обсягу за відсутності об'єктивної можливості надання якісних освітніх послуг;


- недозволена організація прийому на навчання протягом календарного року;


- прийом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за відсутності державного замовлення;


- необгрунтована передача державного замовлення з базової структури до структурно відокремлених підрозділів, що мають низькі показники якості освітніх послуг;


- низький рівень організації прийому з особистих питань абітурієнтів і громадян працівниками приймальної комісії;


- відсутність інформації щодо умов надання довгострокових пільгових кредитів на навчання;


- непоінформованість студентів, особливо перших курсів, щодо освітніх технологій, запроваджених у вищому навчальному закладі, що призводить до масових відрахувань, особливо, серед студентів, що навчаються за рахунок державного замовлення;


- непрозорість інформації щодо наявності вакантних місць державного замовлення на різних курсах;


- відсутність конкурсного відбору при переведенні на вакантні місця державного замовлення;


- самовільний перерозподіл місць державного замовлення між курсами, спеціальностями тощо;


- використання форм договорів на платне навчання, відмінних від Типового договору;


- підвищення плати за навчання протягом терміну навчання всупереч Закону України "Про вищу освіту";


- встановлення розділеної плати за навчання з внесенням коштів на рахунки вищого навчального закладу та створених ним різних благодійних фондів;


- відсутність прозорого конкурсного відбору при прийомі на навчання для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня;


- необґрунтований прийом за скороченими термінами навчання фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", у тому числі за невідповідними напрямами;


- прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" з порушенням норм системи ступеневої підготовки (бакалавр-спеціаліст, бакалавр-магістр), у тому числі прийом для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" бакалаврів невідповідних напрямів підготовки;


- необґрунтовані відмови в прийомі до аспірантури, в тому числі на навчання за державним замовленням;


- необґрунтованість щодо мотивації відрахування студентів, встановлення термінів ліквідації академічної заборгованості і, як наслідок, створення контингенту "вічних студентів", особливо з числа тих, хто навчається за контрактом;


- безпідставне і необґрунтоване внесення змін до навчальних планів, заміна лабораторних занять практичними, низький рівень організації практичної підготовки;


- порушення умов поновлення, переведення студентів, особливо з контрактної форми на навчання за рахунок державного бюджету та надання академічних відпусток;


- встановлення плати за освітні послуги, що не передбачені нормативними актами (плата за відпрацювання лабораторних та практичних занять, ліквідація академічної заборгованості, плата за користування бібліотеками, комп'ютерними класами протягом навчального процесу тощо);


- недотримання порядку стипендіального забезпечення студентів, у частині довільних і часто змінюваних критеріїв призначення стипендії, затримки в її виплаті тощо;


- необґрунтованої відмови при поселенні у гуртожитки, довільне встановлення плати за проживання, безпідставне виселення з гуртожитків, нецільове використання гуртожитків, у тому числі їх надання в довгострокову оренду приватним структурам, порушення санітарних норм проживання;


- недостатнє та несвоєчасне ознайомлення викладачів та студентів з вимогами нормативно-правових актів, що діють у системі вищої освіти;


- формальний розгляд керівниками вищих навчальних закладів заяв та скарг студентів і співробітників;


- неефективна робота комісій з трудових суперечок або її відсутність взагалі.


Крім того, на телефон гарячої лінії надходять скарги про випадки проявів хабарництва, встановлення викладачами вищих навчальних закладів "тарифів" за здачу заліків та екзаменів, виготовлення курсових та дипломних проектів, появу в Інтернеті сайтів викладачів з контрольними роботами, рефератами тощо.


Міністерство відмічає також випадки низького рівня підготовки нормативних документів вищого навчального закладу (статутів, положень, навчальних планів тощо).


Мають місце факти ігнорування керівниками вищих навчальних закладів звернень міністерства, інших державних структур, народних депутатів та громадських організацій з зазначених вище питань.


У зв'язку з цим просимо взяти до уваги зазначену інформацію, розглянути її на засіданнях вчених (педагогічних) рад вищих навчальних закладів та у колективах структурних підрозділів, провести аналіз можливості виникнення аналогічних або інших негативних тенденцій у навчальному закладі і вжити заходів щодо їх попередження.


 


Заступник Міністра 


М. Ф. Степко  

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280
Значна кількість зазначених недоліків проявляється у взаємостосунках керівників вищих навчальних закладів із студентами та їх батьками,...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки україни лист від 04. 07. 2005 р. N 1/9-356
Прем'єр-міністру Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки україни лист від 04. 07. 2005 р. N 1/9-356
Прем'єр-міністру Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство юстиції україни лист від 22. 02. 2013 р. N 1332-0-26-13/11
Міністерство юстиції України розглянуло лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 24 січня 2013 року n 1/12-684 І повідомляє...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки україни лист від 05. 07. 2005 р. N 41-19/2485
Аналіз письмових звернень громадян до Міністерства та звернень на консультаційний телефон свідчить, що не у всіх вищих навчальних...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 12. 2010 р. №1218 програма
Міністерства освіти І науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001 р.) І чинних програм з української літератури для 5-11 класів: за...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconУкраїнознавство
О. В.) рекомендованою Міністерством освіти І науки України, лист №1/іі-3517 від 30. 09. 08 р з творчим використанням «Орієнтованого...
Міністерство освіти І науки україни лист від 23. 05. 2005 р. N 1/9-280 iconПоложення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
На прийнятий конференцією трудового колективу від 22. 12. 2005 р та затверджений Міністерством освіти і науки України 27. 12. 2005...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи