3 квітня 2001 р за n 303/5494 icon

3 квітня 2001 р за n 303/5494
Назва3 квітня 2001 р за n 303/5494
Сторінка1/5
Дата03.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ


Наказ Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 року N 161


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 квітня 2001 р. за N 303/5494


Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказами Міністерства освіти і науки України

 від 22 жовтня 2001 року N 697,

 від 25 лютого 2002 року N 145,

 від 30 травня 2003 року N 338,

 від 26 лютого 2004 року N 160,

 від 8 вересня 2004 року N 712,

 від 25 січня 2005 року N 41,

 від 5 травня 2005 року N 275


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ згідно з додатками 1 - 19.


2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ у межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 березня 2001 року встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, виходячи з розмірів, передбачених додатками 1 - 19.


3. Установити, що з 1 березня 2001 року Інструкція про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 02.04.93 N 90, та Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102, застосовуються  в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", та розмірам посадових окладів (ставок заробітної плати), затвердженим цим наказом.


4. Департаменту економіки та соціального розвитку (Куліков П. М.) спільно з департаментом розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В. П.), департаментом розвитку професійно-технічної освіти (Томашенко В. В.) та департаментом вищої освіти (Дмитриченко М. Ф.) до 1 травня 2001 року розробити та затвердити в установленому порядку інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників навчальних закладів і установ освіти.


5. Установити, що у разі, коли працівникам навчальних закладів і установ освіти передбачено підвищення посадових окладів за декількома підставами, то абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу, без урахування іншого підвищення.


6. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України: від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня 1996 р. за N 421/1446, від 27.08.96 N 282 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.96 за N 502/1527, від 11.01.97 N 7 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 1997 р. за N 15/1819, та від 06.12.99 N 410 "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.96 N 252 "Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 грудня 1999 р. за N 927/4220.


7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богомолова А. Г.


 


Міністр 


В. Г. Кремень 


ПОГОДЖЕНО: 


  


^ Міністерство праці та соціальної

політики України 


  


Міністерство

фінансів України 


  


^ ЦК профспілки працівників

освіти і науки України 


   


Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 р. N 161

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 5 травня 2005 р. N 275) ^ Розміри

посадових окладів керівних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації


Найменування посад 


Місячні посадові оклади, гривень 


з 01.04.2005 


з 01.07.2005 


Ректор 


904 


966 


Проректор 


773 


826 


Директор філіалу 


726 


776 


Декан 


834 


892 


Керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту (центру) 


850 


909 


Завідувач кафедри - професор 


834 


892 


Професор 


773 


826 


Доцент 


764 


817 


Старший викладач 


680 


727 


Викладач, асистент 


570 


609 


Викладач-стажист  


524 


560 Науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються у таких розмірах:


професор - з 01.04.2005 - 773 грн. та з 01.07.2005 - 826 грн.;


доцент - з 01.04.2005 - 764 грн. та з 01.07.2005 - 817 грн.


Посадові оклади провідних концертмейстерів та концертмейстерів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (факультетів, відділень) з підготовки працівників мистецтв, учителів музики і співів установлюються у розмірах, передбачених відповідно до посадових окладів старшого викладача і викладача.


 


Директор департаменту 


П. М. Куліков (додаток 1 у редакції наказів Міністерства

 освіти і науки України від 22.10.2001 р. N 697,

 від 25.02.2002 р. N 145,

 від 30.05.2003 р. N 338,

 від 26.02.2004 р. N 160,

 від 08.09.2004 р. N 712,

 від 25.01.2005 р. N 41,

 від 05.05.2005 р. N 275)


 


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 р. N 161

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 5 травня 2005 р. N 275) ^ Розміри

посадових окладів керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації


Найменування посад 


Місячні посадові оклади, гривень 


з 01.04.2005 


з 01.07.2005 


Керівник відділу: навчального, навчально-методичного 


441 


471 


Начальник планово-фінансового (планового) відділу, обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; головний інженер 


441 


471 


Начальник відділу: кадрів, юридичного, міжнародних зв'язків, технічних засобів навчання, експлуатаційно-технічного, редакційно-видавничого 


417 


446 


Учений секретар 


549 


587 


Головний: механік, енергетик 


406 


434 


Завідувач: докторантури, аспірантури, ординатури, інтернатури, підготовчого відділення; начальник: режимно-секретного відділу, військово-мобілізаційного підрозділу, відділу охорони праці* 


393 


420 


Директор: обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка; завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станцій (бази, бюро, служби тощо), віварію;

Начальник штабу цивільної оборони*; керівник: студентського, проектно-конструкторського, дослідного та інших бюро, інших відділів і служб 


369 


394 ____________

* Розміри посадових окладів начальника відділу охорони праці та начальника штабу цивільної оборони поширюються на всі типи навчальних закладів.


 


Директор департаменту 


П. М. Куліков (додаток 2 у редакції наказів Міністерства

 освіти і науки України від 22.10.2001 р. N 697,

 від 25.02.2002 р. N 145,

 від 30.05.2003 р. N 338,

 від 26.02.2004 р. N 160,

 від 08.09.2004 р. N 712,

 від 25.01.2005 р. N 41,

 від 05.05.2005 р. N 275)


 


Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 р. N 161

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 5 травня 2005 р. N 275) ^ Розміри

посадових окладів окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти


Найменування посад 


Місячні посадові оклади, гривень 


з 01.04.2005 


з 01.07.2005 


Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 


489 


523 


Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 


441 


471 


Завідувач навчально-виробничої (навчальної) майстерні, навчальної лабораторії вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації 


417 


446 


Завідувач (керівник) практики (виробничої, навчальної) 


393 


420 


Завідувач: фільмотеки, інтернату при школі, заочного відділення школи 


346 


370 


Завідувач навчально-консультаційного пункту 


334 


357 


Майстер виробничого навчання 


369 - 441 


394 - 471 


Методист навчального (навчально-методичного) відділу вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації 


  


  


- вищої категорії 


381 


407 


- I категорії 


369 


394 


- II категорії 


360 


385 


- без категорії 


346 


370 


Методист: заочного відділення вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, зі складання кінопрограм 


334 


357 


Помічник директора з режиму 


393 


420 


Старший черговий з режиму 


360 


385 


Черговий з режиму 


334 


357  


Директор департаменту 


П. М. Куліков (додаток 3 у редакції наказів Міністерства

 освіти і науки України від 22.10.2001 р. N 697,

 від 25.02.2002 р. N 145,

 від 30.05.2003 р. N 338,

 від 26.02.2004 р. N 160,

 від 08.09.2004 р. N 712,

 від 25.01.2005 р. N 41,

 від 05.05.2005 р. N 275)


 


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 р. N 161

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 5 травня 2005 р. N 275) Розміри

посадових окладів керівних працівників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації*, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають робітничу професію)**, училищ фізичної культури***


Найменування посад 


Кількість студентів, учнів 


Місячні посадові оклади, гривень 


з 01.04.2005 


з 01.07.2005 


Директор 


до 300 


453 


484 


від 301 до 800 


499 


533 


понад 800 


524 


560 


Завідувач відділення 


  


406 


434 


Завідувач виробничої практики 


  


393 


420 


Завідувач: навчально-виробничої майстерні, навчально-методичного кабінету, лабораторії 


  


406 


434 


Керівник фізичного виховання**** 


  


381 - 430 


407 - 460 _____________

* Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу та командира роти у вищих навчальних закладах цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються у розмірах: з 01.04.2005 - 381 грн. та 369 грн.; з 01.07.2005 - 407 грн. та 394 грн.


** Посадові оклади старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів та завідувачам філіалів професійно-технічних і вищих навчальних закладів установлюються на 5 - 15 % нижче від посадового окладу керівника.


*** Крім посадового окладу директора училища фізичної культури.


**** Посадові оклади керівників фізичного виховання, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти), установлюються в розмірі з 01.04.2005 - 360 грн. та з 01.07.2005 - 385 грн.


 


Директор департаменту 


П. М. Куліков (додаток 4 у редакції наказів Міністерства

освіти і науки України від 22.10.2001 р. N 697,

 від 25.02.2002 р. N 145,

 від 30.05.2003 р. N 338,

 від 26.02.2004 р. N 160,

 від 08.09.2004 р. N 712,

 від 25.01.2005 р. N 41,

 від 05.05.2005 р. N 275)


 


Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 29 березня 2001 р. N 161

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 5 травня 2005 р. N 275) 


  1   2   3   4   5

Схожі:

3 квітня 2001 р за n 303/5494 icon3 квітня 2001 р за n 303/5494
Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconСодержание авдеев В. И., Еременко Ю. И., Крахт В. Б
Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века // Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 10-16...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconПлан семінарського заняття з курсу кримінальне право україни (загальна частина) модуль І не поняття, завдання та система кримінального права
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-iii // Відомості Верховної Ради (ввр). – 2001. – №25-26. – Ст. 131. [Електронний...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconПовідомлення на наукових конференціях, брати участь в обговоренні та дискусії англійською мовою
Кабінету Міністрів України №309 від 1 березня 1999 р., наказів Міністерства освіти І науки України про організацію навчального процесу...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Облік І аудит” зі спеціальності „Облік І аудит” серед аграрних внз (далі Олімпіада). Олімпіада відбудеться з 24 квітня по 26 квітня...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconРобоча навчальна програма з „основ сексології та сексопатології”
Моз україни від 21. 02. 2001 року №34-адм на нараді у Буковинській державній медичній академії (м. Чернівці) 02 березня 2001 року;...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconПро внесення змін та доповнень до наказу Міністерства освіти І науки України від 29. 03. 2001 n 161
На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2001 р. N 1045 ( 1045-2001-п ) Про підвищення посадових...
3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconНау імв 303

3 квітня 2001 р за n 303/5494 iconНау імв 303

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи