Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» icon

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Скачати 32.43 Kb.
НазваНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Дата03.07.2012
Розмір32.43 Kb.
ТипДокументи

Результати виконання НДР

Отримання тонких плівок CdTe, CdS, СuIn1-хх2

та створення на їх основі сонячних елементів


Номер державної реєстрації теми: 0109U001162

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291

Характер НДР: прикладне дослідження

Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» (КПКВ 2201040).

Терміни виконання: початок – 01.01.2009 р., закінчення – 31.12.2010 р.

Керівник НДР: Ільчук Григорій Архипович

Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна та значимість

Розроблено основи технології хімічного поверхневого осадження стехіометричних плівок CdS (d=30–100 нм) з водних розчинів солей кадмію за температур Т<363 К. Отримані полікристалічні плівки CdS мають напівпровідникові властивості, малу концентрацію поверхневих макродефектів (107см-2).

Розвинуто фізико-хімічні основи технології осадження полікристалічних плівок p-CdTe – методом квазізамкнутого об’єму (КЗО). Отримано гомогенні структуровані полікристалічні плівки кадмію телуриду товщиною d=0,76–38,52 мкм з хаотично орієнтованими кристалітами.

Розвинуто фізико-хімічні основи технології отримання тонких напівпровідникових плівок твердих розчинів CuInSe2xS2(1-x), альтернативних до СuIn1-хх2, із шириною забороненої зони Eg?1,50 еВ. Встановлено умови отримання тонких суцільних напівпровідникових плівок твердого розчину CuInSе0,24S1,76 (Eg?1,50 еВ), придатних для виконання функції поглинаючого шару в гетеропереході із отриманими раніше плівками CdS.

Запропоновано лабораторну технологію отримання фоточутливих гетероструктур
n-СdS/p-CdTe та n-СdS/p-CuInSе2xS2(1-x) (х=0,12–0,32), які характеризуються доброю відтворюваністю випрямних та фотоелектричних властивостей у широкому спектральному діапазоні. Установлено, що вміст селену у плівках твердих розчинів CuInSе2xS2(1-x) контролює протяжність спектрального діапазону високої фоточутливостi створених гетероструктур. Створено експериментальні зразки сонячних елементів n-СdS/p-CdTe та n-СdS/p-CuInSе2xS2(1-x), для яких досягнуто такі характеристики: площа 2 см2, напруга розімкнутого кола U=0,65 В, струм короткого замикання I=12 мА.

^ Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція

Захищено 2 кандидатські дисертації; 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 4 посібники, опубліковано 11 статей у фахових виданнях (перелік ВАК), 3 публікації у журналах, що входять до науковометричних баз даних, 25 тез доповідей; результати роботи оприлюднено на 17 міжнародних конференціях, 8 виступів на державних конференціях.

Розроблено фізико-хімічні основи технології отримання напівпровідникових плівок CdS, CdTe, CuInSе2xS2(1-x), з покращеними параметрами.

Отримано фоточутливі гетероструктури n-СdS/p-CdTe та n-СdS/p-CuInSе2xS2(1-x) (х=0,12–0,32), які характеризуються доброю відтворюваністю випрямних та фотоелектричних властивостей у широкому спектральному діапазоні (1,37–2,5 еВ).

Встановлено, що вміст селену у плівках твердих розчинів CuInSе2xS2(1-x) контролює протяжність спектрального діапазону (1,374–1,485 еВ) високої фоточутливостi створених гетероструктур.

Розроблено рекомендації для оптимізації фотоперетворюючих властивостей створених гетероструктур.

^ Практична цінність результатів та продукції

Розроблено фізико-хімічні основи технології отримання напівпровідникових плівок CdS, CdTe, CuInSе2xS2(1-x), з покращеними параметрами як складових компонентів тонкоплівкових сонячних елементів.

Запропоновано лабораторну технологію отримання фоточутливих гетероструктур
n-СdS/p-CdTe та n-СdS/p-CuInSе2xS2(1-x) (х=0,12–0,32), які характеризуються доброю відтворюваністю випрямних та фотоелектричних властивостей у широкому спектральному діапазоні (1,37–2,5 еВ). Встановлено, що вміст селену у плівках твердих розчинів CuInSе2xS2(1-x) контролює протяжність спектрального діапазону (1,374–1,485 еВ) високої фоточутливостi створених гетероструктур. Для кращих зразків фотоЕРС розімкнутого кола сягала Uхх?0,65 В, струм короткого замикання – Ікз ? 12 мA а коефіцієнт корисної дії досягав 7 %. Отримані результати відповідають відомим отриманим іншими невакуумними методами.

Використання розроблених невакуумних хімічних методів отримання напівпровідникових плівок дає змогу значно здешевити та спростити технологічний процес створення сонячних елементів, з одночасним забезпеченням великих площ, що може стати основою для розробки технологій масового виробництва модулів сонячних елементів.

Схожі:

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconНомер облікової картки заключного звіту: 0211U004293 Характер ндр: прикладне дослідження. Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconНомер облікової картки заключного звіту: №0211U004289 Характер ндр: прикладна розробка Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ»
Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004291 Характер ндр: прикладне дослідження Назва бюджетної програми: «Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ» iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи