Документи icon

Документи
НазваДокументи
Дата03.07.2012
Розмір49 Kb.
Типархив
1. /eco/3.4.2 Норм антропог навант на прир серед.doc
2. /eco/А. Загальний опис кафедри/Загальний опис кафедри.doc
3. /eco/Б. Ступенева структура/1. Освiтнi та освiтньо-квалiфiкацiйнi рiвнi.doc
4. /eco/Б. Ступенева структура/2. Структура програми навчання.doc
5. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.1. Украiнознавство/1.1.1.Культурологiя.doc
6. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.1. Украiнознавство/1.1.2.Украхнська мова.doc
7. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.2. Фiлософiя/1.2.1.Св_това ф_лософ_я.doc
8. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.2. Фiлософiя/1.2.2.Рел_г_єзнавство.doc
9. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.2. Фiлософiя/1.2.3.Лог_ка.doc
10. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.2. Фiлософiя/1.2.4.Етика _ естетика.doc
11. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.1.Пол_толог_я.doc
12. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.2.Соц_олог_я.doc
13. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.3.Психолог_я.doc
14. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.4.Педагог_ка.doc
15. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.5.Економ_чна теор_я.doc
16. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.3. Людина i суспiльство/1.3.6.Правознавство.doc
17. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/1. Цикл гуманiтарних i соцiально-економiчних дисциплiн/1.4. Iноземна мова/1.4.1._ноземна мова.doc
18. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.1. Захист людини та довк_лля/2.1.1.Безпека життєд_яльност_.doc
19. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.1. Захист людини та довк_лля/2.1.2.Основи охорони працi.doc
20. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.1. Захист людини та довк_лля/2.1.3.Основи анал_тичнох х_м_х.doc
21. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.2. Математика i iнформатика/2.2.1.Вища математика.doc
22. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.2. Математика i iнформатика/2.2.2.Iнформатика i системологiя.doc
23. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.3. Основи фундаментальних знань/2.3.1.Фiзика.doc
24. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.3. Основи фундаментальних знань/2.3.2.Хiмiя.doc
25. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.3. Основи фундаментальних знань/2.3.3.Бiологiя.doc
26. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.3. Основи фундаментальних знань/2.3.4.Основи екологii i неоекологii.doc
27. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.4. Основи природознавства/2.4.1. Геологiя з основами геоморфологii.doc
28. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.4. Основи природознавства/2.4.2. Метеорологiя i клiматологiя.doc
29. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.4. Основи природознавства/2.4.3. Загальна гiдрологiя.doc
30. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/2. Цикл природничо-науковох п_дготовки/2.4. Основи природознавства/2.4.4. Грунтознавство.doc
31. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.1 Виробничи практики/3.1.1 Загально-екологiчна навчальна практика.doc
32. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.1 Виробничи практики/3.1.2 Ландшафтно-екологiчна навчальна практика.doc
33. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.1 Виробничи практики/3.1.3 Педагогiчна практика.doc
34. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.1 Виробничи практики/3.1.4 Виробнича практика.doc
35. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.2 Монiторинг довкiлля/3.2.1 Екологiчний монiторинг.doc
36. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.2 Монiторинг довкiлля/3.2.2 Методи i засоби вимiрювання параметрiв довкiлля.doc
37. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.3 Управлiння якiстю природного середовища/3.3.2 Екологiчна експертиза.doc
38. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.3 Управлiння якiстю природного середовища/3.3.3 Економiка природокористування.doc
39. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.3 Управлiння якiстю природного середовища/3.3.4 Екологiчне право.doc
40. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.3 Управлiння якiстю природного середовища/3.3.5 Заповiдна справа.doc
41. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.3 Управлiння якiстю природного середовища/331ОРГ~1.DOC
42. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.4 Моделювання i нормування стану довкiлля/3.4.2 Норм антропог навант на прир серед.doc
43. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.4 Моделювання i нормування стану довкiлля/341МОД~1.DOC
44. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.5 Екологiчна та техногенна безпека/3.5.1 Екологiчна безпека.doc
45. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.5 Екологiчна та техногенна безпека/3.5.2 Техноекологiя, ч.1.doc
46. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.6 Екологiя мiських систем/3.6.1 Екологiя мiста.doc
47. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.6 Екологiя мiських систем/3.6.2 Ландшафтна архiтектура i рекультивацiя.doc
48. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.6 Екологiя мiських систем/3.6.3 Ландшафтна екологiя.doc
49. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/3. Цикл професiйнох та практичнох п_дготовки/3.7 Екологiя людини/3.7.1 Вступ до фаху.doc
50. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/4. Цикл дисциплiн вiльного вибору вузом/4.1 Всесвiтня iсторiя та культура/4.1.2 Украiнська та зарубiжна культура.doc
51. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/4. Цикл дисциплiн вiльного вибору вузом/4.2 Регiональна екологiя/4.2.1 Природоохоронне iнспектування.doc
52. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/4. Цикл дисциплiн вiльного вибору вузом/4.2 Регiональна екологiя/4.2.2 Мiнерально-сировиннi ресурси Украiни.doc
53. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/4. Цикл дисциплiн вiльного вибору вузом/4.2 Регiональна екологiя/4.2.5 Топографiя з основами картографii.doc
54. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/4. Цикл дисциплiн вiльного вибору вузом/4.3 Основи социоекологii/4.3.3 Методика викладання екологii.doc
55. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.1 Основи управлiння/5.1.1 Екологiчний менеджмент та аудит.doc
56. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.1 Основи управлiння/5.1.2 Дiлова iноземна мова.doc
57. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.2 Основи iнженерii/5.2.1 Iнженерна та компьютерна графiка.doc
58. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.2 Основи iнженерii/5.2.2 Обчислювальна технiка та програмування.doc
59. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.2 Основи iнженерii/5.2.3 Основи електротехнiки та електронiки.doc
60. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/5. Цикл дисциплiн вiльного вибору студентом/5.3 Процеси утворення забруднень в бiосферы/531ПРО~1.DOC
61. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/6. Цикл спец_альнох п_дготовки/6.1 Водоохороннi технологii/6.1.1 Водопостачання, водовiдвiд та полiпшення якостi води.doc
62. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/6. Цикл спец_альнох п_дготовки/6.1 Водоохороннi технологii/6.1.2 Обладнання та розрахунки засобiв водоочищення.doc
63. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/6. Цикл спец_альнох п_дготовки/6.2 Поводження з атмосферою i вiдходами/6.2.1 Технологiя захисту атмосфери.doc
64. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/6. Цикл спец_альнох п_дготовки/6.2 Поводження з атмосферою i вiдходами/6.2.2 Обладнання та розрахунок засобiв захисту атмосфери.doc
65. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.1 Охорона прав людини/7.1.1 Адмiнiстративне та господарче право.doc
66. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.3 Основи науковоi творчостi та педагогiки/7.3.1 Науково-дослiдна робота студентiв.doc
67. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.3.1 Науково-дослiдна робота студентiв.doc
68. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.4 Обладнання та розрахунок систем утилiзацii та рекупераацii вiдходiв/7.4 ОРСУРВ.doc
69. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.5 Основи природоохоронних технологiй/7.5 Основи природоохоронних технологiй.doc
70. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/7. Цикл дисц_плин п_дготовки спец_ал_ста/7.6 Екологiя транспорту/7.6 Екологiя транспорту.doc
71. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/8. Цикл дисциплiн пiдготовки магiстра/8.1 Охорона прав людини/8.1.1 Адмiнiстративне та господарче право.doc
72. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/8. Цикл дисциплiн пiдготовки магiстра/8.3 Основи науковоi творчостi та педагогiки/8.3.1 Науково-дослiдна робота студентiв.doc
73. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/8. Цикл дисциплiн пiдготовки магiстра/8.4 Обладнання та розрахунок систем утилiзацii та рекупераацii вiдходiв/8.4 ОРСУРВ.doc
74. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/8. Цикл дисциплiн пiдготовки магiстра/8.5 Основи природоохоронних технологiй/8.5 Основи природоохоронних технологiй.doc
75. /eco/В. Iндивiдуальнi роздiли програм навчання/8. Цикл дисциплiн пiдготовки магiстра/8.6 Екологiя транспорту/8.6 Екологiя транспорту.doc
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
А. Загальний опис кафедри
Б. ступенева структура освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні
Рік 1, семестр 1 (Осінь)
Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Цілі курсу
Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Цілі курсу
Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Цілі курсу
Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу природничо-наукової підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Рівень а попередні умови: – б
Рівень а попередні умови: б
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Рівень а попередні умови: – б
Дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору навчальним закладом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору навчальним закладом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору навчальним закладом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору навчальним закладом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору навчальним закладом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору студентом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору студентом Цілі курсу
Дисципліна циклу вільного вибору студентом Цілі курсу
Дисципліна циклу спеціальної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу спеціальної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу спеціальної підготовки
Дисципліна циклу спеціальної підготовки Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу
Дисципліна циклу підготовки спеціаліста Цілі курсу

Схожі:

Документи iconЛекція розпорядчі документи
Розпорядчі документи видаються керівником закладу з метою вирішення найважливіших завдань
Документи iconПравила як організаційний документ. Культура мови. Мовний етикет. Розпорядчі документи. Призначення, види, реквізити. Вимоги до мови
Документи з низьким та високим рівнем стандартизації. Поняття "уніфікація документів"
Документи iconЛекція 5 "управління файлами"
Папки зберігаються в шафах. Після закінчення визначеного періоду наводять порядок у шафах І папках. Постарілі документи викидають,...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х навчально-виховного.doc
Документи iconЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку...
Документи iconДокументи
1. /Документи для завантадення/ANNOUNC.DAC.2010-2011.doc
2. /Документи...

Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_документиЗНО-2012_/Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х...
Документи iconПоложення оон, вооз щодо охорони здоров’я матері І дитини. Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні. Втрата маси у дітей різного гестаційного віку. Звур. Батман Ю. А лінчевський Г. Л
Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні
Документи iconДокументи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи