Документи icon

Документи
НазваДокументи
Дата03.07.2012
Розмір34 Kb.
Типархив
1. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Аудит.doc
2. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/БЖД и охр труда.doc
3. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Бух учет в бюдж орг.doc
4. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Бух учет в отр нар хоз.doc
5. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Бух учет на препр мал бизнеса.doc
6. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Бухучет.doc
7. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Валеология.doc
8. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Всемирная философия.doc
9. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Высш матем.doc
10. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Высш образ и Бол проц.doc
11. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Гос рег эконом.doc
12. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Гражд обор.doc
13. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Деловой иностр язык.doc
14. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Деньги икредит.doc
15. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Инвестирование.doc
16. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Интелл собств.doc
17. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Инф сист и техн в аудите.doc
18. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Информ и комп техн.doc
19. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Истор мир цивил.doc
20. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/История Украины.doc
21. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/История эк уч.doc
22. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Контроль и ревизия.doc
23. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Культурология.doc
24. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Логика.doc
25. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Макроэкономика.doc
26. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Маркетинг.doc
27. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Матем программир.doc
28. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Междунар менеджмент.doc
29. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Междунар станд в учете и аудите.doc
30. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Междунар эконом.doc
31. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Менеджмент персонала.doc
32. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Менеджмент.doc
33. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Мет и форм науч познан.doc
34. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Микроэкономика.doc
35. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Мод и мет принят реш в уч и ауд.doc
36. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Налогоол предпр.doc
37. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Орган бух учета.doc
38. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Основы банк дела.doc
39. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Основы логистики.doc
40. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Отчетность предпр.doc
41. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Политология.doc
42. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Политэкономия.doc
43. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Правоведение.doc
44. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Психология и педагогика.doc
45. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/РПС и рег эконом.doc
46. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Религееведение.doc
47. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Системы технологий.doc
48. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Социология.doc
49. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Статистика.doc
50. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Стратегич анализ.doc
51. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Страхование.doc
52. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Суд бух экспертиза.doc
53. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Теория эк анализа.doc
54. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Украинский язык проф. направл..doc
55. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Управл инф сист.doc
56. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Управл учет.doc
57. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Учет в налогообл.doc
58. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Учет внешнеэк деят предпр.doc
59. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Физическое воспитание.doc
60. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Фин менеджм.doc
61. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Фин право.doc
62. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Фин учет 1,2.doc
63. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Финансы предпр.doc
64. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Финансы.doc
65. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Хоз право.doc
66. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Ценообразование.doc
67. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эк анализ в отр хоз.doc
68. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эк анализ.doc
69. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эк история.doc
70. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Экология.doc
71. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Экон риск.doc
72. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эконом предпр.doc
73. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эконом труда и соцэк отн.doc
74. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Эконометрия.doc
75. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/Этика и эстетика.doc
76. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/теория вер и мат стат.doc
77. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/укр и заруб культ.doc
78. /uchet/Дисциплины Учет и аудит/учет в заруб странах.doc
Аудит Факультет
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Дисципліна: Бухгалтерський облік у бюджетних установах
Дисципліна: Бухгалтерський облік в галузях народного господарства
Дисципліна Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу
Дисципліна Бухгалтерський облік
Дисципліна: Валеологія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Філософія
Дисципліна: Вища математика
Вища освіта І болонський процес
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Факультет фінансово-економічний
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Опис Мета: Сформувати у слухача початкові розуміння про об’єкти та сферу його майбутньої діяльності як фахівця інтелектуальної власності. Теми
Дисципліна Інформаційні системі І технології в обліку
Дисципліна: Інформатика І компьютерна техніка
Історія світових цивілізацій
Дисципліна “історія україни”
Історія економічних вчень
Дисципліна Контроль І ревізія
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Макроекономіка Опис Цілі курсу
Маркетинг
Дисципліна: Математичне програмування
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Міжнародні стандарти в обліку и аудиті
Міжнародна економіка
Дисципліна: Менеджмент персоналу
Основи менеджменту
Дисципліна: Методи та форми наукового пізнання Дисципліна циклу підготовки магістра Цілі курсу: у процесі вивчення дисципліни «Методи та форми наукового пізнання»
Дисципліна: «Мікроекономіка»
Дисципліна Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті
Оподаткування підприємств
Дисципліна: Організація бухгалтерського обліку
Основи банківської справи
Основи логістики
Дисципліна: Звітність підприємств
Факультет фінансово-економічний
Рівень
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Дисципліна: «Розміщення продуктивних сил І регионалистика»
Дисципліна: Релігієзнавство
Дисципліна: «Системи технологій»
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічний аналіз
Страхування Факультет
Дисципліна Судово-бухгалтерська экспертиза
Дисципліна Теорія економічного аналізу
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Дисципліна Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Дисципліна Управлінський облік
Дисципліна: Облік в оподаткуванні
Дисципліна Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультет
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансовий менеджмент Опис Статус курсу «Фінансовий менеджмент»
Фінансове право Факультет
Дисципліна Фінансовий облік
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське право Дисципліна циклу
Ціноутворення Факультет
Дисципліна Економічний аналіз в галузях господарювання
Дисципліна Економiчний аналіз
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Основи екології Цілі курсу
Економічний ризик та методи його виміру
Дисципліна Економіка підприємства Фінансово-економічний факультет
Рівень
Економетрія Факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма
Дисципліна: Теорія ймовірностей І математична статистика Фінансово-економічний факультет
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
Дисципліна Облік у зарубіжних країнах Факультет

Схожі:

Документи iconЛекція розпорядчі документи
Розпорядчі документи видаються керівником закладу з метою вирішення найважливіших завдань
Документи iconПравила як організаційний документ. Культура мови. Мовний етикет. Розпорядчі документи. Призначення, види, реквізити. Вимоги до мови
Документи з низьким та високим рівнем стандартизації. Поняття "уніфікація документів"
Документи iconЛекція 5 "управління файлами"
Папки зберігаються в шафах. Після закінчення визначеного періоду наводять порядок у шафах І папках. Постарілі документи викидають,...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х навчально-виховного.doc
Документи iconЗамула І. В., д е. н., проф. Кірейцева Г. В
Для забезпечення достовірності і точності визначення розміру екологічних зобов’язань необхідно розробити первинні документи з обліку...
Документи iconДокументи
1. /Документи для завантадення/ANNOUNC.DAC.2010-2011.doc
2. /Документи...

Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconРекомендації
Також до Фонду передаються: 1 перелік студентів внз, які подавали документи на участь в першому етапі конкурсу, але не пройшли відбір;...
Документи iconДокументи
1. /Нормативн_документиЗНО-2012_/Нормативн_ документи ЗНО-2012/1_9-556- Щодо орган_зац_х...
Документи iconПоложення оон, вооз щодо охорони здоров’я матері І дитини. Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні. Втрата маси у дітей різного гестаційного віку. Звур. Батман Ю. А лінчевський Г. Л
Основи законодавства та директивні документи відносно охорони материнства та дитинства в Україні
Документи iconДокументи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи