Гроші та кредит icon

Гроші та кредит
Скачати 38.29 Kb.
НазваГроші та кредит
Дата03.07.2012
Розмір38.29 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Гроші та кредит


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

Утому числі

81

Спеціальність Фінанси


Лекції

14

Кафедра Банківська справа


Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 3,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Ковшарь Алла Іванівна, старший викладач.

Інститут / факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра банківська справа, т. 41-95-72.

Статус курсу в навчальній програмі.

Курс є обов’язковим у програмі навчання усіх спеціальностей за напрямком “Економіка і підприємництво” за спеціальності Фінанси.

Цілі курсу:

Розкриття сутності грошей, банківської справи та кредиту в умовах переходу до ринкової економіки з метою забезпечення вивчення наступних фінансових дисциплін та вживання отриманих знань на практиці, а також уміння оцінювання й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в Україні.

Програма:

Тема 1. Сутність і функції грошей.

Короткий зміст. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей.

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки.

Короткий зміст. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту.

Тема 3. Грошовий ринок.

Короткий зміст. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей.

Тема 4. Грошові системи.

Короткий зміст. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиінфляційна політика . Грошові реформи в Україні.

Тема 5. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Короткій зміст. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. “Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій.

Тема 6. Кредит у ринковій економіці.

Короткий зміст. Сутність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі кредиту. Банківські проценти.

Тема 7. Валютний ринок та валютні системи.

Короткий зміст. Сутність валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валютна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків.

Бібліографія:

  1. Гроші та кредит: Підручник / за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.-602с.

  2. Гроші та кредит: Підручник / за заг. ред. Б.С. Івасіва. - К,: 2000.-510с.

  3. Демківський А.В. Гроші та кредит. - К.: Дакар., К.: Вира. - Р.,2003.-528с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:


Необхідні знання з макроекономіки, теорії фінансів, політекономії.

Методичне забезпечення:

Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з електронним варіантом конспекту лекцій, планом семінарських занять, контрольними питаннями та термінами для самостійної роботи, а також новітніх книг та статей, які стосуються дисципліни.

Екзаменаційна методика:

Тестування

Реєстрація на курс:

Немає

Реєстрація на іспит:

За розкладом
Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання.


Здійснюється у формі поточного, проміжного ( модульного ) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань. Проміжний ( модульний ) контроль проходить в два етапи: першій включає теми з 1 по 4; другий з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування. Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися українською або російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Гроші та кредит icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Гроші та кредит iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Гроші та кредит iconСписок рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009
Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009. 253 с
Гроші та кредит iconСписок рекомендованих джерел алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009
Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит : навч посіб. К. Знання, 2009. 253 с
Гроші та кредит iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконаня курсової роботи з курсу«Гроші та кредит» для студентів спеціальності 0501. 04. «Фінанси» всіх форм...
Гроші та кредит iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Гроші та кредит iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»
Гроші та кредит: Конспект лекцій / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. ─ 150 с
Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Гроші та кредит iconНавчальна дисципліна: Гроші та кредит

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи