Інвестування факультет icon

Інвестування факультет
Скачати 34.98 Kb.
НазваІнвестування факультет
Дата03.07.2012
Розмір34.98 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ІНВЕСТУВАННЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість часів:

У тому числі

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

39

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни в кредитах ЕCTS:

Всього 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Шильніков Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов'язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати теоретичні знання щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Програма:

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності.

Короткий зміст. Поняття, економічна сутність і види інвестицій. Класифікація інвестицій в умовах ринкової економіки. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація джерел фінансування інвестицій. Інвестиції у вітчизняній економіці.

Тема 2. Основи інвестиційної математики

Короткий зміст. Вартість грошей у часі. Елементи теорії відсотків. Прості відсотки. Складні відсотки. Облік інфляційного знецінювання грошей при прийнятті фінансових рішень.

Тема 3. Схеми, форми фінансування інвестиції. Інвестиційні ринки.

Короткий зміст. Схеми фінансування інвестицій. Акціонерна форма фінансування. Змішана форма. Лізинг – як форма фінансування. Поняття інвестиційних ризиків. Методи зниження інвестиційних ризиків.

Тема 4. Інвестиційний проект

Короткий зміст. Інвестиційний проект, його зміст, форми і класифікація. Порядок розробки інвестиційного проекту і його задачі. Аналіз інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Тема 5. Міжнародна інвестиційна діяльність.

Короткий зміст. Характеристика іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фактори. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. Політика держави в залученні іноземних інвестицій.

Тема 6. Стратегія інвестиційної політики підприємства в ринкових умовах.

Короткий зміст. Поняття інвестиційної стратегії та її принципи. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Обґрунтування стратегічних напрямків. Оцінка результативності розробленої стратегії.

Тема 7. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

Короткий зміст. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційних процесів. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності. Напрями інвестиційної політики держави.

Бібліографія

  1. Грідасов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 (1,2,3,4).

  2. Колтынюк Б.А. Інвестиції. Підручник. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2003 (1,2,3,4).

  3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003 (1,4,5,7).

  4. Слєпньова Т.А., Яркин Е.В. Інвестиції: Учеб. посібник. – М.: ИНФРА – М, 2003 (1,3,4,5,6).

Метод навчання:

Лекції, практичні заняття та самостійна робота.

Передумова:

Необхідні знання з прогнозування, планування, маркетингові, менеджментові, теорії фінансів.

Методичне забезпечення:

Рекомендована література, законодавчі акти.

Залік:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводитися у формі опитувань на практичних заняттях та контролю виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить в два етапи: перший включає теми з 1 по 3; другий – теми з 4 по 7. Здійснюється у формі тестування і рішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає в здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання здійснюється російською мовою.

Схожі:

Інвестування факультет iconІнформація про II тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування»
Другий етап студентської олімпіади з дисципліни «Інвестування» передбачає виконання тестового завдання І письмового завдання, яке...
Інвестування факультет iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос, І. Д. Скляр, Г. В. Салтикова, Т.І....
Інвестування факультет iconН. М. Богдан інвестування конспект
Васильєв О. В., Богдан Н. М. Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 Економіка І...
Інвестування факультет iconІнформація щодо Днів теорії та практики інвестування знаходиться на інтернет-сторінці
Донецького національного технічного університету запрошує Вас прийняти участь у Днях теорії та практики інвестування, які проводяться...
Інвестування факультет iconН. М. Богдан Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «інвестування» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 Економіка І...
Інвестування факультет iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" / Укладачі: В. М. Боронос,...
Інвестування факультет iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. В. Васильєв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування»
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування» (для студентів заочної форми навчання...
Інвестування факультет iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань, курсової та самостійної робіт з дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальностей "Економіка підприємства" та "Менеджмент організацій" вечірньої форми навчання
«Інвестування» для студентів спеціальностей “Економіка підприємства” та “Менеджмент організацій” вечірньої форми навчання
Інвестування факультет iconО. Ю. Кампі правові проблеми державного регулювання та ринкового саморегулювання у сфері спільного інвестування
Правові проблеми державного регулювання та ринкового саморегулювання у сфері спільного інвестування
Інвестування факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2008-2009 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Інвестування факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Сімейна медицина» на 2009-2010 навчальний рік Факультет
Факультет: медичний факультет №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи