Дисципліна “історія україни” icon

Дисципліна “історія україни”
Скачати 38.75 Kb.
НазваДисципліна “історія україни”
Дата03.07.2012
Розмір38.75 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”


 1. Ідентифікація

 • Лекційні заняття

 • Семінарські заняття

 • Самостійна робота

 • Індивідуальні заняття

 • Контроль навчальної роботи студентів.


2.Опис

2.1. Лекційні заняття

У лекційному курсу “Історія України” розглядаються головні теми предмету, етапи становлення та розвитку нашої країни, найбільш важливі події, що відбулися в Україні, висвітлюється система міжнародних відносин з іншими державами. Проголошення незалежності України – як закономірний етап розвитку української державності.

2.2. Семінарські заняття

Мета проведення семінарських занять: закріпити отримані на лекціях знання з курсу “Історія України”, отримати додаткову інформацію з питань, які не були розглянуті на лекціях, отримати та закріпити практичні навики.

2.3. Самостійна робота

Мета самостійної роботи: закріпити знання лекційного матеріалу, опрацювати ті теми, які не ввійшли до лекційного курсу, або не розглядалися на семінарських заняттях.

2.4. Індивідуальні завдання

Мета виконання індивідуальних домашніх завдань – розвивати навики логічного аналізу історичних подій.

2.5. Контроль навчальної роботи студентів. Поточний контроль проводиться у формі опитування (усного та письмового) на семінарських заняттях, у вигляді письмових контрольних робіт, у формі тестування. Тести розробляються викладачем за окремими темами курсу, блоками тем або окремими частинами курсу.

Підсумковий контроль за результатами модульних контролів (модульний контроль1, модульний контроль2).


3. Рівень.

Вивчивши курс студент повинен знати:

 • основні положення, принципи, партії, течії та тенденції суспільного розвитку в Україні протягом її історії;

 • основні проблеми історії України, фактичний матеріал та хронологію найважливіших подій тощо.

Вміти:

 • вільно володіти фактичним матеріалом навчального курсу;

 • показати роль і місце історії України у висвітленні розвитку суспільних процесів;

 • дати вичерпну і об’єктивну характеристику державним, політичним та громадянським діячам України.

Мати навички:

 • досліджувати минуле з точки зору сучасної історичної науки;

 • аналізувати історичні процеси в Україні.

4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Лектори: Литвиненко Віталій Федосійович, доктор історичних наук, професор; Бодрухин Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, Федоровський Юлій Рудольфович, кандидат історичних наук, доцент, Кальніцька Наталія Дмитрівна, кандидат історичних наук.


Факультет: історії і політології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, корпус 2, кімната 317, телефон 41-92-43.


Статус курсу в навчальній програмі: обов’язковий.


Статус курсу: В результаті вивчення дисципліни “Історія України” студент повинен знати головний фактичний матеріал, дати хронологію найважливіших історичних подій, категорій та принципи вивчаючої науки, фундаментальний та інші дослідження з історії України, місце історії України в житті суспільства.


Програма:

 1. Витоки українського народу. Княжа доба української історії.

 2. Київська Русь.

 3. Україна в Х1У-ХУП століттях.

 4. Українські землі після Люблінської унії.

 5. Гетьманування Богдана Хмельницького та Іван Мазепи.

 6. Центральна Рада та їх Універсали.

 7. Україна в роки Другої світової війни.

 8. Проголошення незалежності України.Бібліографія:


 1. Бойко О.Д. Історія України. –Київ, Академія, 1999.

 2. Історія України: Курс лекцій у 2-х томах –Київ, 1991.

 3. Історія України /Під редакцією В.А.Смолія. –Київ, 1997.

 4. Історія України /Під редакцією Ю.Зайцева. –Київ, 1996.Метод навчання: Лекції з застосуванням плакатів, карт, слайдів тощо.

Передумова: Необхідні знання з історії України за програмою середньої школи.


Методичне забезпечення: Протягом лекцій студентам роздаються вказівки до вивчення курсу а також методичної поради до семінарських занять.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на модульний контроль: за розкладом.


6-7. Тривалість, форми та методи навчання.

Факультет - фінансово-економічний


Загальна кількість годин у тому числі:

90

Спеціальність - Фінанси

лекції

28

Кафедра історії України

Семінарські заняття

14

Семестр 1-2

Самостійна робота

66

Дисципліна обов’язкова

Підсумковий контроль знань

МК1, МК2


Обсяг дисципліни в кредитах ECTS:

Всього 3,5

 1. Оцінювання: (дивись пункт 2.5).

Схожі:

Дисципліна “історія україни” iconВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
«Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті мон україни, за Інтернет-адресою
Дисципліна “історія україни” iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
Дисципліна “історія україни” iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна.   Навчально-методичний комплекс з елективного курсу   «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»
В. Васильєва – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та соціології
Дисципліна “історія україни” iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconНавчальна дисципліна: Історія української культури

Дисципліна “історія україни” iconСпеціальність: 0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит»
Дисципліна «Історія України» е обов'язковою для вивчення на вcix факультетах вищого навчального закладу. Вона читається для студентів...
Дисципліна “історія україни” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дисципліна «Історія України» є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей університету в обсязі 108 годин, з них 16 годин лекцій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи