Банківські операції icon

Банківські операції
Скачати 55.79 Kb.
НазваБанківські операції
Дата03.07.2012
Розмір55.79 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Банківські операції


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Банківська справа

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 6

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Політюк Лілія Геннадіївна, старший викладач

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, кафедра банківської справи, т. 41-95-72.

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі: “Економіка і підприємництво” за спеціальністю “Банківська справа”.

Цілі курсу:

Набуття студентами теоретичних, методичних та практичних навичок організації та проведення обліку банківських операцій в банківській сфері.

Програма:

Тема 1. Порядок створення та організація діяльності банків України.

Короткий зміст. Стан сучасної банківської системи України, типи банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх операцій, організація діяльності. Банківські доходи, витрати, прибуток і його використання. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків.

Тема 2. Ресурси банків, їх формування та прогнозування.

Короткий зміст. Економічна характеристика ресурсів банка, їх склад та структура. Формування власного капіталу банку, його структура, характеристика джерел його формування. Залучені та запозичені ресурси банка, їх структура, порядок формування. Способи оцінки банківського капіталу. Шляхи підвищення банківського капіталу.

Тема 3. Операції банків з організації рахунків і обслуговування платіжного обороту підприємств і організацій.

Короткий зміст. Характеристика платіжного обороту. Готівкові та безготівкові розрахунки. Система розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація находження готівкових коштів до кас банків. Особливості прийому та видачі готівкових коштів. Поточні рахунки, порядок їх відкриття та проведення операцій. Види міжбанківських розрахунків, встановлення кореспондентських відносин. Створення національної платіжної системи.

Тема 4. Організація банківського кредитування.

Короткий зміст. Сучасний стан банківського кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування, етапи процесу кредитування. Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника. Оцінка кредитоспроможності підприємств. Суть та значення резервів банку на можливі втрати. Порядок формування загального і спеціального резервів. Форми забезпечення повернення кредитів. Зарубіжний досвід забезпечення позик.

Тема 5. Операції банків з видачі по погашення окремих видів позик.

Короткий зміст. Організація і порядок короткострокового кредитування юридичних осіб ( СГД ), види кредитів, особливості здійснення операцій. Основні аспекти довгострокового кредитування юридичних осіб на Україні. Організація споживчого кредитування, класифікація, порядок оформлення та видачі кредиту. Нарахування та стягнення процентів за користування кредитом. Погашення кредиту.

Тема 6. Операції банків з цінними паперами.

Короткий зміст. Загальна характеристика операцій банка з цінними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Класифікація вкладень у цінні папери, види діяльності та операції з цінними паперами. Інвестиційні операції з цінними паперами. Фактори впливу на інвестиції банків. Характеристика видів банківських інвестиційних портфелів. Механізм здійснення прямих і портфельних інвестицій. Депозитарні операції банку, їх суть, класифікація, порядок здійснення.

Тема 7. Інвестиційні банківські операції.

Короткий зміст. Розуміння банківських інвестицій, цілі інвестиційної діяльності. Відмінні риси інвестиційних операцій банків від ссудних. Фактори ризику від інвестиційних операцій. Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику виникнення збитків і витрачання ліквідності.

Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.

Короткий зміст. Економічні основи здійснення валютних операцій в Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Особливості відкриття, ведення та закриття валютних рахунків. Форми міжнародних розрахунків, джерела регулювання, документальне оформлення. Ризики, пов’язані з такими операціями і шляхи їх зниження. Торговельні і неторговельні операції сучасного банку, особливості їх здійснення. Операції із залучення та розміщення валютних коштів. Форми надання кредитів. Вимоги НБУ щодо одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних інвесторів.

Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги.

Короткий зміст. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. Нормативно-правова база для здіснення нетрадиційних банківських операцій. Класифікація, порядок здійснення, особливості оформлення таких операцій як лізинг, факторинг, форфейтинг. Суть банківських гарантій. Особливості посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Особливості трастових операцій і порядок їх здійснення. Операції з дорогоцінними металами, їх класифікація і особливості здійснення. Фактори зниження ризику.

Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку.

Короткий зміст. Формування резервів покриття можливих втрат при здійсненні активних операцій. Резервний фонд, його значення і порядок створення. Фінансові звіти банку і оцінка діяльності банку. Прибутковість банку. Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують прибутковість банку і методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на процентну ставку. Регулювання діяльності банків, його основні завдання, суть, проблеми і шляхи їх вирішення.

Бібліографія:

  1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р.

  2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.01999 р.

  3. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

  4. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. І доп. / За заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. А.М. Мороза. - К.-: КНЕУ, 2002.- 476 с.

  5. Сборник задач по банковскому делу. Под редакцией док. эконом. Наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: «Финансы и статистика», 2001.- 264 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням схем, таблиць, документів.

Передумова:

Необхідні знання основ з банківської справи, гроші та кредит та з інших дисциплін банківського профілю.

Методичне забезпечення:

Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з текстами лекційного матеріалу, а також новітніх технологій щодо здійснення банківських операцій, статей, законодавчих документів та підзаконних актів НБУ, які стосуються даної дисципліни.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється у формі опитувань на практичних заняттях. Проміжний ( модульний ) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4, другий – теми з 5 по 10. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних завдань.

Підсумковий контроль – за результатами модульного контролю.

Виконання курсової роботи відбувається за обраною темою.

Мова:

Викладання здійснюється українською мовою, але може здійснюватися за бажанням студентів – російською мовою.

Схожі:

Банківські операції iconБанківські операції
Банківські операції: Навч посіб. — 6-те вид., перероб. І доп. — К.: Знання, 2008. — 318 с. — (Вища освіта XXI століття)
Банківські операції iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Банківські операції iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів заочної форми навчання...
Банківські операції iconПрограма навчальної практики з дисципліни «банківські операції» для студентів спеціальності 03050801 «фінанси І кредит» Мета навчальної практики закріпити теоретичні знання, одержані під час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції»
«Банківські операції». Під час практики студенти ведуть звіти-щоденники, в яких записують короткі відомості про виконану роботу:...
Банківські операції iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Банківські операції iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Банківські операції iconДисципліна «Банківські Операції» Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 «фінанси» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
«Банківські операції» – ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними основами банківської справи, економічною суттю І функціями...
Банківські операції iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студентів
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов,...
Банківські операції iconТиждень банківські операції

Банківські операції iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Банківські операції iconПояснювальна записка-рекомендація з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Банківські операції" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Банківські операції” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи