Міжнародний менеджмент icon

Міжнародний менеджмент
Скачати 33.63 Kb.
НазваМіжнародний менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір33.63 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Міжнародний менеджмент


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин,

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 7


Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього 3,0

Підсумковий контроль знань

залік

Лектор: Лохматов С.О., кандидат економічних наук, доцент.
Інститут/факультет: Факультет управління, кафедра менеджменту економічної діяльності.
Статус курсу в навчальній програмі:

Курс за вільним вибором вузу у програмі навчання в галузі "Економіка і підприємництво" за спеціальністю Фінанси.

Цілі курсу:

Вивчення теоретичних основ раціонального управління підприємствами в умовах їх колективної діяльності за кордоном у всіх формах зовнішньоекономічних зв’язків, а також придбання практичних навичок прийняття ефективних управлінських рішень щодо розширення та здійснення підприємницької діяльності в інших країнах.

Програма:

Тема 1. Поняття та сутність міжнародного менеджменту.

Тема 2. Характеристика міжнародної компанії.

Тема 3. Стратегія міжнародного менеджменту.

Тема 4. Організаційна структура управління міжнародною фірмою.

Тема 5. Характеристика умов діяльності міжнародної компанії на світовому ринку.

Тема 6. Відносини міжнародних компаній з державою.

Тема 7. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток іноземного підприємництва.

Тема 8. Особливості стилю менеджменту в залежності від країни діяльності компанії.

Тема 9. Особливості системи менеджменту США.

Тема 10. Особливості японської системи менеджменту.

Тема 11. Особливості західноєвропейської системи менеджменту.

Тема 12. Кадрова політика в діяльності міжнародної компанії.

Тема 13. Комплектування штату зарубіжного філіалу міжнародної компанії.

Тема 14. Етика міжнародного менеджменту.

Бібліографія:

  1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 650с.

  2. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции.- М.: Дело, 1998.- 784с.

  3. Международный менеджмент / Под ред. С.Э.Пивоварова и др.- СПб.: Питер, 2001.- 576с.

  4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 702с.

  5. Родченко В.В. Международный менеджмент. Учеб. пособие. - К: МАУП, 2000. - 240с.

Метод навчання:

Лекції.

Передумова.

Необхідні знання з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної економічної інтеграції.

Методичне забезпечення.

  1. Лохматов С.О., Родіонов О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050206 всіх форм навчання

  2. Лохматов С.О., Родіонов О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент" для студентів спеціальності 7.050206 всіх форм навчання

  3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Міжнародний менеджмент"

Екзаменаційна методика.

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання є обов'язковими.

Оцінювання.

Оцінювання рівня засвоєння знань з дисципліни проводиться наступним чином:

під час поточного контролю – бліц-опитування, розв'язання практичних завдань, підготовка рефератів;

під час модульного контролю – тестування;

під час підсумкового контролю – тестування.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Міжнародний менеджмент iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Міжнародний менеджмент iconМ. П. Пан, В.І. Торкатюк, О. С. Вороніна міжнародний менеджмент
Пан М. П., Торкатюк В.І., Вороніна О. С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій для студентів магістерської підготовки за спеціальностями...
Міжнародний менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент" спеціальності 050104 "Фінанси "
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Міжнародний менеджмент"/ Укладач: К. В. Савченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.–...
Міжнародний менеджмент iconКонспект лекцій з курсу «Міжнародний менеджмент» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 «Маркетинг»
На перетині ХХ і ХХІ ст міжнародний бізнес став настільки всеосяжним І яскравим феноменом сучасної цивілізації, що дати цьому складному...
Міжнародний менеджмент iconКонспект лекцій з курсу «Міжнародний менеджмент» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 «Маркетинг»
На перетині ХХ і ХХІ ст міжнародний бізнес став настільки всеосяжним І яскравим феноменом сучасної цивілізації, що дати цьому складному...
Міжнародний менеджмент iconУхвала вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
«Управління міжнародним бізнесом», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Фінансовий менеджмент», «Страховий...
Міжнародний менеджмент iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» (для студентів 5...
Міжнародний менеджмент iconМетодичні вказівки для практичних занять з курсу «міжнародний менеджмент» для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Міжнародний менеджмент» для студентів 5-го курсу спеціальності «Маркетинг» / Укладачі:...
Міжнародний менеджмент iconТема Міжнародний кредит Міжнародний кредит, його функції та принципи
Міжнародний кредит та його роль в мев це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами...
Міжнародний менеджмент iconТема Міжнародний кредит Міжнародний кредит, його функції та принципи
Міжнародний кредит та його роль в мев це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами...
Міжнародний менеджмент iconВищий навчальний заклад
«Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», «Міжнародна інформація», «Міжнародний бізнес»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи