Дисципліна Менеджмент icon

Дисципліна Менеджмент
НазваДисципліна Менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір33.9 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Менеджмент

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

108

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Менеджменту

Практичні (семінарські заняття)

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕСТS:

Всього 4

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Ладико І.Ю., кандидат економічних наук., доцент.

Інститут/факультет: Факультет управління, кафедра менеджменту, т. 47-12-50.

Статус курсу в навчальній програмі: курс, що відноситься до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін у програмі навчання бакалавра за спеціальністю „Менеджмент організацій”.

Цілі курсу: Навчити студентів принципам, методології, базовим методам управління галузі. Ознайомити студентів із специфікою управління галузі. Студент повинен знати сутність та методи управління галузі. Студент повинен вміти оцінювати структуру галузі та важливі її фактори, аналізувати галузеву структуру національної економіки, прогнозувати розвиток промисловості та її окремих підгалузей.

Програма:

Модуль 1. Значення та сутність галузевого менеджменту. Роль державного регулювання галузевої економіки. Галузь та галузева структура. Місто галузі у системі національної економіки. Характеристика галузей. Галузева структура та основні напрямки її удосконалення. Галузеві та міжгалузеві зв’язки. Організації та галузеві ринки. Організація як суб’єкт галузевого ринку. Цілі організацій. Співвідношення галузі та ринку. Держане регулювання галузевих структур.

Модуль 2. Промислова політика. Система цілей та пріоритетів промислової політики. Напрямки реалізації промислової політики. Завдання та функції органів державної влади в сфері галузевої промислової політики. Особливості управління в промисловості. Прогнозування розвитку промисловості. Планування розвитку промисловості.

Бібліографія:

  1. Авдашев С.Б., Розанов Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: 1998.

  2. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. - К.: МАУП, 2000.

  3. Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства. – К.: МАУП, 1998.

  4. Никифоров А.Є. Промислова політика – К.: КНЕУ,2002.

  5. Парсаданов Г.А. Планирование и прогнозирование социально-экономической системы страны (теоретико-методологические аспекты). – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001.

Методи навчання:

Лекції: проводиться ознайомлення з теоретичних засад і методів прогнозування соціально-економічних процесів розвитку організацій. Протягом лекцій студентам роздаються конспекти лекцій актуальної тематики, використовуються плакати, роздавальний матеріал.

Практичні заняття: проводяться семінари, тренінги, ділові гри для закріплення отриманих теоретичних знань за дисципліною. Використовується роздавальний матеріал, інструктивно-методичні матеріали.

Передумова:

Необхідні загальні знання економіки підприємства, основ менеджменту, економічної теорії, планування (галузевого).

Обов’язкові розділи програми навчання: вступ у галузевий менеджмент; галузь і галузева структура; організації та галузеві ринки; держане регулювання галузевих структур; промислова політика; планування розвитку промисловості.

Вибіркові розділи програми навчання: особливості управління в промисловості; прогнозування розвитку промисловості

Оцінювання

Поточний контроль: оцінювання активності на практичних, семінарських заняттях; 12- бальна шкала оцінок, кожний тиждень.

Проміжний контроль: оцінювання теоретичного матеріалу по кожному розділу дисципліни; 12 – бальна шкала, тестовий контроль по закінченню вивчення певного розділу дисципліни.

Модульний контроль: оцінювання рівня засвоєння половини теоретичного матеріалу за дисципліною шляхом проведення модульного контролю; 12 –бальна шкала, підсумковий тест або екзаменаційні білети, 2 рази за семестр, з урахуванням поточного та проміжного контролів.

Підсумковий контроль: оцінювання загального рівня засвоєння курсу .З рівня оцінок:12 –бальна, 4-х бальна та за системою ЕСТS, шляхом виведення середньої оцінки за результатами двох модульних контролів.

Мова:


Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Менеджмент iconІ. Менеджмент організацій
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент iconПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій"
Дисципліна Менеджмент iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Дисципліна Менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна Менеджмент iconНавчальна дисципліна: Менеджмент в науково-технічній діяльності

Дисципліна Менеджмент iconДисципліна “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
...
Дисципліна Менеджмент iconО. В. Давидов кандидат географічних наук Л. М. Богадьорова Пояснювальна записка
Навчальна дисципліна «Екологічний менеджмент» є складовою варіативної частини циклу професійної та практичної підготовки фахівців...
Дисципліна Менеджмент iconІ. Б. Андренко
...
Дисципліна Менеджмент iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Дисципліна Менеджмент icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Дисципліна Менеджмент iconХарківська національна академія міського господарства
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи