Місцеві фінанси факультет icon

Місцеві фінанси факультет
Скачати 47.67 Kb.
НазваМісцеві фінанси факультет
Дата03.07.2012
Розмір47.67 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна МІСЦЕВІ ФІНАНСИ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції


14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS

Всього 3,0

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Соловей Микола Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Підготування кваліфікованих фахівців у області місцевих фінансів – специфічної сфери відносин, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою фінансових інститутів.

Програма:

Тема 1. Місцеві фінанси в економічній системі.

Короткий зміст. Основні теорії сутності місцевого самоврядування. Функції і задачі місцевих органів влади. Головні елементи фінансів місцевих органів влади. Основні функції місцевих фінансів..

Тема 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади..

Короткий зміст . Фінансова автономія. Принцип автономності. Фінансова автономія місцевих органів влади . Принципи Європейської хартії міст. Всесвітня декларація місцевого самоврядування.

Тема 3. Система місцевих фінансових інститутів. Інститут самостійних місцевих бюджетів.

Короткий зміст. Система місцевих бюджетів. Види місцевих бюджетів. Поняття самостійності місцевого бюджету. Структура системи місцевих фінансових інститутів..

Тема 4. Формування позабюджетних ,валютних і інших цільових фондів місцевих органів влади.

Короткий зміст. Основні джерела формування місцевими радами валютних фондів. Фонди, які утворюють місцеві колективи. Складова позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування. Фонди у зарубіжних країнах.

Тема 5. Місцеві податки і збори.

Короткий зміст. Місцеві збори. Права, які мають місцеві ради. Теорії місцевого оподаткування. Основні моделі податкових систем місцевих органів влади.

Тема 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів.

Короткий зміст. Комунальна власність. Муніципальна власність. Суб’єкти і об’єкти права комунальної власності. Нові правові засади функціонування комунальної власності. Поняття комунального кредиту.

Тема 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини.

Короткий зміст. Основні концепції організації внутрішніх міжурядових відносин. Основні групи моделей бюджетного федералізму. Поняття міжурядових фінансових відносин.

Тема 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання .

Короткий зміст. Поняття державної регіональної фінансової політики. Цілі державної регіональної фінансової політики. Основні завдання державної регіональної політики. Основні види систем фінансового вирівнювання. Поняття горизонтального фіскального дисбалансу і його мета.

Тема 9. Управління місцевими фінансами .

Короткий зміст. Види та функції місцевих фінансових органів. Системи касового виконання місцевого бюджету. Особливості фінансового

Тема 10. Формування інституту місцевого самоврядування.

Короткий зміст. Принципи здійснення функціонування інституту місцевого самоврядування на Україні. Задачі місцевих рад. Постулати теорії вільності общин. Основні повноваження і права органів місцевого самоврядування. Завдання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню у Україні..


Тема 11. Економічна природа і виникнення місцевих податків і зборів.

Короткий зміст. Особливості природи існування податків. Вимоги до системи оподаткування. Принципи системи оподаткування. Місцеві податки у зарубіжних країнах. Підходи щодо добору місцевих податків за висновками Керівного комітету місцевих і регіональних органів влади Ради Європи.

Тема 12. Принципи нового підходу до місцевого оподаткування.

Короткий зміст. Основні принципи місцевих бюджетів. Цілі складання місцевих бюджетів.

Тема 13. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації.

Короткий зміст. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні державних видатків. Основні складові самостійності місцевих бюджетів.

Бібліографія:


  1. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96 р. № 254/96-ВР// ВВРУ. - 1996.- № 30.

  2. Бюджетний кодекс України // ВВРУ- 2001.- № 37 - 38.

  3. Бюджетный кодекс Российской Федерации // Российская газета.- 1998,- № 12.

  4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» // Урядовий кур'єр. - 2002.- 28 груд.

Метод навчання:

Лекції.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, місцевих фінансів, фінансового права, фінансового контролю.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з фінансовою діяльністю держави, бюджетним устрієм та побудовою бюджетної системи України, системою доходів та системою видатків бюджету, системою бюджетного вирівнювання, міжбюджетними відносинами, бюджетним дефіцитом і профіцитом, його джерела фінансування, державним боргом.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 7; другий – теми з 8 по 13. Здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання здійснюється російською мовою, українською мовою - за бажанням студентів.

Схожі:

Місцеві фінанси факультет iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Місцеві фінанси факультет iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Місцеві фінанси факультет iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Формування І використання коштів місцевих бюджетів як визначальна мета органів місцевого самоврядування в Україні
Місцеві фінанси факультет iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів заочної форми навчання...
Місцеві фінанси факультет iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Мета заняття –засвоїти сутність місцевих фінансів через визначення їх поняття, історичних етапів розвитку, функцій та стандартів...
Місцеві фінанси факультет iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " місцеві фінанси" для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Місцеві фінанси факультет iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Місцеві фінанси факультет iconТема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

Місцеві фінанси факультет iconРоль регіональних фінансів у соціально-економічному розвитку регіону загальна постановка проблеми
Місцеві органи влади та їх фінанси спричиняють істотний вплив на економіку та соціальну сферу держави
Місцеві фінанси факультет iconЛекція місцеві фінанси
Функціонування місцевих фінансів пов’язане із забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих рад І органів місцевого самоуправління....
Місцеві фінанси факультет iconМісцеві порушення кровообігу. Тромбоз. Емболія. Актуальність теми
Актуальність теми : Місцеві порушення кровообігу артеріальне та венозне повнокрів’я, стаз крові, кровотеча та крововилив, тромбоз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи