Методи та форми наукового пізнання icon

Методи та форми наукового пізнання
НазваМетоди та форми наукового пізнання
Дата03.07.2012
Розмір31.8 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Методи та форми наукового пізнання


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин

У тому числі:

54

Спеціальність: Фінанси

Лекції

(4 години на тиждень)

28

Кафедра релігієзнавства

Практичні заняття

(2 години на тиждень)

14

Семестр: 10

Самостійна робота

12

Дисципліна гуманітарнаОбсяг дисциплін у кредитах ECTS:

Всього: 1,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Ісаєв Володимир Данилович, кандидат філософських наук, професор.

Інститут/факультет: Філософський факультет, кафедра релігієзнавства, місто Луганськ, квартал Молодіжний, будинок 20а, другий корпус, кімната 418, телефон 8-(0642) 41-40-53.

Цілі курсу: У процесі вивчення дисципліни «Методи та форми наукового пізнання» студенти повинні опанувати категоріальним апаратом визначення ролі науки в сучасному людському бутті, реально вивчити методи і форми сучасного наукового пізнання та опанувати практикою визначення критеріїв розпізнання ірраціональної, донаукової, ненаукової, пізнавальної діяльності.

Програма:

 1. Наукове та філософське сприйняття та розуміння світу.

 2. Наука і освіта в просторі цивілізації та культури.

 3. Наука.

 4. Методологічна функція філософії у науковому пізнанні.

 5. Основні концепції філософської методології науки.

 6. Пізнання та його форми.

 7. Проблеми істини.

 8. Структура наукового пізнання.

 9. Предмет і задачі методології наукового пізнання.

 10. Наукова проблема.

 11. Методи емпіричного дослідження.

 12. Гіпотеза і індуктивні методи дослідження.

 13. Закони і їх роль у науковому дослідженні.

 14. Методи аналізу і побудови теорії.

 15. Наукова-практична конференція «Наука на початку XXI ст..»

Бібліографія:

  1. Никифоров А.Л.Философия науки: история и методология. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1998.

  2. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996.

  3. Лакатос Й. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М.: Медиум, 1995.

  4. Философия: Ученик /Под ред.. Я.Д. Губина и др..- М.: Русское слово, 1998.

  5. Ильин Я.Я. Теория познания. Явления. Общин проблемы. - М.: 1994.

  6. Теория познания в 4-х томах. – М.: 1991-1995.

  7. Научные и ненаучные формы мышления . Под ред.. Й.Т. Карсавина., Ц.Н. Поруса. – М.: 1996.

  8. Эволюционная эпистемология: проблемы и перспективы. Под ред.. И.П. Меркулова. – М.: 1997.

Усі розділи навчальної програми є обов’язковими.

Метод навчання:

Лекції, практичні заняття.

Передумова:

Базові знання з курсу «Людина і світ».

Методичне забезпечення:

Студенти мають доступ до повнотекстових електронних варіантів конспектів лекцій методичний вказівок. До практичних занять та самостійної роботи.

На паперових носіях на кафедрі є методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: тестування за теоретичним матеріалом.

Реєстрація на курс: немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Оцінювання.

Згідно за розділом оцінювання знань виконується на практичних заняттях та в агрегованому виді на модульних контролях.

1 модуль: Наукове та філософське сприйняття та розуміння світу;

Наука і освіта в просторі культури та цивілізації;

Наука;

Методологічна функція у науковому пізнанні;

Основні концепції філософської методології науки;

Пізнання та його форми;

Проблеми істини;

Структура наукового дослідження;

Проміжний контроль на 8-9 тижнях;

2 модуль: Предмет і задачі методології наукового пізнання;

Наукова проблема;

Методи емпіричного дослідження;

Гіпотеза і індуктивні методи дослідження;

Закони і їх роль у науковому дослідженні;

Методи аналізу і побудови теорії;

Науково-практична конференція «Наука на початку XXI ст..»

Підсумковий контроль на 17-18 тижнях.

9. Мова

Усі розділи дисципліни можуть викладатися українською та російською мовами.

Схожі:

Методи та форми наукового пізнання iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Методи та форми наукового пізнання iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко ? Кременчук : Кременчуцький національний...
Методи та форми наукового пізнання iconМикола проценко абстрактне І конкретне на емпіричному рівні наукового пізнання
...
Методи та форми наукового пізнання iconМикола проценко абстрактне І конкретне на емпіричному рівні наукового пізнання
...
Методи та форми наукового пізнання iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Методи та форми наукового пізнання iconФілософський факультет
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії і філософія. Значення історико-філософського...
Методи та форми наукового пізнання iconМагістр”, „спеціаліст” львів-2011 перелік програм з фахових дисциплін за напрямом „філософія”
Основні історичні концепції історії філософії як специфічної форми наукового знання. Історія філософії І філософія. Значення історико-філософського...
Методи та форми наукового пізнання iconТематика курсових робіт з криміналістики для студентів 4-го курсу денної форми навчання на 2013-2014 н р. Криміналістика
Методи пізнання, що використовуються у «криміналістичній» практичній діяльності із розкриття та розслідування злочинів
Методи та форми наукового пізнання iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Методи та форми наукового пізнання iconРішення на морському транспорті» зі спеціальності «Менеджмент організацій» 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання
Моделі І методи підготовки управлінських рішень: економіко-математичні методи І моделі, активізуючи методи, експертні методи, методи...
Методи та форми наукового пізнання iconТема Філософія як поєднання наукового та поза наукового пізнання. Ле
Метою курсу є поглиблене вивчення основних питань філософії науки, соціальної філософії, філософії історії. Курс передбачає ознайомлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи