Дисципліна Науково-дослідницька робота студента icon

Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Скачати 45.96 Kb.
НазваДисципліна Науково-дослідницька робота студента
Дата03.07.2012
Розмір45.96 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Науково-дослідницька робота студента


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин,

у тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття …..……….......

14

Семестр   7


Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

26

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2.25,

Курсова робота (проект)
Індивідуальне завдання / контрольна робота

27
Підсумковий контроль знань (залік / екзамен)

Залік


Лектор: Мартинов Андрій Анатолійович, старший викладач

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3-й корпус

фінансово-економічний факультет

кафедра „ Фінанси"

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

тел/факс: 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі: Курс циклу професійної підготовки бакалаврів за вибором навчального закладу за спеціальністю „ Фінанси "

Цілі курсу: Основними завданнями вивчення дисципліни є систематизація, поглиблення і закріплення знань, отриманих студентами під час лекційних, семінарських і практичних занять. Студент повинний: 1) знати основні прийоми і методи пошуку, обґрунтування та вирішення наукової проблеми шляхом наукового дослідження; 2) уміти використовувати інформаційні джерела для наукового дослідження; 3) мати представлення про нові методи дослідження економічних процесів.

Програма

1-й модуль

- Значення наукових досліджень для економіки України. Предмет та завдання курсу. Наука як сфера діяльності людини. Загальна характеристика методів наукового дослідження.

- Поняття методології наукового дослідження, об’єкти наукового дослідження та їх класифікація.

- Структура методології наукових досліджень.

- Гіпотези в методології наукових досліджень.

- Докази в наукових дослідженнях.

- Характеристика та признаки системи. Методологічні принципи системного наукового дослідження та практичного пізнання об’єкту. Основні підходи системного дослідження.

- Характеристика основних напрямків досліджень в економіці. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження.

- Основи наукової організації дослідницького процесу. Особливості творчої праці в дослідницькій діяльності. Організація праці та її планування в наукових дослідженнях. Раціональний режим дослідницької діяльності.

- Проблеми прийняття рішень. Критичне та догматичне мислення в інтелектуальній діяльності. Інструментарій критичного мислення. Стійки елементи процесу прийняття рішень. Класифікація рішень. Рівні прийняття рішень. Запитно-відповідні процедури та їх класифікація в теорії прийняття рішень.

Бібліографія

 1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підруч. Для студ. Екон. Спец. Вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с.

 2. Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров; Отв. Ред. Н.В. Новиков. – 3-е изд., доп. и перераб. – К.: Наук. думка, 1998. – 304 с.

 3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 4. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие // А.А. Лудченко. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. – 114 с.

 5. Методологические вопросы науковедения / под ред. В.И. Оноприенко. – К.: УкрИНТЕИ, 2001. – 323 с.

 6. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І.В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.

 7. Пґятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник / І.С. Пґятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

 8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-досліницької діяльності: Підруч. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-те вид., стер. – к.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

 9. Сорина Г.В. Основы принятия решений: Учеб. Пособие / Г.В. Сорина. – М.: Экономистъ, 2004. – 192 с.

 10. Кузнецов И.Н., Лойко Л.в. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы. Метод. Рекоменд. По подготовке и оформлению. / Под ред. А.В. Макарова. – Мн.: “Завигар”, 1998. – 146 с.

 11. Райсберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. – 3-е изд., доп. – м.: ИНФРА-М, 2004. – 416 с.

 12. Математическое моделирование. / Под ред. Дж. Эндрюса и Р. Мак-Лоуна. Пер. с англ. Под ред. Ю.П. Гупало. - М.: изд-во “Мир”, 1979.

 13. Акофф Р. Искусство решения проблемы / Р. Акофф. – М.: “Мир”, 1982.

 14. Афоничкин А.И. Принятие управленческих решений в экономических системах / А.И. Афоничкин. – Саранск, 1998.

 15. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика. К.: Національна академія управління, 1999 р. – 447 с.

 16. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 6-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2004. – 224 с.

 17. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. Пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000 г. – 326 с.

 18. Бажин И.И. Экономическая кибернетика: компакт-учебник. – Харьков: Консул, 2004ю – 292 с.

 19. Основы принятия решений: Учеб. Пособие / Г.В. Сорина. – М.: Экономистъ, 2004. – 192 с.

 20. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений / Л.Г. Евланов. М., 1984.

Метод навчання: Лекції, практичні заняття.

Передумова: необхідні загальні знання економічної теорії, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, філософії.

Методичне забезпечення: 1) Методические указания к проведению научно-исследовательской работы (для студентов специальности 7.050104 “Финансы”) / Сост.: Л.А. Костырко, Т.В. Калинеску. – Луганск: ВУГУ, 2000. – 24 с.; 2) конспект лекцій.

Екзаменаційна методика: залік на підставі тестового контролю знань. Реєстрація на курс: Немає. Реєстрація на іспит: За розкладом.

Обов'язкові чи вибіркові розділи програми навчання. Усі розділи навчального курсу є обов'язковими.

Оцінювання. Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова. Викладання може здійснюватися російською чи українською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconНауково-дослідницька та творчо-пошукова робота
Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко....
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconНауково-дослідницька робота на факультеті
move to 928-10864
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconНауково дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форм навчання, напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “ Науково дослідницька робота студентів ” (для студентів 4 курсу денної...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconНауково-дослідницька діяльність кафедри
Одним із головних напрямків діяльності кафедри економіки промисловості є науково-дослідницька діяльність. Від свого заснування у...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconНауково-дослідницька робота на факультеті
Полтавщини. За результатами проведеної фундаментальної науково-дослідницької роботи з вивчення процесу перенесення в поверхневих...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни дисципліни „науково-дослідницька робота студентів” для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец 050100 – "Економіка підприємства"). Укл.:...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconРекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху.
Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних І семінарських занять з дисципліни «Науково-дослідницька робота...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни “Науково-дослідницька робота студентів ” (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи