Податкова система icon

Податкова система
Скачати 45.85 Kb.
НазваПодаткова система
Дата03.07.2012
Розмір45.85 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Податкова система


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин

У тому числі

135

Спеціальність Фінанси


Лекції

28

Кафедра Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 7,8


Самостійна робота (загальний обсяг)

93

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього 4,5

Підсумковий контроль знань

іспит

Лектор: Чернякова Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99


Статус курсу в навчальній програмі: Курс є нормативний в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю Фінанси

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання щодо дослідження теоретичних основ системи оподаткування, а також придбати практичні навички по управлінню податком при розрахунках с бюджетом та впливом їх на результат фінансово – господарської діяльності підприємства

Програма:

Тема 1. Сутність і види податків: суть податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки й інші форми платежів у бюджет. Визначення податків і їхні приклади. Функції податків. Податки як основа фінансової бази держави. Термінологія оподатковування. Елементи податку. Методи побудови податкових ставок. Види процентних ставок. Класифікація податків.

Тема 2. Податкова система і податкова політика держави: еволюція податкової системи. Виникнення податків і становлення податкової системи в Європейських державах Росії й в Україні. Наукові основи побудови податкової системи, її поняття. Склад, структура і принципи системи оподатковування України, її нормативне регулювання. Способи і методи податків. Податкові ставки і пільги. Сутність і принципи розробки податкової політики на макро і мікро рівнях

Тема 3. Податок на додану вартість: суть ПДВ, його зародження та розвиток. Правове регулювання ПДВ в Україні. Суб’єкт, об’єкт, ставки, пільги ПДВ. Порядок визначення бази оподаткування, податкового зобов'язання, податкового кредиту і суми ПДВ, підлягаючій уплати в бюджет, Податкова накладна. Методика включення ПДВ в ціну товару, робот, послуг. Відшкодування ПДВ з бюджету, податкові періоди та терміни уплати ПДВ. Реєстрація осіб як платників ПДВ. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Тема 4. Акцизний збір: поняття акцизного збору. Акцизний збір, як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в України, відмінності його від суб’єкти та об’єкти акцизного зборів. Перелік підакцизних зборів. Порядок визначення оподатковуваного обороту і суми акцизного збору. Включення акцизного збору в ціну товарів, робот, послуг. Пільги по акцизному збору, порядок і терміни сплати, відповідальний за порушення податкового законодавства.

Тема 5. Мито: поняття єдиного митного тарифу. Митні мита та їх види і відзнаки від податку і збору. Нарахування і сплата митного мита, митний збір по вантажній митної декларації митно-тарифного політиці України на сучасному етапі. Методика включення митного мита і збору в ціну товарів, робот, послуг. Порядок сплати митного мита і збору в бюджет.

Тема 6. Податок на прибуток підприємств: поняття прибуткового оподаткування юридичних осіб. Розвиток та роль податку на прибуток в закордонних країн. Правові аспекти регулювання податку на прибуток в Україні. Суб’єкт та об’єкт податку на прибуток. Економічний зміст та кількісна оцінка прибутку як об’єкта обкладання. Состав валового доходу і валових витрат підприємств. Пільги по податку на прибуток, їх види, направленість, регулююче призначення, умови застосування окремих пільг, ставки податки на прибуток підприємств. Порядок та терміни сплати, відповідальний за порушення

Тема 7. Фіксований сільськогосподарський податок: правова характеристика, особливості оподаткування і відзнаки від земельного податку. Суб’єкт, об’єкт, ставки і пільги податку. Проблеми визначення податкового обороту і суми податку. Порядок сплати і відповідальний за порушення податкового законодавства

Тема 8. Прибутковий податок з громадян: сутність та основи особистого прибуткового оподаткування особистий прибутковий податок в закордонних країнах. Реформування прибуткового оподаткування громадян в України. . Суб’єкт, об’єкт, ставки і пільги податку с доходів фізичних осіб. Поняття прибуткового кредиту і соціальної пільги визначення об’єкта оподаткування. Порядок, терміни сплати і відповідальний за порушення податкового законодавства.

Бібліографія:

  1. Буряк П. Ю., Беркита К. Ф., Ярема Б. П. Податкова система: Теорія і практика застосування активних методів навчання. Навч. Посібник. –К.: ВД “Професіонал” 2004- - 224с.

  2. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія – Харків, ХДЕУ – Торнадо, 2003 – 517с.

  1. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001 – 548 с.

  2. Мещерякова О. В. Налоговая политика: Навч. Посібник.- К.: МАУП, 2003 –224 с.

  3. Налоги: Учебное пособие/ Под ред. Д. Г. Черника. – М.: Финансы и статистика, 1995 – 400 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням відеоматеріалів.

Передумова:

Необхідні загальні знання.


Методичне забезпечення:

Протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика:

Залік на підставі тестового контролю знань.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Податкова система iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Податкова система iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Податкова система iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни „податкова система”
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...
Податкова система icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова система icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Податкова система iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко,...
Податкова система iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Податкова система»
Робоча програма дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 030104 «Фінанси І кредит» на базі типової програми (для...
Податкова система iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
Податкова система iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів заочної форми навчання...
Податкова система iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Податкова система iconДокументи
1. /Податкова система Греченко.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи