Податковий менеджмент icon

Податковий менеджмент
Скачати 55.33 Kb.
НазваПодатковий менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір55.33 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Податковий менеджмент


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин

У тому числі

108

Спеціальність Фінанси


Лекції

14

Кафедра Оподаткування


Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 3,0

Підсумковий контроль знань

іспитЛектор: Чернякова Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99.


Статус курсу в навчальній програмі: Курс нормативний в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання щодо дослідження теоретичних основ оподаткування, а також придбати практичні навички по управлінню податком при розрахунках с бюджетом та впливом їх на результат фінансово – господарської діяльності підприємства

Програма:

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту: поняття податкового менеджменту, його суб'єкти, об'єкт, мета, способи і методи Органі управління в сфері оподаткування ДПАУ її структури, функції, задачі, права та обов'язки. Бюджетно-податкової планування та прогнозування. Задачі, тактика і стратегія податкового планування. Закон А. Вагнера. Роль податкової концепції в плануванні податків. Методи планування податкових надходжень в бюджет. Бюджетно-податкове регулювання: методи, цілі та критерії оптимальності прийнятих рішень. Зміст та цілі податкового регулювання. Оптимізації податкових ставок. Організація системи податкового стимулювання, її принципи та методи інфляційного податку. Поняття бюджетно-податкового контролю. Сутність і значення податкового контролю. Методи та цілі податкового контролю. Методика визначення податкового потенціалу і податкового ресурсу місцевих бюджетів.

Тема 2. Облік платників податків: облік платників - юридичних осіб, єдиний банк даних. Учений реєстр, його структура, порядок введення. Порядок подання документів для взяття на облік в податкових органів. Робота податкових органів по обліку платників ПДВ. Реєстрація та облік по податку на прибуток претендентів в Україні. Облік неприбуткових податків підприємств та організацій. Облік платників податків - фізичних осіб - платників податків та інших обов'язків платежів. АРМ "Обік платників. Зняття платників с податкового обліку. Облік платників на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Тема 3. Облік податкових надходжень: поняття оперативного обліку податків і зборів в податкових органів. Документи, основі яких проводиться облік платників в бюджет. Порядок введення лицевих рахунків платників, їх відкриття і закриття. Облік нарахованих сум платників та надходжень їх в бюджет. Облік відстрочки і розстрочки податкових обов'язків. Особливості обліку фінансових санкцій. Облік переплат і відшкодування із бюджету. Облік податкового боргу. Облік та використування бланків строгої звітності.

Тема 4. Порядок погашення податкового боргу: поняття податкових обов'язків. Виникнення, зміни і припинення податкових обов'язків. Поняття податкового боргу, порядок погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника податків і у випадку реорганізації списання і відстрочки податкового боргу.

Тема 5. Види перевірок податковими органами: форми податкового контролю. Програма перевірки, вимоги складанню документів перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Порядок вилучення документів, оскарження дій податкових органів.

Тема 6. Контрольна діяльність податкових органів: контроль податкових органів в сфері непрямого оподаткування. Камеральна і документальна перевірка ПДВ. Перевірка правильності нарахування акцизного збору. Контроль за нарахуванням і сплатою мита. Контроль податкових органів в сфері прямого оподаткування юридичних осіб. Особливості камерної і документальної перевірки по податку на прибуток. Аудит валового доходу, валових витрат, амортизаційних відрахувань, оподаткування доходів.

Тема 7. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток: об'єкти і суб'єкти податку на прибуток. Состав валових доходів і витрат, вхідні в розрахунок оподатковуваного прибутку. Амортизація і порядок її розрахунку. Ставки податку на прибуток і відповідальність платників податків. Пільги по податку на прибуток

Тема 8. Контроль оподаткування доходів громадян: платники податку с доходу фізичних осіб. Об'єкт обкладання ставки пільги. Податковий кредит. Порядок нарахування та перерахування в бюджет податку с доходів фізичних осіб, відповідальність за порушення податкового законодавства

Тема 9. Податковий контроль за спрощеної системи оподаткування: суб'єкти підприємництва, користаються спрощеної системою оподаткування. Ставки єдиного податку для СПД юридичних та фізичних осіб. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування. Форма книги обліку доходів і витрат господарських операцій суб'єктів малого підприємництва. Фіксований податок, (патент)

Тема 10. Контроль справляння платежів за ресурси: порядок визначення платників, об'єкта обкладання, податкових ставок і пільг по податкам: земельний податок, сплата за воду, сплата за надра, збір за забруднення навколишньої середовища і т. д.

Тема 11. Контроль у сфері майнового оподаткування. Короткий зміст. Податок с власника транспортних засобів, об'єкт, суб'єкт, ставки, пільги, відповідальність за порушення

Тема 12. Контроль нарахування сплати місцевих податків і зборів: податок з реклами, комунальний податок, ринковий збір, збір за парковку автотранспортних засобів та інші збори. Методика визначення суб'єкта, об'єкта, ставки, пільги.

Тема 13. Митний контроль. Митне діло. Поняття єдиного митного тарифу. Митне мито і збір, їх види, ставки, відповідальність за порушення

Бібліографія:

  1. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. -К.: А. С. К., 2000. - 639с.

  2. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. - Харків. ХДЕУ. Торнадо, 2003-517с.

  3. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент.: Навч. посібник. - Київ.: ЦУЛ, 2003 -260с.

  4. Карп М. В. Налоговый менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2001 -477с.

  5. Онищенко В. А. Податковий контроль - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002-432с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням відеоматеріалів.

Передумова:

Необхідні загальні знання.


Методичне забезпечення:

Протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика:

Екзамен на підставі тестового контролю знань та письмового завдання

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Податковий менеджмент iconПодатковий менеджмент
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во СумДУ, 2009. Частина...
Податковий менеджмент icon2643 методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до перевірки знань з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова. ─ Суми: Вид-во...
Податковий менеджмент iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 050104 «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...
Податковий менеджмент icon2618 методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні матеріали до підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О....
Податковий менеджмент icon7. 050104 «фінанси» Херсон 2010 Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Податковий менеджмент»
Податковий менеджмент iconПодатковий менеджмент
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Податковий менеджмент iconПитання до іспиту з курсу “Податковий менеджмент”
Порядок надання до податкових органів декларації про доходи громадян. Перерахунок прибуткового податку
Податковий менеджмент iconМетодичні рекомендації щодо оформлення матерiалiв
Матеріал для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі: О. В. Зайцев, О. В. Галахова, М. А. Деркач. ─ Суми:...
Податковий менеджмент iconТеми рефератів з дисципліни «Облік і аудит» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Бессонова Світлана Іванівна
Бухгалтерський а податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
Податковий менеджмент iconКонспект лекцій з курсу «Податковий облік»
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності...
Податковий менеджмент iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «податковий облік»
Програма І робоча програма дисципліни «Податковий облік» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 – «Облік І аудит»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи