Оподаткування підприємств icon

Оподаткування підприємств
НазваОподаткування підприємств
Дата03.07.2012
Розмір40.5 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Оподаткування підприємств


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 8


Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна – вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисциплін у кредитах ECTS:

Всього: 3,0

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, кафедра оподаткування, т. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі: курс циклу дисциплін вільного вибору ВНЗом за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу: студент повинен вивчити основні засади оподаткування підприємств, види податків, бази оподаткування, ставки оподаткування, пільги, терміни сплати податків. Студент повинен оволодіти навиками з розрахунку основних видів податків, що сплачуються підприємствами.

Програма:

Тема 1. Сутність податків та оподаткування підприємств.

Короткий зміст. Поняття податку, його відмінність від платежу (мита, збору). Функції податків. Елементи оподаткування. Ставки оподаткування.

Тема 2. Основні завдання, функції та структура Державної податкової служби України.

Короткий зміст. Основні завдання, функції та структура Державних податкових адміністрацій України та Державних податкових інспекцій України.

Тема 3. Оподаткування прибутку підприємства.

Короткий зміст. Сутність податку на прибуток підприємств. Суб’єкти оподаткування. Об’єкт оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 4. Податок на додану вартість.

Короткий зміст. Сутність податку на додану вартість. Суб’єкти оподаткування. Об’єкт оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 5. Акцизний збір.

Короткий зміст. Сутність акцизного збору. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб.

Короткий зміст. Сутність податку на доходи фізичних осіб. Суб’єкти оподаткування. Об’єкт оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 7. Платежі за користування природними ресурсами.

Короткий зміст. Плата за землю. Плата за воду. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Збір за геологорозвідувальні роботи. Плата за лісові ресурси. Плата за користування надрами. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 8. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

Короткий зміст. Сутність податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів. Суб’єкти оподаткування. Об’єкт оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 9. Мито.

Короткий зміст. Сутність митних платежів. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 10. Державне мито.

Короткий зміст. Сутність державного мита. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 11. Місцеві податки і збори.

Короткий зміст. Сутність місцевих податків та зборів. Види місцевих податків та зборів. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Тема 12. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

Короткий зміст. Сутність єдиного податку. Суб’єкти оподаткування. Об’єкти оподаткування. Ставки оподаткування. Пільгове оподаткування.

Бібліографія:

  1. Буряковський В.В. та ін. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – 642 с.

  2. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. – Харьков: Изд-во “Константа”, 1996. – 320 с.

  3. Налоги. Учебное пособие / Под ред. Д.Г. Черника. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 400 с.

  4. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. Пґятаченко та ін.; за ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова:

Необхідні знання економічної теорії, державних та місцевих фінансів, податкової системи, податкового менеджменту, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення:

Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика:

Екзамен на підставі письмової відповіді на 2 питання, вирішення задачі.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен: за розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова:

Дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Оподаткування підприємств icon"оподаткування підприємств"
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Оподаткування підприємств iconКонспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Оподаткування підприємств iconПрограма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «оподаткування підприємств»
«Оподаткування підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»...
Оподаткування підприємств iconКилимник І.І., Циганок В. Н
«Оподаткування підприємств» І «Оподаткування» студентами освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 030504...
Оподаткування підприємств iconМетодичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання розрахункового завдання з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів...
Оподаткування підприємств iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Оподаткування підприємств iconНаціональний банк України
Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Оподаткування підприємств iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 4, ст. 28 )

Оподаткування підприємств iconНаціональний банк України
Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Оподаткування підприємств iconЛекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є
Резиденти: підприємницькі та непідприємницькі юридичні особи, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території...
Оподаткування підприємств iconТема теоретичні основи оподаткування
Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити склад податкової системи України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи