Основи банківської справи icon

Основи банківської справи
Скачати 65.63 Kb.
НазваОснови банківської справи
Дата03.07.2012
Розмір65.63 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Банківська справа

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 5

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 3,5

Підсумковий контроль знань

іспит

Лектор: Житний Павло Євгенович, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, кафедра банківської справи, т. 41-95-72


Статус курсу в навчальній програмі: Курс є обов’язковим в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю Фінанси.

Цілі курсу: Студент повинен отримати сучасне уявлення про складові основи банківської справи. Придбати знання про економічну і правову ланки діяльності банків України, посилаючись на приклади в закордонній практиці банківської діяльності. Вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях, вивчити механізм надання банківських послуг юридичним та фізичним особам в умовах ринкових відносин, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати за обраним фахом.

Програма:

Тема 1 Поняття і структура банківської системи України.

Короткий зміст. Предмет і ціль Закону України « Про банки і банківську діяльність». Терміни і визначення Закону. Сфера застосування Закону. Банківська система України. Економічна незалежність банку. Організаційно правова форма банку. Державні банки. Кооперативні банки. Банківські об'єднання. Банківська корпорація. Банківська холдингова група. Фінансова холдингова група. Банківські союзи й асоціації. Створення банків. Учасники банків. Найменування банків. Статут банку. Поняття державної реєстрації банків. Дочірні банки, філії, представництва українських банків на території інших держав. Реорганізація банків. Капітал фонди і резерви банку. Керування банком. Відношення банку з клієнтом. Банківський нагляд. Ліквідація банку. Оскарження рішень Національного банку.

Тема 2. Національний банк України і його функції.

Короткий зміст. Становлення центрального банку України. Основи правового статусу НБУ. Правління НБУ. Принципи вертикальної структури керування системою НБУ. Функції НБУ: емісійний центр готівкового обороту, банк банків, орган банківського регулювання і банківського нагляду, банкіра і фінансового агента уряду, провідника монетарної політики. Досягнення встановлених орієнтирів за допомогою використання прямих і непрямих інструментів монетарної політики. Банкнотно-монетний двір і Фабрика банкнотного паперу.

Тема 3. Закордонні банківські системи.

Короткий зміст. Банківська система США. Банківська система Німеччини. Банківська система Японії.

Тема 4. Порядок створення і реєстрації комерційного банку.

Короткий зміст. Створення банку на акціонерних і пайових засадах. Дозвіл НБУ. Реєстрація в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж і інших фінансово-кредитних установ. Заява про реєстрацію банку. Установчий договір. Статут. Протокол установчих зборів. Економічне обґрунтування і ціль створення банку. Висновки аудиторської організації. Бухгалтерська і фінансова звітність. Інформація про перших керівних осіб. Плата за реєстрацію банку. Копія звіту про проведення відкритої підписки на акції (банкам, що створюються на акціонерних засадах). Документи, що свідчать про наявність приміщення для розміщення банку. Статутні документи. Рішення комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків (для банків за участю іноземного капіталу - Правління НБУ).

Тема 5. Ліцензування банківської діяльності.

Короткий зміст. Ціль ліцензування банківської діяльності. Умови одержання ліцензії для новоствореного банку. Умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій для діючих банків. Перелік документів, наданих банками для одержання ліцензії НБУ для здійснення банківських операцій.

Тема 6. Ресурсна база комерційного банку.

Короткий зміст. Ресурси комерційного банку. Структура капіталу банку (основний – оплачений і зареєстрований статутний, розкриті резерви; додатковий - нерозкриті резерви, резерви переоцінки, гібридні капітальні інструменти ( борг/капітал ) субординованний борг). Категорії банків (перша, друга, третя), їхня відповідність з величиною капіталу. Процес формування статутного фонду. Звичайні і привілейовані акції. Проспект емісії. Закон України « Про господарські товариства» Закон України « Про цінні папери і фондову біржу». Резервний фонд. Спеціальні фонди. Притягнуті і позикові засоби банку.

Тема 7. Баланс банку. Регулювання банківської діяльності.

Короткий зміст. Поняття банківських нормативів: Складові власних і залучених коштів. Положення « Про порядок регулювання діяльності банків». Регулятивний капітал. Порядок залучення коштів на умовах субординированного боргу до капіталу банку. Нормативи капіталу. Нормативи ліквідності. Нормативи кредитного ризику. Нормативи інвестування. Спеціальні вимоги до діяльності банків. Контроль над дотриманням банками економічних нормативів і вимог до регулятивного капіталу банку.

Тема 8. Класифікація операцій банку.

Короткий зміст. Розрахунково-касові операції. Кредитні операції. Операції з векселями. Операції з цінними паперами. Інвестиційна банківська діяльність. Операції банків в іноземній валюті.

Тема 9. Нетрадиційні банківські операції.

Короткий зміст. Лізингові; гарантії і поручительства; посередницькі; консультаційні, інформаційні; трастові; факторинг і форфейтинг; операції з дорогоцінними металами; фінансовий инжиринг.

Тема 10. Основи банківського менеджменту.

Короткий зміст. Особливості менеджменту в банківській сфері. Організаційна структура банківського менеджменту. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг. Керування персоналом банку. Активи, їхні види. Організація керування активами і пасивами.

Тема 11. Банківська безпека.

Короткий зміст. Проблема банківської безпеки – забезпечення безпеки банківської інформації (банківської таємниці); забезпечення безпеки банку як такого. Комерційна і банківська таємниця: загальне і відмінності. Таємниця банківських клієнтів і її правове регулювання. Перелік конфіденційних зведень банку, як підприємства в цілому. Зведення, що складають комерційну таємницю і секрети виробництва (ноу-хау) і структурних підрозділів. Конкретні документи й інші матеріальні носії, а також зміст і обсяги усної інформації. Банківське шпигунство. Шахрайство. Саботаж персоналу. Професійні хакери. Ключові принципи забезпечення безпеки. Рекомендації для менеджерів банку.

Тема 12. Основи банківського маркетингу.

Короткий зміст. Необхідність і зміст маркетингу в банку. Організація служби маркетингу. Маркетингові дослідження. Аналіз клієнтської бази. Розробка банківських продуктів. Цінова політика комерційного банку. Комунікаційна політика банку.

Тема 13. Нові банківські технології.

Короткий зміст. Поняття і призначення платіжних систем. Види платіжних інструментів. Інструменти безготівкових розрахунків (дебетові платіжні інструменти, кредитові платіжні інструменти, банківська пластикова карта). Вибір платіжних інструментів. Учасники платіжних систем, і їхньої функції (користувачі, комерційні банки, центральний банк, спеціалізовані посередники). Електронна комерція з використанням засобів Internet.

Бібліографія:

    1. Конституция Украины: принята на V сессии Верховного совета Украины 28.06.1996 г.

    2. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» от 17. 01.01 №2121-111.

    3. Закон Украины «О Национальном банке Украины» от 10.01.02 г. № 2922-111.

    4. Заєць О.В., Житний П. Є., Кудрявцев В.І. Інструментарій банківської справи: Навчальний посібник. - Луганськ, СНУ, 2000. – 352 с.

    5. Заєць О.В., Житний П.Є., Нестеренко П.П. Банківська справа в схемах, таблицях, документах: Навчальний посібник. –Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2002. – 407 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням роздавального матеріалу

Передумова:

Необхідні загальні знання.


Методичне забезпечення:

Протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика:

Екзамен на підставі тестового контролю знань та письмового завдання

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у задачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова:

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Основи банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Основи банківської справи iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Основи банківської справи iconНаціональний банк україни університет банківської справи
Основні результати наукових досліджень у Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Основи банківської справи iconРеєстраційний №
Директору Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Огієнку...
Основи банківської справи iconРеєстраційний №
Директору Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України Огієнку...
Основи банківської справи iconЗвіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи
України, банків І небанківських установ, а також підприємств І організацій. Науково-дослідна робота інституту протягом 2010 року...
Основи банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи коренєва оксана геннадіївна
Робота виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України
Основи банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи д’яконова ірина іванівна
Дисертація виконана в Українській академії банківської справи Міністерства освіти України
Основи банківської справи iconСвоєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
...
Основи банківської справи iconОрганізація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку
О. А. Криклій, доцент кафедри банківської справи Української академії банківської справи нбу
Основи банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи