Бюджетна система icon

Бюджетна система
Скачати 42.03 Kb.
НазваБюджетна система
Дата03.07.2012
Розмір42.03 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна БЮДЖЕТНА СИСТЕМА


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції


14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 4,0

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Соловей Микола Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю оподаткування.

Цілі курсу:

Підковка кваліфікованих фахівців у області бюджету – специфічної сфери бюджетних відносин, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою фінансових інститутів.

Програма:

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави.

Короткий зміст. Економічна сутність і функції бюджету. Роль бюджету в розвитку фінансової діяльності.

Тема 2. Бюджет як головний фінансовий план держави.

Короткий зміст заняття. Місце державного бюджету в системі фінансових планів держави. Бюджети планування і прогнозування.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування.

Короткий зміст. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України. Економічна природа дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання. Джерела покриття бюджетного дефіциту.

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи.

Короткий зміст. Бюджетний устрій України. Побудова бюджетної системи України..

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.

Короткий зміст. Міжбюджетні відносини та необхідність перерозподілу бюджетних коштів. Сутність і види міжбюджетних трансфертів. Відображення механізму розподілу доходів між видами місцевих бюджетів у Бюджетному кодексі України. Формула визначення міжбюджетних трансфертів.

Тема 6. Система доходів бюджету.

Короткий зміст. Особливості сучасних бюджетних відносин. Доходи Державного бюджету. Доходи місцевих бюджетів.

Тема 7. Система видатків бюджету.

Короткий зміст. Поняття і принципи організації видатків Державного бюджету. Методи фінансування державних видатків. Види видатків Державного бюджету.

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку.

Короткий зміст. Видатки держави на розвиток економіки. Необхідність і склад видатків на науку.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу.

Короткий зміст. Необхідність і сутність видатків держави на соціальний захист і соціальну сферу. Визначення обсягу видатків держави на соціальну сферу і соціальний захист, їх розмежування між ланками бюджетної системи. Фінансове забезпечення видатків держави на соціальну сферу і соціальний захист, та його вдосконалення.

Тема 10. Видатки бюджету на управління і оборону.

Короткий зміст. Характер і зміст видатків бюджету на державне управління. Видатки Державного бюджету на оборону: їх склад і специфіка. Організація фінансування національної оборони.


Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування боргу.

Короткий зміст. Державний борг і необхідність управління ним. Видатки Державного бюджету на обслуговування внутрішнього боргу. Зовнішній борг і видатки на його обслуговування.

Бібліографія:


  1. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96 р. № 254/96-ВР// ВВРУ. - 1996.- № 30.

  2. Бюджетний кодекс України // ВВРУ- 2001.- № 37 - 38.

  3. Бюджетный кодекс Российской Федерации // Российская газета.- 1998,- № 12.

  4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» // Урядовий кур'єр. - 2002.- 28 груд.

  5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВРУ -1997.- № 24. Ст. 170,- С. 379 429.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з фінансовою діяльністю держави, бюджетним устроєм та побудовою бюджетної системи України, системою доходів та системою видатків бюджету, системою бюджетного вирівнювання, міжбюджетними відносинами, бюджетним дефіцитом і профіцитом, його джерела фінансування, державним боргом.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, місцевих фінансів, фінансового права, банківських операцій, інвестування.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 5; другий – теми з 6 по 11. Здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання здійснюється російською мовою, українською мовою - за бажанням студентів.

Схожі:

Бюджетна система icon1. 1 Основні терміни з курсу «Бюджетна система»
Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. –...
Бюджетна система iconДисципліна „бюджетна система” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „фінанси” 7 семестр викладачі: доцент, кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Бюджетна система» є одержання студентами знань теорії, методології й методики функціонування бюджетної...
Бюджетна система iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Бюджетна система iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни "Бюджетна система"
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Бюджетна система”
Бюджетна система iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Бюджетна система iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Бюджетна система iconМіжнародний Соломонів Університет
«Бюджетна система», «Податкова система». Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити...
Бюджетна система iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Бюджетна система iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 200 тестів та 27 задач в розрізі тем...
Бюджетна система iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Бюджетна система" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Бюджетна система iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: “Бюджетна система”, “Банківська систе­ма”, “Фінанси...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи