Оцінка нерухомості icon

Оцінка нерухомості
Скачати 46.38 Kb.
НазваОцінка нерухомості
Дата03.07.2012
Розмір46.38 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Оцінка нерухомості (магістри)


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

162

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

106

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 4,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Мартинов Андрій Анатолійович, старший викладач.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є вибірковим у програмі навчання в напрямку „Економіка і підприємництво” за спеціальністю Фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів оцінки нерухомості з метою визначення ринкової ціни об’єкту нерухомості.

Програма:

Тема 1. Теоретичні основи оцінки вартості нерухомості.

Короткий зміст. Оцінка вартості: основні цілі та сфери. Поняття вартості та її модифікації. Визначення поняття нерухомості і класифікація об’єктів, що попадають під це визначення. Принципи та основні етапи оцінки потенціалу підприємства.

Тема 2. Характеристика основних підходів до оцінки вартості об’єктів нерухомості.

Короткий зміст. Зміст, етапи та порядок застосування дохідного, витратного та порівняльного підходів до оцінки об’єктів нерухомості. Переваги та недоліки дохідного, витратного та порівняльного підходів до оцінки об’єктів нерухомості. Технологія оцінки об’єктів нерухомості. Обґрунтування вибору метода оцінки.

Тема 3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.

Короткий зміст. Дослідження завдань методичного забезпечення оцінки вартості підприємства. Методологія визначення потенціалу економічного росту вартості підприємства. Принципова характеристика методів оцінки вартості підприємства.

Тема 4. Оцінка вартості машин та обладнання.

Короткий зміст. Вихідні положення оцінки вартості машин та обладнання в складі майна підприємства. Методика та технологія оцінки вартості машин та обладнання. Знос та його вплив на вартість машин та обладнання. Методичні особливості оцінки машин та обладнання.

Тема 5. Оцінка вартості земельної ділянки, будівель та споруд.

Короткий зміст. Класифікайно-структурні ознаки земельної ділянки в складі об’єкту нерухомості та як самостійного об’єкту оцінки. Методика оцінки вартості земельної ділянки. Класифікація будівель та споруд як об’єкту оцінки. Характеристика впливу фактора зносу. Методологія оцінки вартості будівель та споруд.

Тема 6. Нематеріальні активи та методи їх оцінки.

Короткий зміст. Сутність та класифікація нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів підприємства. Менеджмент нематеріальних активів. Процедури та техніка оцінки нематеріальних активів. Обґрунтування використання окремих методів оцінки вартості нематеріальних активів.

Тема 7. Оцінка вартості бізнесу.

Короткий зміст. Методи оцінки вартості бізнесу. Загальна внутрішня модель оцінки вартості бізнесу. Основні аналітичні методи аналізу бізнесу. Використання результатів аналізу фінансового стану підприємства для розрахунку вартості бізнесу. Комплексна методика оцінки перспективної вартості бізнесу та використання її для оцінки доцільності інвестицій.

Бібліографія:

 1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. – К., 12 Липня 2001 року № 2658-III.

 2. Закон України “Про власність” від 7.02.91 р.

 3. Міжнародні стандарти оцінки. Стандарт №1. Ринкова вартість як база оцінки. – Міжнародний комітет по стандартах оцінки майна, 1994.

 4. Міжнародні стандарти оцінки. Стандарт №2. Бази оцінки, що відмінні від ринкової вартості. – Міжнародний комітет по стандартах оцінки майна, 1994.

 5. Міжнародні стандарти оцінки. Стандарт № 4. Оцінка для забезпечення позик, заставних та боргових зобов’язань. – Міжнародний комітет по стандартах оцінки майна, 1994.

 6. Національній стандарт № 1. “Загальні засади оцінки майна та майнових прав”. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. N 1440.

 7. Операции с недвижимостью в Украине. Сборник нормативных документов. (С изменениями и дополнениями по состоянию на 15 января 2005 года) – Х.: Конус, 2005. – 224 с.

 8. Економіка нерухомості: Підручник. А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. – К.: “Лібра”, 2004.   304 с.

 9. Гранова И.В. Оценка недвижимости. – СПб.: Питер, 2001.

 10. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л.І. Вороніна, В.Є. Воротін, В.Г. Лісняк, В.М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 217 с.

 11. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти. Навчальний посібник – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2002.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, менеджменту, також бажано мати знання з фінансового і економічного аналізу, статистики, фінансового менеджменту.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з електронною версією Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4; другий – теми з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюється українською мовою.

Схожі:

Оцінка нерухомості iconТексти лекцій з модулю «оцінка нерухомості»
Тексти лекцій з модулю «Оцінка нерухомості» для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій»...
Оцінка нерухомості iconТексти лекцій з модулю «оцінка нерухомості»
Тексти лекцій з модулю «Оцінка нерухомості» для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій»...
Оцінка нерухомості iconОцінка об’єктів нерухомості в Україні
Розвиток ринку нерухомості в Україні супроводжується становленням і розвитком оціночної діяльності. На сьогоднішній день створена...
Оцінка нерухомості iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
«Оцінка нерухомості» для студентів заочної форми навчання спеціальності 050200 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Висоцька Г. В.,...
Оцінка нерухомості iconНавчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Оцінка нерухомості iconЗемельне право ● Основи землеустрою
Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування....
Оцінка нерухомості iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст,...
Оцінка нерухомості iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Оцінка нерухомості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання...
Оцінка нерухомості iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. С. Шевченко конспект лекцій з курсу
Конспект лекцій з курсу «Оцінка нерухомості» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030601 Менеджмент/ Укл.:...
Оцінка нерухомості iconХарківська національна академія міського господарства методичні до виконання розрахунково-графічної роботи
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Оцінка нерухомості” для студентів 4 курсу усіх форм...
Оцінка нерухомості iconМетоди контролюзнань
Оцінка усних відповідей, модульна контрольна робота, оцінка конспекту тем, винесених на самостійне опанування, оцінка самостійно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи