Факультет фінансово-економічний icon

Факультет фінансово-економічний
Скачати 28.59 Kb.
НазваФакультет фінансово-економічний
Дата03.07.2012
Розмір28.59 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Політологія

Факультет - фінансово-економічний


Загальна кількість годин,

у тому числі:

108

Спеціальність - Фінанси

Лекції

28

Кафедра політології

Практичні (семінарські) заняття

14
Лабораторні заняття
Семестр   як правило в 6 семестрі

Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

66

Дисципліна обов’язкова


Курсова робота (проект)

-

Індивідуальне завдання / контрольна робота
Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 4.0, в тому числі: екзамен -1.0

Підсумковий контроль знань (залік/іспит)

іспит


Лектор:

Уварова Ольга Семенівна. – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри архівознавства;

Ковальова Алла Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри архівознавства.

Крот Валентина Андріївна – кандидат історичних наук.

Факультет: Історії і політології

Статус курсу в навчальній програмі: Курс обов’язковий

Цілі курсу: 1. Мета викладання дисципліни:

Розкрити зміст навчального курсу, показати його головні періоди, основні тенденції і проблематику. Дати цілісний огляд великого історичного досвіду людства.

 1. Завдання вивчення дисципліни.

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

2.1. Знати:

  • основні проблеми історії цивілізацій, фактичний матеріал та хронологію найважливіших подій тощо;

  • основні положення, принципи

  • тенденції світового суспільного розвитку.

2.2. Уміти, мати навички:

  • вільно володіти фактичним матеріалом навчального курсу;

дати вичерпну та об’єктивну характеристику історичним подіям, державним та суспільним діячам, економічного життя за весь період розвитку світових цивілізацій

Програма:

Цивілізація як об'єкт пізнання.

Цивілізація як соціокультурне явище

Східний тип цивілізації

Західна цивілізація

Особливості Російської (Євразійської) цивілізації

Майбутнє сучасної цивілізації.


Бібліографія:

 1. Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учебное пособие. – Москва: ВЛАДОС, 1997.

 2. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник. – Київ.: Либідь, 1996.

 3. Моисеева Л.А. История цивилизаций. Курс лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

 4. Древние цивилизации. – Москва: Наука, 1994.


Метод навчання: Лекції із застосуванням зображальних матеріалів

Методичне забезпечення:

1. История мировых цивилизаций: Конспект лекций (для студентов всех специальностей и форм обучения) / Сост. И.В. Довжук. – Луганск: Издательство Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, 2002. – 20 страниц.

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Історія світових цивілізацій" для студентів усіх форм навчання / Укладачі: І.В.Довжук, О.М.Медведєва. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2002. – 16 страниц.

3. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине "История мировых цивилизаций" (для всех специальностей и форм обучения) / Составитель Т.И. Боева. – Луганск: Издательство Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, 2003. – 36 страниц.

Схожі:

Факультет фінансово-економічний iconФінансово-економічний факультет кафедра іноземних мов
В. о завідувача кафедри к п н., доцент Щукіна Е.І., старший викладач Мендрух Ю. М
Факультет фінансово-економічний iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
...
Факультет фінансово-економічний iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій – Сибірянська Ю. В., к е н., доцент, Сивульська Н. М., к е н., доцент
Факультет фінансово-економічний iconФінансово-економічний факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Графік навчального процесу на I півріччя 2012/2013 навчального року

Факультет фінансово-економічний iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Факультет фінансово-економічний iconІнформація про Буковинський державний фінансово-економічний університет, процедура реєстрації та прийому на навчання абітурієнтів, програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Правознавство» за принципами Європейської кредитно-трансферної системи
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії і права Буковинського державного фінансово-економічного університету (Протокол...
Факультет фінансово-економічний iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Факультет фінансово-економічний iconІнформаційний лист
Буковинський державний фінансово-економічний університет оголошує набір статей у фаховий збірник закладу «Науковий вісник»
Факультет фінансово-економічний iconУдосконалення механізмів екологічного управління: фінансово-економічний аспект
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми
Факультет фінансово-економічний iconФінансово-економічний механізм
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”
Факультет фінансово-економічний iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємництво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи