Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика icon

Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Скачати 30.25 Kb.
НазваРозміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Дата03.07.2012
Розмір30.25 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна: Розміщення продуктивних сил і регіональна статистика


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Економіки підприємства

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 1

Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

22

Обсяг дисципліни у кредитах ЕСТS:

Всього: 5,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Параконная Ніна Кузьмінічна, старший викладач.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра економіки підприємства.

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в напрямку «Економіка і підприємництво» за спеціальністю Фінанси.

Цілі курсу:

Надання студентам необхідних знань щодо новітніх тенденцій розвитку цієї галузі науки, формування у них умінь і практичних навичок при вирішенні практичних питань стосовно розміщення продуктивних сил з урахуванням демографічних, соціальних та економічних факторів.

Програма:

Тема 1. Теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил.

Короткий зміст заняття. Предмет, метод і завдання курсу. Закономірності, принципи й фактори РПС. Методи економічного обгрунтування розміщення виробництва. Економічне районування та територіальна структура народного господарства. Наукові основи державної регіональної економічної політики. Населення і трудові ресурси України. Природно - ресурсний потенціал України і його економічна оцінка.

Тема 2. Розміщення продуктивних сил України.

Короткий зміст заняття. Народногосподарський комплекс України. Характеристики галузей промисловості. Агропромисловий комплекс. Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання. Транспортний комплекс і зв'язок.

Тема 3. Територіальна організація народного господарства України.

Короткий зміст заняття. Методи територіально-комплексного розміщення продуктивних сил. Продуктивні сили та економіка регіонів. Характеристика продуктивних сил економічних районів.

Тема 4. Вплив зовнішніх економічних зв'язків на розвиток та розміщення продуктивних сил України.

Бібліографія:

  1. Дрогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України. - К. КНЕУ, -2004 - 364 с.

  2. Розміщення продуктивних сил України. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2001. - 550с.

  3. Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка, К.: кондор, 2005.-344 с.

Метод навчання:

Лекції та практичні заняття проводяться зі застосуванням інтерактивних методів навчання, які спрямовані на активізацію творчої активності та поглиблене засвоєння студентами матеріалу основних розділів дисципліни, набуття навичок застосування теоретичних положень до вирішення практичних завдань.

Передумова:

Необхідні знання з питань економіки підприємства, менеджменту, маркетингу та фінансів.

Методичне забезпечення:

Дисципліна забезпечена учбово-методичним комплексом.

Екзаменаційна методика:

Іспит здійснюється за допомогою білетів.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова.


Викладання може здійснюватися російською та українською мовами.

Схожі:

Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconПаспорт спеціальності 08. 00. 05 розвиток продуктивних сил І регіональна економіка І. Формула спеціальності
Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Робоча програма навчальної
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconЕкономічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст україни (на прикладі історичного міста Полтави) Спеціальність 08. 10. 01 Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Захист дисертації відбудеться ” ” 2004 р., о годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради д 64. 089. 01 в Харківській національній...
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconН. М. Сиренко програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил І регіональна економіка» для слухачів другої вищої освіти факультету післядиплом
«Облік І аудит» І 050107 “Економіка підприємства”. / Укл.: Сиренко Н. М.; Харк нац акад міськ госп-ва.– Х.: Хнамг, 2010. – с
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconТема Закономірності та фактори розміщення продуктивних сил
Рекомендовані джерела: 1; 4; 9; 10; 11; 12; 15; 1; 7; 8; 1; 8; 14; 1
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconТема Закономірності та фактори розміщення продуктивних сил
Рекомендовані джерела: 1; 4; 9; 10; 11; 12; 15; 1; 7; 8; 1; 8; 14; 1
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconТема Предмет І методи курсу, його структура
Особливості формування І розміщення продуктивних сил в межах регіонів (областей)
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconТема Предмет І методи курсу, його структура
Особливості формування І розміщення продуктивних сил в межах регіонів (областей)
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconРегулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим) Спеціальність 08. 10. 01 – розміщення продуктивних сил І регіональна економіка
Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст І районів (на рівні ар крим)
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconДля проведення практичних занять, самостійнох роботи І виконання контрольної роботи з курсу «розміщення продуктивних сил І регіональна економіка»
Для проведення практичних занять, самостійнох роботи І виконання контрольної роботи
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика iconТематичний план дисципліни
Пізнання закономірностей розміщення продуктивних сил І комплексоутворення дозволяє розкривати додаткові джерела підвищення продуктивності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи