Ринок фінансових послуг (магістри) icon

Ринок фінансових послуг (магістри)
Скачати 43.53 Kb.
НазваРинок фінансових послуг (магістри)
Дата03.07.2012
Розмір43.53 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (магістри)


Факультет

Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

180

Спеціальність Фінанси

Лекції


38

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


19

Семестр 9, 10

Самостійна робота (загальний обсяг)

123

Дисципліна Обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 5,0

Підсумковий контроль знань


іспит


Лектор: Загірняк Денис Михайлович, кандидат економічних наук.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Підготувати кваліфікованих фахівців у області фінансових послуг – специфічної сфери грошових відносин, які виникають в процесі руху фінансових фондів між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів.

Програма:

Тема 1. Ринок фінансових послуг і його роль в економіці.

Короткий зміст. Виникнення ринку фінансових послуг. Рух фінансових потоків. Попит і пропозиція фінансових фондів. Роль і функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків в економіці. Перетворення в інвестиції.

Тема 2. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

Короткий зміст заняття. Поняття фінансового посередництва. Функції фінансових посередників. Основні проблеми функціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посередників.

Тема 3. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Короткий зміст. Операції з інструментами грошового ринку. Принципи організації емісійних операцій. Визначення попиту і пропозиції грошей. Особливості сучасної інфляції. Діяльність державного казначейства.

Тема 4. Фінансові послуги на валютному ринку.

Короткий зміст. Іноземна валюта, як компонент валютного ринку. Валютний курс. Перехресний курс. Валютні операції. Міжнародні розрахунки. Форвардні окуляри.

Тема 5. Фінансові послуги на ринку позикового капіталу.

Короткий зміст. Критерії вибору кредитних послуг. Короткострокове фінансування на основі залучення через фінансових посередників (банківський кредит, грошова позика, факторинг). Види факторингових угод. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. Середньо і довгострокове кредитування через фінансових посередників.

Тема 6. Фінансові послуги на фондовому ринку.

Короткий зміст. Акціонерні суспільства на фінансовому ринку. Фінансові інструменти фондового ринку. Особливості біржового обігу цінних паперів. Розрахунково-клірингові установи. Фінансово-економічні показники вживані на фондовому ринку.

Тема 7. Державне регулювання ринку фінансових послуг.

Короткий зміст. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг. Поняття ліквідності ринку і платоспроможності фінансових посередників. Захист прав споживачів фінансових послуг. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Регулювання діяльності окремих видів фінансових інститутів. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури ринку фінансових послуг. Саморегульовані організації фінансових посередників.

Бібліографія:

  1. Белых Л.П. Основы финансового рынка: Учеб. пособие. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

  2. Валютный рынок и валютное регулирование. Учебное пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. – М.: Издательство БЕК, 1996.

  3. Науменкова С.В., Андрєєва А.В., Журавка Ф.О. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових вправ і завдань. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 214 с. – (Вища освіта XXI століття).

  4. Фондовий ринок України: Навч. Посібник / Керівник авт. кол. В.В. Оскольський. – К.: УФБ – „Скарбниця”, 1994.

  5. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансовий послуг: теорія і практика. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

  6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 20003. – 535 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, фінансового ринку, міжнародних фінансових розрахунків, банківських операцій, інвестування, також бажано мати знання зі страхових послуги та міжнародної економіки.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись із законодавством у галузі власності, господарських товариств, підприємств, банків і банківської діяльності, фінансових послуг та державного регулювання ринків фінансових послуг, обігу векселів, зовнішньоекономічної діяльність, цінних паперів та фондової біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, Національної депозитарної системи, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, навчитись вирішувати практичні завдання.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 4; другий – теми з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Ринок фінансових послуг (магістри) iconАнотація Дисципліни „ринок фінансових послуг” 1й семестр, магістратура викладач: к е. н., доцент Кужелєв М. О
«Ринок фінансових послуг» як навчальна дисципліна тісно пов'язана з іншими навчальними курсами: фінансовим ринком, економічною теорією,...
Ринок фінансових послуг (магістри) iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Ринок фінансових послуг (магістри) iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко,...
Ринок фінансових послуг (магістри) iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, Н. А. Антонюк....
Ринок фінансових послуг (магістри) iconРинок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг (магістри) iconРинок фінансових послуг

Ринок фінансових послуг (магістри) iconРинок фінансових послуг”
Зміст
Ринок фінансових послуг (магістри) icon“затверджую”
Ринок фінансових послуг”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р с
Ринок фінансових послуг (магістри) iconКонференції 23 жовтня 2009 року
Хнувс проводить «круглий стіл» «Ринок фінансових послуг України в сучасних умовах»
Ринок фінансових послуг (магістри) iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " ринок фінансових послуг" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Ринок фінансових послуг (магістри) iconНазва модуля: Ринок фінансових послуг
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 162 (кредитів єктс – 4,5); аудиторні години – 36 (лекцій 20, практичних занять 16)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи