Бюджетний менеджмент icon

Бюджетний менеджмент
Скачати 38.99 Kb.
НазваБюджетний менеджмент
Дата03.07.2012
Розмір38.99 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Бюджетний менеджмент


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність Фінанси


Лекції

14

Кафедра Оподаткування


Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 9

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Обов’язкова


Курсова робота


Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 3


Підсумковий контроль знань

іспитЛектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99


Статус курсу в навчальній програмі: Курс циклу нормативних дисциплін підготовки спеціаліста за переліком програм навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання теоретичних основ і практичних методів з управління бюджетним процесом. Студент повинен вміти планувати суму надходжень до бюджету, розраховувати розміри закріплених доходів, витрат за функціональною класифікацією, складати бюджети.

Програма:

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни . Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту. Завдання вивчення дисципліни.

Тема 2. Сутність та складові бюджетного менеджменту: об’єкт та суб’єкт системи управління бюджетом. Бюджетне планування. Складові бюджетного менеджменту.

Тема 3. Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління.

Тема 4. Органи оперативного управління бюджетом: основні завдання, функції та структура Міністерства фінансів України. Основні завдання, функції та структура Державного казначейства України.

Тема 5. Бюджетне планування в Україні: порядок і терміни складання Державного бюджету України. Закон України “Про Державний бюджет України”, його зміст. Світовий досвід складання бюджетного календарю.

Тема 6. Виконання бюджету: розпис доходів і видатків бюджету

Тема 7. Виконання бюджету. Бюджетна класифікація доходів, бюджетна класифікація видатків, бюджетна класифікація боргу.

Тема 8. Облік виконання бюджету: організація обліку виконання бюджету у фінансових органах. Облік ресурсів і доходів бюджету. Облік асигнувань і видатків бюджету. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком.

Тема 9. Звітність про виконання бюджету: звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів. Періодична звітність про виконання бюджету. Річна звітність про виконання бюджету і порядок ії затвердження.

Тема 10. Контроль за виконанням бюджету: суть, призначення та органи бюджетного контролю. Податковий контроль. Митний контроль. Контрольно – ревізійна робота з бюджету.

Тема 11. Світовий досвід бюджетного менеджменту: бюджет у контексті світової фінансової думки. Сучасні технології бюджетного менеджменту. Бюджетні формати.

Бібліографія:

  1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. /За заг. ред. В. Федосова. -К. :КНЕУ,2004.-864 с.

  2. Бюджетна система: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-и вид., перероб. і доп./ В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондатюк, Г. Б. Коломієць.-К.: КНЕУ,2002.-336 с.

  3. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Тургинова і Ц. Г. Огня. - К.: Парламентське видавництво, 2002.-320 с.

  4. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: Тов-во «Знання», КОО,1999.-487 с.

  5. Юрій С. І. ,Стоян В. І., Мац М. Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт – Бланш, 2002.-590 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням роздатного матеріалу

Передумова:

Необхідні загальні знання економічної теорії, бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, бюджетної системи, державних та місцевих фінансів, казначейської справи


Методичне забезпечення:

Протягом лекції роздаються студентам методичні розробки текстів лекцій по всім темам курсу, методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика:

Екзамен на підставі письмової відповіді на 2 питання, вирішення задачі.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на семінарських заняттях, тестуванні на практичних заняттях.

Проміжний контроль здійснюється у формі тестування, письмової відповіді на запитання і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль складається з результатів проміжного та поточного контролю.

Мова:

Викладається українською мовою, може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів

Схожі:

Бюджетний менеджмент iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний менеджмент iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний менеджмент iconІ. Д. Скляр Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика) Навчальний посібник
О. Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету
Бюджетний менеджмент iconТема 1 Теоретичні аспекти бюджетного менеджменту
Бюджетний менеджмент – це сукупність взаємопов’язаних лій, заходів І засобів, що спрямовані на управління бюджетними ресурсами І...
Бюджетний менеджмент iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «бюджетний менеджмент» для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують у письмовій формі контрольну роботу
Бюджетний менеджмент iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний менеджмент iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Робоча програма з дисципліни «Бюджетний менеджмент» розрахована на студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності...
Бюджетний менеджмент iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни Бюджетний менеджмент" для студентів денної І заочної...
Бюджетний менеджмент iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний менеджмент iconІ. Б. Андренко
...
Бюджетний менеджмент iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи