1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Скачати 57.24 Kb.
Назва1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Дата03.07.2012
Розмір57.24 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”


2. Опис: Навчальна дисципліна “Соціологія” передбачає розкриття міста соціологічного знання в загальній системі суспільних наук у взаємозв’язку з іншими близькими їй дисциплінами – філософією, психологією, політологією, економічною теорією та ін. Навчальний курс соціології передбачає аналіз предмету соціології, її структури та методів. Студентам дається загальне систематичне і цілісне уявлення про соціологію та її ролі для пізнання суспільства.


3. Рівень

А) Попередні умови: необхідні загальні знання з історії, політології, психології, правознавства та інших суспільних наук.

Б) Вивчивши курс студент повинен:

Знати:

 • основи соціології як науки, що вивчає суспільство як соціальну систему та її структурних елементів – соціальних груп, соціальних інститутів, соціальної поведінки особистості.

Вміти:

 • проводити соціологічний аналіз суспільних явищ та процесів на базі знання методики соціологічного дослідження.

 • користуватись результатами соціологічного аналізу суспільного розвитку на практиці.

Мати уявлення:

 • про категорії даної науки, про структуру соціології та її ролі в системі наук про суспільство, а також в системі суспільних відносин.


4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання.

Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

Крупеніна Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Скорченко Юрій Олександрович, кандидат історичних наук, доцент;

Яковенко Марина Леонідівна, канд. соц. наук, доцент;

Тихомиров Борис Олександрович, кандидат історичних наук, доцент.

Факультет - фінансово-економічний


Загальна кількість годин,

у тому числі:

90

Спеціальність - Фінанси

Лекції

2 години на тиждень

14

Кафедра соціології

Практичні (семінарські) заняття

2 години на тиждень

14

Семестр – 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

у тому числі:

62

Дисципліна з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Курсова робота


-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS: Всього: 2,5, у тому числі: курсова робота

Підсумковий контроль знань


залік


Факультет: мовознавства, журналістики та соціології, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, місто Луганськ, квартал Молодіжний 20-а, корпус 2. Телефон 41-61-27.

Статус курсу в навчальній програмі: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цілі курсу: Орієнтуючись на досягнуті світовою соціологічною думкою теоретичні розробки та їх результати, розкрити основи соціології як науки, її зв’язок з іншими науками про суспільство, показати структуру, функції соціології, визначити її місто в сучасному суспільному процесі.

Програма:

1. Соціологія: наука про суспільство

1.1 Об’єкт і предмет соціології

1.2 Рівні соціологічного знання. Макро- і мікросоціологія.

1.3 Соціологія в системі соціогуманітарних наук. Специфіка соціологічного знання.

1.4 Основні методи соціології.

1.5 Соціологія та інші галузі знання.

2. Суспільство як цілісна соціальна система. Соціальна структура суспільства.

2.1 Суспільство. Поняття та головні ознаки.

2.2 Природа і суспільство. Проблеми взаємодії.

2.3 Еволюція поглядів на суспільство як соціальну систему.

2.4 Соціальна структура суспільства: механізми взаємодії основних елементів.

2.5 Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

2.6 Поняття маргінальності.

2.7 Глобальні проблеми сучасності і соціологічна наука.

3. Соціальні інститути і соціальні організації.

3.1 Соціальні інститути: поняття, класифікація і функції.

3.2 Соціальні інститути і соціальні організації – співвідношення понять.

3.3 Сім’я як соціальний інститут.

3.4 Економіка як соціальний інститут, особливості формування економічних відносин.

3.5 Політика як соціальний інститут. Сутність, специфіка та особливості функціювання.

3.6 Особливості трансформації релігії як специфічного соціального інституту.

3.7 Місто і роль науки в системі соціальних інститутів.

3.8 Освіта як соціальний інститут. Особливості і напрям сучасної освіти.

4. Особистість в системі соціальних зв’язків.

4.1 Поняття особистості в соціології. Співвідношення понять особистість, людина, індивід, індивідуальність.

4.2 Соціальні статуси і соціальні ролі особистості. Особливості ролевих конфліктів.

4.3 Проблеми соціалізації особистості.

4.4 Девіантна поведінка: причини, типи, форми соціального контролю.

4.5 Соціальна активність особистості.

5. Культура і суспільство.

5.1 Сутність культури суспільства. Основні елементи і функції культури.

5.2 Культура в системі соціологічного знання.

5.3 Основні елементи культури.

  1. Функції культури.

  2. Цінності і ціннісні установки як визначні елементи культури.

  3. Соціальні норми і культура.

  4. Звичаї і традиції: їх значення для культури.

  5. Основні типи культур.

6. Методика і техніка соціологічних досліджень.

6.1 Прикладне соціологічне дослідження: основні етапи та їх характеристика.

6.2 Програма і план соціологічного дослідження.

6.3 Основні типи вибірки.

6.4 Порівняльний аналіз основних методів збору соціальної інформації.

6.5 Особливості обробки соціологічної інформації. Аналіз даних соціологічного дослідження.

Теми, запропоновані для самостійного вивчення


1.Історія соціологічних вчень

2.Соціологія сім’ї

3.Соціологія молоді

4.Соціологія конфлікту

Бібліографія:

 1. Андрющенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. (Курс лекцій). –К.:1993.

 2. Андрющенко В. П., Горлач Н. И. Социология – наука обо обществе. –Х.:1997.

 3. Барулин В. С. Социальная философия (в 2-х чтениях). –М.:МГУ,1993.

 4. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології. –К.,1993.

 5. Калюдин А. П., Кравченко А. И. Популярная социология. –М.,1991.

 6. Кравченко А. И. Введение в социологию. –М.,1995.

 7. Городяненко В. Г. Социологический практикум. –К.,1999.

 8. Зборовский В. Г. Зарубежные учебники по социологии. //Социально-политические науки, 1990, №12

 9. Нагорный Б. Г. Некоторые аспекты теоретической и прикладной социологии в условиях трансформирующегося общества. –Вестник ВУГУ, 1998, №5.

 10. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Курс лекций. –М.,2000.

 11. Соціологія (за ред. Городяненка В. Г.) –К.,1999.

 12. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. –Львів,1996.

 13. Социологический справочник. –К.,1990.

 14. Смелзер Н. Социология. –М.,1997.

 15. Шпакова Г. В. Западная социология: история, развитие. //Социально-политический журнал, 1992, №10.

 16. Конституция Украины. –К.,1997.

Методи навчання: Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота студентів

Методичне забезпечення: Методические указания к учебной дисциплине “Социология”/ Сост.: Б.Г. Нагорний, М.Л. Яковенко, А.В. Яковенко.– Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2001. – 40с.

Екзаменаційна методика: усний або письмовий контроль: модульні контролі модульний контроль1, модульний контроль 2.

Реєстрація на курсі: немає

Реєстрація на іспиті: за розкладом

Схожі:

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія та медична соціологія як навчальна дисципліна. Плани семінарських занять з елективного курсу  «Соціологія та медична соціологія»
Викладання соціології та медичної соціології для студентів медичних факультетів здійснюється за кредитно-модульною системою організації...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Дисципліна Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів“ є нормативною І, входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНавчальна дисципліна: Соціологія

1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconНаціональний університет „Львівська політехніка” кафедра соціології та соціальної роботи
«Соціальна структура І соціальна стратифікація»; «Соціологія організацій»; «Соціологія освіти»; «Соціологія сім’ї»; «Методика викладання...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconПотенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація ”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” (для студентів...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія. Медична соціологія
Социология представляет собой науку, которая изучает общество, его системные и структурные характеристики
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” icon«Соціологія»
Мостійної роботи та виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія» (для студентів 2-4-го курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія” iconСоціологія (спеціалізація соціологія освіти, соціальні комунікації)
Директор Інституту соціології, психології та управління Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи