Статистика Факультет icon

Статистика Факультет
Скачати 41.06 Kb.
НазваСтатистика Факультет
Дата03.07.2012
Розмір41.06 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Статистика


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

Утому числі

135

Спеціальність Фінанси


Лекції

42

Кафедра Управління проектами та економічна статистика


Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 3,4

Самостійна робота (загальний обсяг)

65

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Іногородська Ганна Павлівна, к.е.н., доц.

Статус курсу в навчальній програмі.

Курс є обов’язковим у програмі навчання

Цілі курсу: Надання знань про методи збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

Програма:

 1. Предмет і метод статистики.

 2. Статистичне спостереження.

 3. Зведення і групування статистичних даних.

 4. Статистичні показники.

 5. Аналіз рядів розподілу.

 6. Вибірковий метод.

 7. Статистична перевірка гіпотез.

 8. Аналіз таблиць взаємної спряженості.

 9. Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків.

 10. Аналіз інтенсивності динаміки.

 11. Аналіз тенденцій розвитку.

 12. Індекси.

 13. Графічний метод.

Бібліографія:

 1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ (методология и проблемы)ю – М.: Статистика, 1987. - 199 с.

 2. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

 3. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 485 с.

 4. Аллен Р. Экономические индексы. – М.: Статистика, 1980. – 256 с.

 5. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 75 с.

 6. Беляев С.Л., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 159 с.

 7. Джессен Р. Методы статистических обследований / по редакцией Четыркина Е.М. Перевод с англ. Ю.П. Лукашина и Я.Ш. Паппэ. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 478 с.

 8. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: кн. 1. Пер с англ. – 2-е изд., перер. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 366 с.

 9. Ерина А.М., Викторова Л.Л., Витренко Н.М и др. Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики. – Киев: УМК ВО, 1988.

 10. Иванов О.В.Теория статистики группировки. –М: МЭСИ, 1992. – 91с.

 11. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа.- М, Финансы и статистика, 1990. -303с.

 12. Кимбл Т. Как правильно пользоваться статистикой / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 294 с.

 13. Кулинич О.І. Теорія статистики. Задачник. – Кіровоград: Центрально-українське видавництво, 1997. – 162 с.

 14. Кулинич О.І. Теорія статистики. Підручник. – Кіровоград: ДЦУИ, 1996. – 278 с.

 15. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнесе. – К.: МОРИОН, 2002. – 640 с.

 16. Макаров Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 17. Общая теория статистики / Г.С. Кильдичиев, В.Е. Овсиенко, П.М. Рабинович, Т.В. Рябушкин. – М.: Финансы и статистика, 1980. – 423 с.

 18. Общая теория статистики / под ред. Боярского А.Я., Громыко Г.М. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с.

 19. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / А.И. Харламов, О.Э. Бдсешно, В.Т. Бабурин и др. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 269 с.

 20. Плочико Б.Т. Группировка и система статистических показателей. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 176 с.

 21. Популярный экономико-статистический словарь-справочник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 139 с.

 22. Статистика. Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирев та ін.; За ред. А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

 23. Статистический словарь / под ред. М.А. Королева. – М.: финансы и статистика, 1989. – 623 с.

 24. Торвей Р. Индексы потребительских цен: Методологическое руководство. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 215 с.

 25. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. Фигурнова В.Э. – М.: Инфра, 1998. – 528 с.

 26. Фестер Э, Ренц П. Методы корреляционного и регрессионного анализа. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.

 27. Чекотовский Э.В. Графический анализ статистических данных в Microsoft Excel 2000. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2002. – 464 с.

 28. Эренберг А. Анализ и интерпретация статистических данных / Под ред. А.А. Рывкина; пер. с англ. Б.И. Клименко. – М.: Финансы и статистика, 1981.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:


Необхідні знання з математики, економічної теорії.

Методичне забезпечення:

Протягом лекції студенти мають можливість знайомитись з електронним варіантом конспекту лекцій, планом семінарських занять, контрольними питаннями та термінами для самостійної роботи, а також новітніх книг та статей, які стосуються дисципліни.

Екзаменаційна методика:

Тестування

Реєстрація на курс:

Немає

Реєстрація на іспит:

За розкладом
Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання

Усі розділи програми навчання є обов’язковими.

Оцінювання.


Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися українською або російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Статистика Факультет iconДержавного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Цикли фундаментальних дисциплін; цикли дисциплін за спеціальністю: економіка; економетрія економічна статистика, фінансова статистика,...
Статистика Факультет iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Статистика Факультет iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Статистика (теорія статистики)”, “Економічна статистика”, “Статистика рин­ків”, “Демографічна статистика”, а також дисциплін циклу...
Статистика Факультет iconАнотація дисципліни Бізнес-статистика
...
Статистика Факультет iconВ кругу коллег свой день рожденья
Студенты и выпускники специальности «прикладная статистика» поздравляют учетно-финансовый факультет
Статистика Факультет iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Статистика Факультет iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статистика”, “Статистика ринків” (теми 7-15), “Демографічна статистика” (теми 16-20),...
Статистика Факультет iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика»

Статистика Факультет iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика». Основные этапы статистических исследований

Статистика Факультет icon0104 – “фінанси”, 0106 – «облік І аудит», 0100 – «економічна статистика»
Сучасна статистика покликана забезпечити користувачів інформацією про розвиток економіки І зв'язаних з нею соціальних процесів
Статистика Факультет iconМатематическая статистикА
Математическая статистика это наука, занимающаяся методами обработки результатов опытов или наблюдений над случайными явлениями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи