Страхування Факультет icon

Страхування Факультет
Скачати 40.51 Kb.
НазваСтрахування Факультет
Дата03.07.2012
Розмір40.51 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Страхування


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Оподаткування

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 9


Самостійна робота (загальний обсяг)

53

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисциплін у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залік


Лектор: Бондаренко Валерія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний, т. 41-32-99.

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс циклу нормативних дисциплін підготовки спеціаліста за переліком програми навчання в галузі “Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен вивчити сутність і принципи організації страхування, його види. Студент повинен оволодіти навиками з розрахунку страхових тарифів для різних галузей страхування.

Програма:

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Короткий зміст. Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Історія страхування. Комерційне та соціальне страхування в системі соціального захисту населення. Організаційні форми страхового фонду.

Тема 2. Класифікація страхування.

Короткий зміст. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Основні поняття страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання.

Короткий зміст. Страхові ризики. Ризики, які являють стандартні виключення із страхування. Оцінювання ризиків, методика визначення на його основі страхового тарифу (для загальних видів страхування).

Тема 4. Страховий ринок.

Короткий зміст. Загальна характеристика страхового ринку. Класифікація суб’єктів страхового ринку на страховиків та страхувальників; перестраховиків та перестрахувальників; індивідуальних суб’єктів та колективних; на страхові компанії, товариства взаємного страхування та фонди соціального страхування; страховиків та страхових посередників.

Тема 5. Страхова організація.

Короткий зміст. Структура страхової компанії.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Короткий зміст. Ліцензування страхової діяльності. Встановлення розміру статутного фонду. Обмеження доступу на страховий ринок нерезидентів. Оподаткування доходу від страхової діяльності.

Тема 7. Особисте страхування.

Короткий зміст. Сутність, призначення та структура особистого страхування. Страхування життя від нещасних випадків, медичне страхування. Визначення страхової суми та страхового тарифу. Види страхування життя.

Тема 8. Майнове страхування.

Короткий зміст. Принцип відшкодування шкоди, оцінка страхової суми. Повне та пропорційне страхування. Вогневе страхування. Страхове покриття і франшиза. Страхування від крадіжок. Страхування майна юридичних осіб.

Тема 9. Страхування відповідальності.

Короткий зміст. Страхування відповідальності юридичних та фізичних осіб. Страхування договірної відповідальності. Страхування відповідальності роботодавця. Професійна відповідальність. Страхування відповідальності за якість продукції.

Тема 10. Перестрахування і співстрахування.

Короткий зміст. Сутність перестрахування. Основні форми перестрахування: факультативне та обов’язкове. Види перестрахування. Пропорційне перестрахування. Непропорційне перестрахування. Перестраховочні пули. Перестраховочна комісія.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Короткий зміст. Кошти страхових компаній. Статутний капітал. Інвестиційна діяльність страхових компаній.

Тема 12. Фінансова надійність страхових компаній.

Короткий зміст. Страхові резерви. Класифікація резервів. Баланс страхової компанії та її оподаткування.

Бібліографія:

       1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

       2. Заруба О.В. Основи страхування. – К., 1995. – 156 с.

       3. Нечипорук Л.В. Закон Украины «О страховании»: Комментарий. – Х.: ООО “Одиссей”, 2002. – 288 с.

       4. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: Изд-во БЕК, 2002. –768 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням роздатного матеріалу.

Передумова:

Необхідні загальні знання економічної теорії, державних фінансів, бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення:

Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних (семінарських) занять та виконання самостійної роботи.

Екзаменаційна методика: Залік на підставі опитування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на екзамен:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання:

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Мова: дисципліна викладається українською мовою, може викладатися російською мовою.

Схожі:

Страхування Факультет icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Страхування Факультет iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Страхування Факультет iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
Страхування Факультет iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Страхування Факультет iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Страхування Факультет iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Страхування Факультет iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Страхування Факультет iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Страхування Факультет iconОбов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
Страхування Факультет iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Страхування Факультет iconЗакон України «Про страхування». Цей Закон регулює відносини у сфері страхування І спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Страхування
Статистичний аналіз та оцінка страхування автотранспортних засобів в контексті розвитку страхового ринку України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи