Теорія фінансів icon

Теорія фінансів
Скачати 39.46 Kb.
НазваТеорія фінансів
Дата03.07.2012
Розмір39.46 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна теорія ФІНАНСів


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 4

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Вибіркова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 4,0

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Шильніков Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Предмет дисципліни:

Розгляд фундаментальних основ фінансів, вивчення та освоєння методики формування доходної і видаткової частини державного бюджету, вивчення фінансової системи та фінансової політики.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних та методичних аспектів фінансів як економічної категорії та набути практичних навичок в оцінці процесів, що відбуваються в фінансовій сфері.

Програма:
Тема 1. Фінансова система

Короткий зміст. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи. Правові та організаційні основи фінансової системи.

Тема 2. Фінансова політика і фінансова безпека

Короткий зміст. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Завдання і принципи фінансової політики. Форми і методи реалізації фінансової політики. Фінансова безпека держави.
Тема 3. Фінансові ресурси та фінансовий механізм

Короткий зміст. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів. Призначення і роль фінансового механізму. Склад і структура фінансового механізму
Тема 4. Державні фінанси

Короткий зміст. Система державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні засади державних фінансів. Становлення та розвиток державних фінансів України.
Тема 5. Бюджет та бюджетна система

Короткий зміст. Суть державного бюджету. Бюджетний процес. Державні видатки. Державні доходи
Тема 6. Податкова система

Короткий зміст. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків.
Тема 7. Державний кредит та спеціальні фонди

Короткий зміст. Державний кредит як метод формування доходів бюджету. Класифікація державних позик. Методи погашення державного кредиту. Сутність спеціальних фондів. Класифікація спеціальних фондів.

Бібліографія:

  1. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2003. – 416с.

  2. Василик О. Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ „Поліграфкнига”. – 2004. – 478с.

  3. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий: Учеб. – М.: ТК Велби, 2003. – 352с.

  4. Петровська І. О., Клиновий Д. В. Фінанси. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ. – 2002. – 300с.

  5. Сабанти Б. М. Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Издательство „Менеджер”,2000. – 192с.

Метод навчання:

Лекції та практичні заняття.

Передумова:

Необхідні знання з ціноутворення, інвестиційної діяльності, кредитування. Курс “Теорія фінансів” має галузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами: “Основи економічної теорії”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Методичне забезпечення:

Программа по дисциплине «Теория финансов» (для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика и предпринимательство», «Менеджмент») / Сост: А.А. Шильников – Луганск, Издательство Восточноукраинского Нац. ун-та, 2004 г.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 7; другий – теми з 8 по 14. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладення ведеться російською мовою.

Схожі:

Теорія фінансів iconФормат опису модуля
Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев
Теорія фінансів iconРічний план закупівель на 2009 року Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Теорія фінансів iconРічний план закупівель на 2010 рік Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Теорія фінансів iconПрограми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра
Теорія фінансів, податки й оподаткування, державний бюджет, фінанси господарюючих суб’єктів
Теорія фінансів iconДехтяр на., к е. н., доцент кафедри фінансів Боярко І. М., к е. н., доцент кафедри фінансів Дейнека О. В. старший викладач кафедри фінансів «двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Основу такого дослідження становлять існуючі (сучасні) теоретичні засади ефективності як загальнонаукової категорії, сформовані в...
Теорія фінансів iconТема Основи фінансів підприємств
Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки
Теорія фінансів iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Теорія фінансів iconІнформаційні ресурси для прийняття управлінських рішень безугла Ю.Є
Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Теорія фінансів iconПрограма переддипломної практики студентів денного та заочного відділення Освітньо-кваліфікаційний рівень
Череп А. В., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кушинова Н. Г., к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Кущик А. П., к...
Теорія фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Теорія фінансів iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи