Дисципліна Українська та зарубіжна культура icon

Дисципліна Українська та зарубіжна культура
НазваДисципліна Українська та зарубіжна культура
Дата03.07.2012
Розмір29.4 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Українська та зарубіжна культура

Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі:

81

Спеціальність Фінанси

Лекції

14

Кафедра Філософії культури і культурології

Практичні (семінарські) заняття

14

Семестр 2

Самостійна робота (загальний обсяг),

у тому числі:

53

Дисципліна Вибіркова

Курсова робота (проект)

-

Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього: 2,5

Підсумковий контроль знань

залік

Лектор: Воєводіна Лариса Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Шаповалова Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, Арнаутова Валентина Вікторівна, старший викладач


Інститут/факультет: Філософський факультет, кафедра філософії культури і культурології, т. 41-84-06.

Статус курсу в навчальній програмі:

Вибірковий з циклу вільного вибору вузом у програмах навчання з усіх спеціальностей університету, крім гуманітарних.

Цілі курсу:

Студент повинен: отримати знання теоретичних основ з історії української та зарубіжної культури; методологічних принципів аналізу та оцінки культурних явищ; закономірностей світового культурного процесу; основних етапів історичного шляху української культури, її загальнолюдське і світове значення. Студент повинен систематизувати матеріал з історії світової та української культури, практично використовувати знання з дисципліни щодо осмислення сучасного культурно-історичного, як світового процесу так і процесу в Україні.

Програма:

Тема 1. Поняття культури.

Тема 2. Культура первісного суспільства.

Тема 3. Культура Давньої Греції і Риму. Культура східних слов’ян і Київської Русі.

Тема 4. Культура західноєвропейського середньовіччя.

Тема 5. Культура Відродження.

Тема 6. Культура українського народу XIV – кінець XVIII ст.

Тема 7. Західноєвропейська культура XIX століття.

Тема 8. Українська культура XIX століття.

Тема 9. Культура російського народу XIX століття.

Тема 10. Українська та зарубіжна культура ХХ століття.

Бібліографія:

  1. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. пос. / За заг. ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994. – 456 с.

  2. Історія світової культури: Культурні регіони: Навч. пос./ Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 448 с.

  3. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури: європейський конспект. Навч. посібник. -–К.: Либідь, 1995. – 224 с.

  4. Українська художня культура: Навч. посібник / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

  5. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.: Навч. посібник / За ред. В.Г. Дончика. – К.: Либідь, 1994. – 386 с.

Метод навчання:

Проведення лекцій, семінарських занять із застосуванням репродукцій, тестування.

Передумова:

Необхідні загальні знання з всесвітньої історії, всесвітньої літератури, історії України, української літератури.

Методичне забезпечення:

Електронний варіант лекцій, семінарських занять, учбова література та методична ( розроблена кафедрою) з дисципліни.

Екзаменаційна методика

Усний і письмовий залік за призначенням.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на залік:

За розкладом.

Оцінювання

Оцінювання рівня засвоєння знань з дисципліни проводиться наступним чином: під час поточного контролю – бліц-опитування, розв'язання практичних завдань; під час модульного контролю – тестування; під час підсумкового контролю – тестування.

Мова.

Вивчення усіх розділів програми навчання можливо російською мовою.

Схожі:

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconДо курсу "Українська та зарубіжна культура"
Дисципліна “Українська та зарубіжна культура є курсом розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"

Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconКурс "Українська культура" покликаний
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПрограма З курсу українська культура
Дисципліна Українська культура” є курсом, розрахованим на оволодіння теоретичними основами в галузі культурології; збагачення студентів...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconОсновні питання курсу „Українська та зарубіжна культура”
move to 1064-20461
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПитання до заліку з курсу "Українська та зарубіжна культура"
Синтез етики, естетики І літератури у творчості великих французьких просвітителів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconТеми контрольних робіт з курсу “Українська та зарубіжна культура”
Художня творчість титанів Відродження (Леонардо да Вінчі, Мікельанджело Буонаротті, Рафаеля Санті)
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconТема. Культура мови як наука І навчальна дисципліна
Культура мови як окрема лінгвістична дисципліна. Предмет І завдання курсу. Зв’язок з іншими дисциплінами
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02010101 «Культурологія»
Українська культура у роки боротьби за державну незалежність (1917-1920). Розвиток української культури в добу Відродження. Українська...
Дисципліна Українська та зарубіжна культура iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи