Управління фінансовою санацією icon

Управління фінансовою санацією
Скачати 39.47 Kb.
НазваУправління фінансовою санацією
Дата03.07.2012
Розмір39.47 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

189

Спеціальність Фінанси

Лекції

38

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

33

Семестр 9, 10

Самостійна робота (загальний обсяг)

118

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

-

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 5,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Мельник Галина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в напрямку „Економіка і підприємництво” за спеціальністю Фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів аналізу фінансової звітності для визначення фінансової стійкості та прогнозування банкрутства.

Програма:

Тема 1. Фінансова санація підприємств: економічний зміст та поря­док проведення.

Короткий зміст. Економічна сутність санації підприємств. Умови прийняття рішення про проведення фінансової санації. Класична модель фінансової са­нації.

Тема 2. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств .

Короткий зміст заняття. Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Санаційна спро­можність підприємства. Порядок проведення санаційного аудиту, Розробка плану санації. Форми фінансової санації. Визначення по­треби в капіталі. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємст­ві. Правила фінансування.

Тема 3. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

Короткий зміст. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації. Збільшення вхідних грошових потоків, Зменшення вихідних грошо­вих потоків. Санація балансу.

Тема 4. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

Короткий зміст. Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу. Альтерна­тивна санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні бор­жника. Фінансова участь персоналу в санації підприємства

Тема 5. Сутність, види та процедури банкрутства підприємств,

Короткий зміст. Механізм з'яви феномена неплатоспроможності, Поняття і сутність банкрутства. Види банкрутства. Необхідність, функції та завдання інституту банкротства підприємств. Порядок оголошення підприєм­ства банкрутом. Ліквідаційні процедури.

Тема 6. Діагностування банкрутства.

Короткий зміст Фінансова криза на підприємстві І фактори Її виникнення. Зовнішні та внутрішні фактори кризового фінансового розвитку. Основні сис­теми діагностування банкрутства. Цілі та етапи експрес діагносту­вання банкрутства, Система фундаментального діагностування бан­крутства: цілі, етапи, спеціальні методи оцінки фінансового стану підприємства

Тема 7. Реструктуризація підприємства .

Короткий зміст. Сутність та форми реструктуризації підприємства. Фінансовий ме­ханізм реорганізації підприємств. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств

Бібліографія:

  1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

  2. Антикризисное управление: Учебное пособие / В.Г. Крижановский и др., Под. ред. Е. С. Минаева и В.П. Панагушина. – М. : «Издательство ПРИОР», 1998.

  3. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами . – К.,1996.

  4. Бланк И. А. Стратегия финансового менеджмента. – К., 1999. – 1,2.

  5. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств \Навч. посібник. - К. КНЕУ, 2000.

  6. Уткин З.А. Антикризисное управление.- М.: Экмос, 1997.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, менеджменту, також бажано мати знання з фінансового і економічного аналізу, статистики, фінансового менеджменту.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з електронною версією, Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 4; другий – теми з 5 по 7. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюється за російською мовою.

Схожі:

Управління фінансовою санацією iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ управління фінансовою санацією підприємства для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів...
Управління фінансовою санацією iconНазва модуля: Управління фінансовою санацією
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 162 (кредитів єктс -5); аудиторні години – 36 (лекцій – 20, практичних занять – 16)
Управління фінансовою санацією iconАнотація дисципліни «управління фінансовою санацією підприємства» Викладач: к э. н доц. Желудев А. В
Цю ділянку старанно досліджують та вивчають в усіх високо розвинутих країнах світу. Важливим це є І для України, де ринкова система...
Управління фінансовою санацією iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємств” / Укладач І. Й. Плікус....
Управління фінансовою санацією iconХарківський національний економічний університет пропонує отримати сучасну вищу освіту за напрямами підготовки (спеціальностями)
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Управління фінансовою санацією iconІнформація про наукового керівника (інститут, кафедра, № кімнати, контактний тел., ел пошта) 1 2 3 4 5
Проблеми становлення фінансового рин­ку в Україні/ Управління санацією підпри­ємства
Управління фінансовою санацією iconХарківським національним економічним університетом знижена плата за навчання у 2011/12 навчальному році наказ №191-к від 01. 08. 2011р
Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами): управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва; управління державними...
Управління фінансовою санацією iconНувс боротьба з фінансовою злочинністю у країнах Європи
Нідерландів, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Чехії, Словенії, сша, України та Словаччини. Під час роботи колоквіуму...
Управління фінансовою санацією iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Управління фінансовою санацією iconПоложення про систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Мініст ерства
move to 0-19115571
Управління фінансовою санацією iconТестові завдання на Вашу думку, під фінансовою стійкістю банків на грошовому ринку слід розуміти
Виберіть, із перелічених нижче, фактори екзогенного характеру, що формують фінансову стійкість банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи