Суб’єктів господарювання icon

Суб’єктів господарювання
Скачати 54.93 Kb.
НазваСуб’єктів господарювання
Дата03.07.2012
Розмір54.93 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ суб’єктів ГОСПОДАРЮВАННЯ


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

У тому числі

216

Спеціальність Фінанси

Лекції

28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

42

Семестр 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

146

Дисципліна Обов’язкова

Курсова робота

36

Обсяг дисципліни у кредитах ЕCTS:

Всього 6,5

Підсумковий контроль знань

іспит


Лектор: Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів, т. 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Програма:

Тема 1. Концепція управління фінансової діяльністю суб’єктів господарювання.

Короткий зміст. Системна характеристика господарюючого суб’єкту як учасника ринкових відносин. Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм підприємства в системі управління фінансами. Сучасні теорії фінансування: класична, неокласична, неоінституційна. Теорема іррелевантності.

Тема 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних організаційно-правових форм.

Короткий зміст заняття. Зв’язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності господарських товариств. Особливості фінансування акціонерних товариств. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

Тема 3. Формування ресурсної бази суб’єкта господарювання.

Короткий зміст. Структура капіталу суб’єктів господарювання. Аналіз методів управління капіталом суб’єкта господарювання. Початкове формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Звіт про власний капітал підприємства, його призначення та порядок складання.

Тема 4. Самофінансування підприємства.

Короткий зміст. Зміст, форми та джерела самофінансування підприємств. Відкрите та приховане самофінансування. Оптимізація самофінансування. Методи розрахунку та планування Cach-Flow. Показники Cach-Flow. Звіт про рух грошових коштів.

Тема 5. Дивідендна політика підприємства.

Короткий зміст. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Оптимізація дивідендної політики. Типи дивідендної політики підприємства. Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів корпоративними правами. Оподаткування дивідендів.

Тема 6. Позичковий капітал підприємства.

Короткий зміст. Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби в позичкових коштах. Умови та механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій. Спеціальні форми кредитування. Особливості державного кредитування підприємств та одержання державних гарантій.

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації суб’єктів господарювання.

Короткий зміст. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Форми реорганізації. Реорганізація як інструмент фінансової санації підприємств, що знаходяться в кризі. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід реорганізації підприємств.

Тема 8. Фінансова та інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання.

Короткий зміст. Види фінансових вкладень підприємств. Методи оцінки фінансових інвестицій. Диверсифікація фінансових вкладень, оцінка їх ризиковості та інвестиційної привабливості. Моделі та методи оцінки вартості акцій та облігацій. . Фінансова та інвестиційна діяльність підприємств в офшорних зонах та у вільно-економічних зонах.

Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Короткий зміст. Основні види зовнішньоекономічних операцій

Основні фінансові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Вплив оподаткування на ефективність зовнішньоекономічних відносин суб’єктів господарювання. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті.

Тема 10. Системи забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Короткий зміст. Об’єктно-орієнтований підхід до управління фінансами суб’єктів. Контролінг як система, орієнтована на перспективний розвиток підприємства. Формулювання стратегії розвитку, визначення стратегічних факторів успіху та горизонтів планування. Інформаційне забезпечення та координація в системі функцій контролінгу. Зміст інформаційного менеджменту. Координація цілей, планів та системи забезпечення інформацією.

Тема 11. Стратегія управління фінансово-економічною діяльністю суб’єкта господарювання.

Короткий зміст. Концепція формування фінансового потенціалу. Система показників оцінки фінансового потенціалу. Оцінка результату ефективності інвестицій. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства як основа фінансового потенціалу підприємства. Прогнозування фінансового потенціалу. Комплексна оцінка фінансового потенціалу суб’єкта господарювання.

Бібліографія:

  1. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. - Тернопіль. Економічна думка. - 2000. - 229с.

  2. Костырко Л.А. Финансовый анализ. – Луганск: изд-во Восточноукр. госуд. ун-та, 2000. – 185 с.

  3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. - К.: КНЕУ, 2000. - 412с.

  4. Ченг Ф. Ли, Д. И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. 686 с.

  5. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з фінансового аналізу, фінансового планування, також бажано мати знання з бухгалтерського, управлінського обліку, аудиту.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з монографією лектора, Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, рекомендованою літературою.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає тими з 1 по 5; другий – теми з 5 по 11. Здійснюється у формі тестування і вирішення практичних задач.

Підсумковий контроль полягає у здачі індивідуального завдання та модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Суб’єктів господарювання iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Суб’єктів господарювання iconК. В. Савченко Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання конспект
Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання : конспект лекцій / укладачі: Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. – Суми :...
Суб’єктів господарювання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму підготовки 030508 "Фінанси...
Суб’єктів господарювання iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” / Укладачі: канд екон...
Суб’єктів господарювання iconЗміс т визначення критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику в нормативно-правових документах Лисиченко Г. В., Полькова Ю. С., Дудар Т. В
Визначення критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику в нормативно-правових документах
Суб’єктів господарювання iconБюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Суб’єктів господарювання icon6. облік І звітність при реорганізації юридичних осіб та напрями удосконалення балансу підприємства верига Ю. А. Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Облік І звітність при реорганізації суб’єктів господарювання: досвід україни І російської федерації
Суб’єктів господарювання iconГ. В. Брунько партнерські відносини держави І суб’єктів господарювання при здійсненні страхування у сфері транспорту
Партнерські відносини держави І суб’єктів господарювання при здійсненні страхування у сфері транспорту
Суб’єктів господарювання iconЕфективна стратегія розвитку суб’єктів господарювання: вихідні положення та проблеми реалізації

Суб’єктів господарювання iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Суб’єктів господарювання iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи