1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” icon

1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Скачати 54.53 Kb.
Назва1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Дата03.07.2012
Розмір54.53 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”.


2.Опис: Навчальна дисципліна “Фізичне виховання” спрямована на формування здорової, фізично досконалої, соціально активної і морально стійкої людини засобами фізичної культури. Фізичне виховання вирішує завдання зміцнення здоров’я, всебічного розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, готує студентів до певного виду діяльності в конкретних соціально-економічних умовах.

3. Рівень:

А) Попередні умови: необхідні загальні вміння, навички та психофізичні якості для занять фізичною культурою.

Б) Вивчивши курс студент повинен:

Знати:

  • методи та прийоми підтримки та збереження здоров’я;

  • правила особистої гігієни спортсмена;

  • правила проведення і суддівства змагань.

Вміти:

  • кваліфіковано провести розминку;

  • застосовувати засоби запобігання травматизму;

  • судити змагання;

  • оцінити за допомогою найпростіших тестів фізичний стан організму.

Мати уявлення:

  • про основні закономірності впливу на організм фізичних навантажень;

  • про керівні документи з проведення змагань.


4. Обов’язкові чи вибіркові розділи програми навчання:


Усі розділи програми навчання обов’язкові.


5. Викладацький склад:

1.Авакова Валентина Миколаївна, старший викладач

2.Андреєва Вікторія Валентинівна, викладач

3.Баєв Олександр Васильович, старший викладач

4.Бірюков Віктор Володимирович, старший викладач

5.Буряк Анатолій Григорович, старший викладач

6.Верьовкін Олександр Костянтинович, доцент

7.Вовк Віктор Михайлович, доцент

8.Вовк Лариса Вікторівна, викладач

9.Галій Сергій Миколайович, викладач

10.Гордиєнко Володимир Миколайович, старший викладач

11.Григор’єва Вікторія Олександрівна, викладач

12.Гуржий Олег Вікторович, викладач

13.Додонова Олена Анатоліївна, викладач

14.Дрожжин Василь Юрійович, викладач

15.Захаров Валерій Іванович, доцент

16.Ігнатова Тетяна Олексіївна, викладач

17.Ісаєнко Олександр Олександрович, викладач

18.Касаткін Анатолій Миколайович, доцент

19.Коваленко Олександр Григорович, викладач

20.Кравченко Олександр Миколайович, старший викладач

21.Кудінов Микола Іванович, старший викладач

22.Ліцоєва Наталя Володимирівна, викладач

23.Лобко Антоніна Андріївна, викладач

24.Ляпін Валентин Петрович, завідувач кафедри, доцент

25.Мамаєва Олена Володимирівна, викладач

26.Михайлова Дарія Петрівна, старший викладач

27.Михайлюк Олексій Андрійович, старший викладач

28.Молоштан Дмитро Васильович, старший викладач

29.Одорожа Сергій Миколайович, викладач

30.Пантелєєв Сергій Михайлович, викладач

31.Платонов Володимир Микитович, старший викладач

32.Полоник Анатолій Миколайович, викладач

33.Попов Євген Борисович, старший викладач

34.Ромашова Тетяна Миколаївна, викладач

35.Рудік Микола Олексійович, старший викладач

36.Сажиєнко Валерій Вікторович, викладач

37.Санжарова Галина Костянтинівна, старший викладач

38.Семеністий Олександр Стефанович, старший викладач

39.Сердечний Володимир Владиславович, викладач

40.Соловйов Олег Володимирович, доцент

41.Степаненко Олександр Васильович, старший викладач

42.Сухенко Ігор Іванович, викладач

43.Уварова Людмила Іванівна, старший викладач

44.Шевцов Володимир Георгійович, викладач


Факультет - фінансово-економічний


Загальна кількість годин,

у тому числі:

480

Спеціальність - Фінанси

Лекції

Немає

Кафедра фізичного виховання

Практичні заняття

4 години на тиждень (I-VII семестри,

2 години на тиждень –IX семестр)

420

СеместриI-VII, IX

Самостійна робота (загальний обсяг)

60

Дисципліна з циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Курсова робота

Немає


Обсяг дисципліни у кредитах ECTS:

Всього:

Підсумковий контроль знань


Залік (I,III,V семестри); диференційований залік (II,IV,VI,VII,

IX семестри)


Факультет: історії і політології Східноукраїнського національного університету

ім. Володимира Даля, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20-а,

корпус 6. Телефон 41-15-74.


Статус курсу в навчальній програмі: цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.


Цілі курсу: Розвиток фізичних якостей. Забезпечення необхідного рівня розвитку рухових навичок, можливостей функціональних систем організму виконують значну роботу. Виховання необхідних морально-вольових якостей.


Програма: Дисципліна «Фізичне виховання» викладається за окремими програмами з видів спеціалізації (футбол, баскетбол, софтбол, загальна фізична підготовка, настільний теніс, атлетична гімнастика, армрестлінг, пауерліфтінг, ритмічна гімнастика, легка атлетика, спеціальна медична група), розробленими на кафедрі фізичного виховання СНУ ім. В.Даля на основі Базової робочої програми з фізичного виховання.

Бібліографія:

1. Мачашкин В.М. Методика физического воспитания.-Киев,1986.

2. Зациорский В.Н. Легкая атлетика. Учебник для высших учебных заведений. – Киев,1980.

3.Захаров В.І. Легка атлетика у вузі. Навчальний посібник. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля,2004. – 100 с.

4.Накитный И.Д. Игры в легкой атлетике. –Киев:Здоров’я,1974.

5.Биедис А.А. Подвижные игры.-Ленинград:Учпедгиз,1961.

6.Душанин С.А. Оздоровительный бег. –Киев:Здоров’я,1982.

7.Футбол. Посібник для інститутів фізкультури. Під ред. Козакова П.М. - Київ: Здоров’я,1995.

8.Тренировка футболистов. Под ред. А. Романенко, О. Джус, М. Догадан. -М.:Просвещение,1986.

9.Кожеваткин В.М., Ковалев В.Д. Софтбол. Основы техники, тактики, правил игры и методики тренировки. – М.: Советский спорт,2003. - 192 с.


Методи навчання: Практичні заняття, самостійна робота.


Методичне забезпечення:

1.Гордиенко В.Н. Методические указания по дисциплине “Физическое воспитание” “Правила соревнований для студентов первого курса, начинающих играть в мини-футбол”. -Луганск: изд-во ВНУ им.В.Даля,2005.

2.Уварова Л.І. Методика підвищення працездатності та фізичної підготовленості студентів I-III курсів СНУ ім. В. Даля у процесі занять баскетболом. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005.

3.Методические указания по обучению питчеров и хиттеров студенческих женских софтбольных команд. Сост. В.В. Шигалевский, Е.Б. Попов, Е.К. Колодяжный. - Луганск: издательство Восточноукраинского государственного университета, 1997. – 31 с.

Екзаменаційна методика: немає


Реєстрація на курсі: немає


Реєстрація на іспиті: немає

Схожі:

1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconПитання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
Дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconПереддипломна педагогічна практика
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять переддипломну практику...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconМета І завдання педагогічної практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconМета І завдання асистентської практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять асистентську на...
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconСпеціальність "Фізичне виховання, фізичне виховання дітей дошкільного віку"

1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання” iconГреко-римська І вільна боротьба. Фізичне виховання І спорт базова навчальна програма І навчальні плани трирічної підготовки спортсменів, суддів та волонтерів
«Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» відділення спортивного удосконалення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи