Фінансове право факультет icon

Фінансове право факультет
Скачати 46.45 Kb.
НазваФінансове право факультет
Дата03.07.2012
Розмір46.45 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна ФІНАНСОВЕ ПРАВО


Факультет Фінансово-економічний

Загальна кількість годин:

у тому числі

108

Спеціальність Фінанси

Лекції


28

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття


14

Семестр 8

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна Обов’язкова

Курсова роботаОбсяг дисципліни у кредитах ЕCTS

Всього 3,0

Підсумковий контроль знань


залік


Лектор: Соловей Микола Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.

Інститут/факультет: Фінансово-економічний факультет, кафедра оподаткування, т. 41-32-99

Статус курсу в навчальній програмі:

Курс є обов’язковим у програмі навчання в галузі „Економіка і підприємництво” за спеціальністю фінанси.

Цілі курсу:

Підготування кваліфікованих фахівців у області фінансового права – специфічної сфери відносин, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою фінансових інститутів.

Програма:

Тема 1. Фінансова діяльність держави.

Короткий зміст. Поняття фінансів та сутність фінансової діяльності держави. Принципи і методи фінансової діяльності держави. Фінансова система України, її склад. Система та правовий статус органів влади, здійснюючих фінансову діяльність держави. Правові форми фінансової діяльності.

Тема 2. Предмет, метод і система фінансового права.

Короткий зміст . Поняття фінансового права. Місце фінансового права у системі права. Поняття та види фінансово-правових норм. Фінансово-правові відносини, їх особливості. Система фінансового права. Джерела фінансового права.

Тема 3. Правові основи фінансового контролю в Україні.

Короткий зміст. Сутність та призначення фінансового контролю. Організація і органи фінансового контролю. Форми і методи фінансового контролю

Тема 4. Державний бюджет України і бюджетне право.

Короткий зміст. Поняття бюджету та його роль у суспільстві. Поняття бюджетного права та його джерела. Бюджетно-правові відносини у суспільстві. Бюджетна система. Бюджетна класифікація. Державне внутрішнє та зовнішнє позичання.

Тема 5. Бюджетний процес в Україні та його учасники.

Короткий зміст. Поняття та зміст бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів і бюджетні призначення. Порядок складання проекту державного бюджету України. Порядок розгляду та прийняття державного бюджету України. Звітність про .

Тема 6. Основи правового регулювання державних доходів.

Короткий зміст Поняття та система державних доходів.

Тема 7. Податкове право.

Короткий зміст. Поняття податкового права. Державні податки. Загальнодержавні збори. Правова природа місцевих податків і зборів. Порядок здійснення рахунків платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами.

Тема 8. Правові основи державного кредиту.

Короткий зміст. Поняття ,функції державного кредиту. Види державного кредиту. Державний кредит в Україні. Правовідносини України з зарубіжними державами та міжнародними фінансово-кредитними установами в області державного кредиту.

Тема 9. Правові основи страхування.

Короткий зміст. Поняття і функції страхування. Основні галузі і види страхування. Відносини у сфері страхування, які регулюються фінансовим правом.

Тема 10. Правове регулювання державних видатків в Україні.

Короткий зміст. Поняття державних видатків, їх особливості і принципи фінансування. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування

Тема 11. Правове регулювання відносин, які з’являються у процесі банківської діяльності.

Короткий зміст. Правові основи діяльності банків в Україні. Банківська діяльність як сфера використання банківського

Тема 12. Правове регламентування банківських рахунків та регулювання грошового обігу.

Короткий зміст. Правове регламентування інституту банківського рахунку. Види банківських рахунків. Правове регулювання операцій грошових рахунків.

Тема 13. Правове регулювання валютних операцій банків.

Короткий зміст. Поняття валюти і валютного регулювання. Режим валютних операцій.

Бібліографія:

  1. Алисов ЕЛ. Финансовое право Украины: Учебное пособие.— Харьков.— 2000.

  2. Зюнькин А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.— К.: МАУП, 1999.— 112 с.

  3. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. За ред. Л.К. Воронової і Д.А. Бекерської.—К.: Вентурі. 2000.— С. 22.

  4. Финансовое право: Учебное пособие для вузов. Под ред. Рассолова М.М.— М., 2001.— С. 32.

  5. Закон України «Про Рахункову палату». — «Голос України», № 13, 23 січня 1998 p.

Метод навчання:

Лекції.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, місцевих фінансів, бюджетної системи, фінансового контролю.

Методичне забезпечення:

Студенти мають ознайомитись з фінансовою діяльністю держави, бюджетним устроєм та побудовою бюджетної системи України, системою доходів та системою видатків бюджету, системою бюджетного вирівнювання, міжбюджетними відносинами, бюджетним дефіцитом і профіцитом, його джерела фінансування, державним боргом, податковим правом, банківською діяльністю.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль проходить у два етапи: перший включає теми з 1 по 6; другий – теми з 7 по 12. Здійснюється у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання здійснюється російською мовою, українською мовою - за бажанням студентів.

Схожі:

Фінансове право факультет iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
Фінансове право факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Фінансове право факультет iconОдеська національна юридична академія юрах віталій михайлович
Спеціальність 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право
Фінансове право факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Фінансове право факультет iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Фінансове право факультет iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
Фінансове право факультет iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Фінансове право» для студентів другої вищої освіти, що навчаються за напрямом підготовки
Відповідно до навчального плану студенти другої вищої освіти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з навчальної дисципліни...
Фінансове право факультет icon«фінансове право» для студентів спеціальності 030402 “Правознавство” Херсон 2008
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101 “Правознавство”...
Фінансове право факультет iconАктуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право місцеве управління у франції стогова.
Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес,...
Фінансове право факультет icon«Фінансове право»

Фінансове право факультет iconРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи