Фінансово-економічний факультет icon

Фінансово-економічний факультет
Скачати 32.15 Kb.
НазваФінансово-економічний факультет
Дата03.07.2012
Розмір32.15 Kb.
ТипДокументи
1. /fin/Дисциплины Финансы/Аудит.doc
2. /fin/Дисциплины Финансы/Банковские операции.doc
3. /fin/Дисциплины Финансы/Бух учет.doc
4. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетна система.doc
5. /fin/Дисциплины Финансы/Бюджетный менеджмент.doc
6. /fin/Дисциплины Финансы/Валеология.doc
7. /fin/Дисциплины Финансы/Введение в специальность.doc
8. /fin/Дисциплины Финансы/Всемирная философия.doc
9. /fin/Дисциплины Финансы/Высш обр и Болон пр.doc
10. /fin/Дисциплины Финансы/Высшая математика.doc
11. /fin/Дисциплины Финансы/Гос рег эк.doc
12. /fin/Дисциплины Финансы/Гражданская оборона.doc
13. /fin/Дисциплины Финансы/Деловой ин яз.doc
14. /fin/Дисциплины Финансы/Деньги и кредит.doc
15. /fin/Дисциплины Финансы/Инвестирование.doc
16. /fin/Дисциплины Финансы/Интелект собств.doc
17. /fin/Дисциплины Финансы/Инф сист и техн.doc
18. /fin/Дисциплины Финансы/Информатика и КТ.doc
19. /fin/Дисциплины Финансы/История Украины.doc
20. /fin/Дисциплины Финансы/История мировых цивилизаций.doc
21. /fin/Дисциплины Финансы/История эк учений.doc
22. /fin/Дисциплины Финансы/Культурология.doc
23. /fin/Дисциплины Финансы/Логика.doc
24. /fin/Дисциплины Финансы/Макроэкономика.doc
25. /fin/Дисциплины Финансы/Маркетинг.doc
26. /fin/Дисциплины Финансы/Математическое программирование.doc
27. /fin/Дисциплины Финансы/Международная экономика.doc
28. /fin/Дисциплины Финансы/Международный менеджмент.doc
29. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент персоналу.doc
30. /fin/Дисциплины Финансы/Менеджмент.doc
31. /fin/Дисциплины Финансы/Местные финансы.doc
32. /fin/Дисциплины Финансы/Мет и форм науч позн.doc
33. /fin/Дисциплины Финансы/Микроэкономика.doc
34. /fin/Дисциплины Финансы/НДРС.doc
35. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговая система.doc
36. /fin/Дисциплины Финансы/Налоговый менеджмент.doc
37. /fin/Дисциплины Финансы/Налогообложение предприятий.doc
38. /fin/Дисциплины Финансы/Основы банковского дела.doc
39. /fin/Дисциплины Финансы/Основы бизнеса.doc
40. /fin/Дисциплины Финансы/Основы логистики.doc
41. /fin/Дисциплины Финансы/Оценка недвижимости.doc
42. /fin/Дисциплины Финансы/Политология.doc
43. /fin/Дисциплины Финансы/Политэкономия.doc
44. /fin/Дисциплины Финансы/Правоведение.doc
45. /fin/Дисциплины Финансы/Психология и педагогика.doc
46. /fin/Дисциплины Финансы/РПС.doc
47. /fin/Дисциплины Финансы/РФУ.doc
48. /fin/Дисциплины Финансы/Религееведение.doc
49. /fin/Дисциплины Финансы/Сист техн.doc
50. /fin/Дисциплины Финансы/Соц страхование.doc
51. /fin/Дисциплины Финансы/Социология.doc
52. /fin/Дисциплины Финансы/Статистика.doc
53. /fin/Дисциплины Финансы/Стратегическое управление.doc
54. /fin/Дисциплины Финансы/Страхование.doc
55. /fin/Дисциплины Финансы/Страховые услуги.doc
56. /fin/Дисциплины Финансы/Теория вероятности.doc
57. /fin/Дисциплины Финансы/Теория финансов.doc
58. /fin/Дисциплины Финансы/Украинская и заруб культура.doc
59. /fin/Дисциплины Финансы/Украинский язык проф. направл..doc
60. /fin/Дисциплины Финансы/Управление фин санацией.doc
61. /fin/Дисциплины Финансы/ФДСХ.doc
62. /fin/Дисциплины Финансы/ФКСХ.doc
63. /fin/Дисциплины Финансы/Физическое воспитание.doc
64. /fin/Дисциплины Финансы/Фин право.doc
65. /fin/Дисциплины Финансы/Финансирование инвестиционных решений.doc
66. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая диагностика.doc
67. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовая санация и банкроство.doc
68. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый анализ.doc
69. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый менеджмент.doc
70. /fin/Дисциплины Финансы/Финансовый рынок.doc
71. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы предприяттий.doc
72. /fin/Дисциплины Финансы/Финансы.doc
73. /fin/Дисциплины Финансы/Хоз законодательство.doc
74. /fin/Дисциплины Финансы/Ценообразование.doc
75. /fin/Дисциплины Финансы/Эк анализ.doc
76. /fin/Дисциплины Финансы/Эк риск.doc
77. /fin/Дисциплины Финансы/Эк труда и соц-эк отношений.doc
78. /fin/Дисциплины Финансы/Эконометрия.doc
79. /fin/Дисциплины Финансы/Экономика предприятия.doc
80. /fin/Дисциплины Финансы/Экономическая история.doc
81. /fin/Дисциплины Финансы/Этика и эстетика.doc
Аудит Факультет
Банківські операції
Дисципліна Бухгалтерський облік
Бюджетна система
Бюджетний менеджмент
Валеологія Факультет
Дисципліна Вступ до спеціальності
Дисципліна: Філософія
Вища освіта І болонський процес
Вища математика Факультет
Дисципліна Державне регулювання економіки
Цивільна оборона
Дисципліна Ділова іноземна мова
Гроші та кредит
Інвестування факультет
Інтелектуальна власність
Інформаційні системи І технології в фінанс
Інформатика І комп’ютерна техніка
Дисципліна “історія україни”
Історія світових цивілізацій
Дисципліна Історія економічних вчень
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна: Логіка Цілі курсу
Дисципліна Макроекономіка
Дисципліна Маркетинг
Математичне програмування
Міжнародна економіка
Міжнародний менеджмент
Дисципліна Менеджмент персоналу
Дисципліна Менеджмент
Місцеві фінанси факультет
Методи та форми наукового пізнання
Мікроекономіка Факультет
Дисципліна Науково-дослідницька робота студента
Податкова система
Податковий менеджмент
Оподаткування підприємств
Основи банківської справи
Основи бізнесу Факультет
Основи логістики
Оцінка нерухомості
Факультет фінансово-економічний
Дисципліна Політекономія
Дисципліна: Правознавство Дисципліна циклу
Дисципліна: Психологія І педагогіка Дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цілі курсу
Розміщення продуктивних сил І регіональна статистика
Ринок фінансових послуг (магістри)
Дисципліна: Релігієзнавство
Системи технологій
Дисципліна Соціальне страхування
1. Ідентифікація: Дисципліна “Соціологія”
Статистика Факультет
Дисципліна Стратегічне управління
Страхування Факультет
Дисципліна Страхові послуги
Теорія ймовірностей І математична статистика
Теорія фінансів
Дисципліна Українська та зарубіжна культура
1. Дисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”
Управління фінансовою санацією
Суб’єктів господарювання
Суб’єктів господарювання
1. Ідентифікація: Дисципліна “Фізичне виховання”
Фінансове право факультет
Фінансово-економічний факультет
Фінансова діагностика
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансовий аналіз
Фінансовий менеджмент (магістри)
Фінансовий ринок
Фінанси підприємств
Фінанси факультет
Господарське законодавство
Дисципліна Ціноутворення
Кономічний аналіз
Економічний ризик
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економетрія Факультет
Економіка підприємства
Дисципліна Економічна історія Фінансово-економічний факультет
Дисципліна: Етика та естетика Цілі курсу: Сформувати у студентів уявлення щодо категорій етики та естетики. Програма

Дисципліна Фінансування інвестиційних рішень суб’єктів господарювання


Фінансово-економічний факультет

Загальна кількість годин:

У тому числі

108

Спеціальність – Фінанси

Лекції

14

Кафедра Фінанси

Практичні (семінарські) заняття

28

Семестр 6

Самостійна робота (загальний обсяг)

66

Дисципліна ВибірковаПідсумковий контроль знань

залік


Лектор: Шильніков Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Інститут/Факультет: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,

3-й корпус

фінансово-економічний факультет

кафедра «Фінанси»

91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а,

тел./факс (0642) 41-95-53

Статус курсу в навчальній програмі: Вибірковий з циклу вільного вибору студента у програмах навчання з спеціальності «Фінанси».

Цілі курсу: Студент повинен отримати знання теоретичних, методичних та практичних аспектів фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Програма:

  1. Фінансування інвестиційної діяльності: основні поняття ті категорії: мета і задачі курсу, зв’язок його з іншими дисциплінами. Поняття і сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Форми інвестування.

  2. Джерела і методи фінансування: внутрішні джерела фінансування інвестиційних рішень. Інвестиційний потенціал господарюючого суб’єкта.

  3. Короткострокові фінансування інвестиційних рішень: характеристики короткострокового фінансування, його основні джерела. Форми банківського фінансування інвестиційних рішень.

  4. Довгостроково фінансування інвестиційних рішень: необхідність довгострокового інвестування. Методи оцінки альтернативних інвестиційних проектів. Методи оцінки боргових зобов’язань в процесі довгострокового фінансування

  5. Внутрішнє фінансування суб’єктів фінансування: класифікація джерел самофінансування. Перемінні внутрішнього фінансування. Взаємозв’язок внутрішнього фінансування і залучених коштів фінансування. Амортизація як засіб регулювання внутрішнього фінансування.

  6. Новий інструментарій фінансування: розвиток інструментів фінансування інвестиційних рішень в умовах сучасного господарювання. Змішане фінансування. Опціонні контракти. Ф’ючерсні контракти. Портфельне інвестування.

  7. Фінансування інвестиційних рішень в умовах невизначеності: особливості факторів невизначеності в інвестиційної діяльності. Складові метода урахування факторів невизначеності. Проблема вимірювання ризику при прийнятті інвестиційних рішень.

Бібліографія:

  1. Бланк. И. Л. Инвестиционный менеджмент. – К.: МПИТем ЛТД «ЮнайтедЛондон», 1995.

  2. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент – М.: Финансы и статистика,1999.

3. Костырко Л. А., Ковшарь А. И., Костырко Р. А. Финансовый анализ в управлении инвестиционной деятельностью. Луганск: изд-во ВУГУ,1998

Метод навчання:

Лекції із застосуванням слайдів і прозірок.

Передумова:

Необхідні знання з фінансів, інвестування, банківської справи, також бажано мати знання з бухгалтерського обліку.

Методичне забезпечення:

Конспект лекцій, методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять, методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Екзаменаційна методика:

Тестування.

Реєстрація на курс:

Немає.

Реєстрація на іспит:

За розкладом.

Обов’язкові чи вибіркові розділи програм навчання.

Усі розділи навчального курсу є обов’язковими.

Оцінювання.

Здійснюється у формі поточного, проміжного (модульного) та підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться у формі опитувань на практичних заняттях, контролю графіку виконання індивідуальних завдань.

Проміжний (модульний) контроль здійснюються у формі тестування.

Підсумковий контроль полягає у здачі модульного контролю.

Мова.

Викладання може здійснюватися російською мовою за бажанням студентів.

Схожі:

Фінансово-економічний факультет iconФінансово-економічний факультет кафедра іноземних мов
В. о завідувача кафедри к п н., доцент Щукіна Е.І., старший викладач Мендрух Ю. М
Фінансово-економічний факультет iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
...
Фінансово-економічний факультет iconФакультет фінансово-економічний кафедра фінансів
Викладачі кафедри, які забезпечують викладання лекцій – Сибірянська Ю. В., к е н., доцент, Сивульська Н. М., к е н., доцент
Фінансово-економічний факультет iconФінансово-економічний факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Графік навчального процесу на I півріччя 2012/2013 навчального року

Фінансово-економічний факультет iconТехніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства
Для викладання дисциплін «Економічний аналіз», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансово-економічний аналіз» для студентів економічних...
Фінансово-економічний факультет iconІнформація про Буковинський державний фінансово-економічний університет, процедура реєстрації та прийому на навчання абітурієнтів, програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Правознавство» за принципами Європейської кредитно-трансферної системи
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії і права Буковинського державного фінансово-економічного університету (Протокол...
Фінансово-економічний факультет iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Костюк методичні рекомендації
«Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз») для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Фінансово-економічний факультет iconІнформаційний лист
Буковинський державний фінансово-економічний університет оголошує набір статей у фаховий збірник закладу «Науковий вісник»
Фінансово-економічний факультет iconУдосконалення механізмів екологічного управління: фінансово-економічний аспект
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми
Фінансово-економічний факультет iconФінансово-економічний механізм
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”
Фінансово-економічний факультет iconІнститут, факультет, відділення економічний факультет, заочне відділення
Напрям підготовки (спеціальність)економіка та підприємництво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи